Παρασκευή, 28 Απριλίου 2017

Φαντάσου τὸ …«παράλογον»!!!
Καὶ …κτίσε το μέσα σου ὡς πραγματικότητα!!!

Φαντάσου πὼς ἤδη εἶσαι Ἐλεύθερος… …καὶ θὰ τότε δὲν χρειάζεται νὰ κάνῃς κάτι ἀλλὰ νὰ …γίνῃς κάτι γιὰ νὰ εἶσαι Ἐλεύθερος!!!
Φαντάσου τὸν κόσμο μας νὰ διέπεται ἀπὸ Δικαιοσύνη, ἀπὸ Ἐντιμότητα καὶ ἀπὸ Ἰσονομία… …καὶ τότε, θὰ κάνης ὅ,τι χρειάζεται γιὰ νὰ μὴν μείνῃ στὴν σφαίρα τῆς φαντασίας τὸ αὐτονόητον!!!
Φαντάσου πὼς τὸ …«παράλογον» τοῦ κατὰ Φύσιν ζῆν συμβαίνει ἤδη… …καὶ τότε θὰ διαπιστώσης πὼς δὲν ὑπάρχουν ἐμπόδια γιὰ νὰ σοῦ ἀνακόψουν τὴν πορεία πρὸς τὸ …«παράλογον»!!!
Φαντάσου πὼς δὲν εἶσαι μόνος σὲ αὐτὸν τὸν ἀγῶνα… …καὶ τότε θὰ διαπιστώσης πὼς δίπλα σου εἶναι κι ἄλλοι, πολλοὶ συμπολεμιστές σου…
Φαντάσου πὼς ἤδη Νίκησες κάθε ἐμπόδιον… …καὶ τότε θὰ διακρίνης κάθε φορὰ πὼς ναί, δὲν ὑπάρχουν ἐμπόδια, ἀλλὰ εὐκαιρίες…


Φιλονόη

εἰκόνα


arxisame.gr 
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...