Τρίτη, 4 Απριλίου 2017

Θὰ πληρώσης ἀκριβὰ τὶς φράουλες Ἕλληνα…

 

Ἕλληνα…
  Θὰ τὶς πληρώσης πολὺ ἀκριβὰ τὶς φράουλες Μανωλάδος…

Θυμᾶστε τήν ὑπόθεση «ματωμένες φράουλες»;
  Αὐτήν, μὲ τοὺς ἐργάτες ἀπὸ τὸ Μπακλαντές, στὰ κτήματα φραουλοπαραγωγῆς τῆς Μανωλάδος. Αὐτήν, ποὺ βάσει τῶν ἐπισήμων στοιχείων, κάποιοι γαιοκτήμονες καὶ «ἐπιχειρηματίες» τῆς περιοχῆς, ἠρνοῦντο νὰ καταβάλουν τὰ δεδουλευμένα κι ἔστειλαν τοὺς φύλακες νὰ πυροβολοῦν τοὺς ξένους ἐργάτες….

Ἔ, λοιπόν… Γιὰ αὐτὴν τὴν ὑπόθεση πάλι ἐσὺ θὰ πληρώσης, πολὺ ἀκριβά…
Περίπου ἕνα ἑκατομμύριο θὰ κοστίση γιὰ τοὺς Ἕλληνες πολῖτες, ἡ ἐν λόγῳ ὑπόθεσις, μιᾶς καὶ ἡ χώρα μας κατεδικάσθη ἀπὸ τὸ Εὐρωπαϊκὸ Δικαστήριον.
Φυσικὰ αὐτὴ ἡ ἀπόφασις τοῦ Δικαστηρίου θὰ ἀποτελῆ νομολογιακὸ προηγούμενον, δεδικασμένο, σὲ παγκόσμιο ἐπίπεδον, γιὰ παρόμοιες ὑποθέσεις.

Τί νά πῇ τώρα πιά κάποιος;Θεοφανάκης Στέφανοςfilonoi.gr
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...