Κυριακή, 9 Απριλίου 2017

Χάνουμε τά πάντα λόγῳ …«κρίσεως»;


Ναί; Ἔτσι εἶναι; Ἤ μήπως ἐμεῖς κυττᾶμε τήν τεχνητή εἰκόνα τῆς κρίσεως καί χάνουμε αυτό πού πραγματικά μᾶς ἀπειλεῖ;
Κι αὐτὸ ποὺ μᾶς ἀπειλεῖ δὲν εἶναι ἡ πείνα (ποὺ ἔφθασε ἐπίσης), οὔτε ἡ φτώχεια (ποὺ …ἀπολαμβάνουμε) ἀλλὰ ἡ ἐκκαθάρισις τῆς χώρας ἀπὸ τὴν πλειοψηφία τῶν κατοίκων της. 
Τί; Δέν μέ πιστεύετε;
Δὲν πειράζει… Εἶναι …νόστιμη ἡ ἐλπίς, καθὼς ἐπίσης καὶ καθησυχαστική.
Ἁπλῶς ξαφνικά, πολὺ ξαφνικά, μᾶς ἦλθε ἡ …«κρίσις».
Ἄλλο τόσο, ἐξ ἴσου ξαφνικά, θὰ μᾶς ἔλθουν καὶ ἄλλες καταστροφές, μὰ καὶ πόλεμοι καὶ πείνα καὶ καὶ καί…
Μὰ ἐπεὶ δὴ τὸ πραγματικὸ πρόβλημα, γιὰ τὸ ὁποῖον μᾶς ἐκπαιδεύουν ἐδῶ καὶ χρόνια, εἶναι τὸ ὅτι, ὡς ἀνθρώπινα ὄντα γίναμε πάρα πολλοί, ἤδε ξεκίνησαν καὶ μᾶς ξεπαστρεύουν. (Ὄχι φυσικὰ μόνον γιὰ νὰ μᾶς ἀντικαταστήσουν, ὅπως ἴσως πιστεύουν πολλοί, ἀλλὰ γιὰ νὰ ἀπαλλαγοῦν ἐν τελῶς ἀπὸ ἐμᾶς!!!)
Θέλετε ἀποδείξεις;
Πόσες αὐτοκτονίες εἴχαμε ἀπό τήν ἀπαρχή τῶν μνημονίων; Οὔτε μᾶς εἶπαν, ἀλλὰ οὔτε καὶ θὰ μάθουμε. Ἑπτασφράγιστον τὸ μυστικό, γιὰ νὰ μὴν μάθουμε καὶ …τρομάξουμε ἀπὸ τὶς μεθόδους ἀποπληθυσμοῦ μας.
Πῶς κατήντησαν τό σύστημα Ὑγείας; Τὸ κατήντησαν ἔτσι ποὺ νὰ θεωρεῖται πιὸ ἀσφαλὲς πλέον τὸ νὰ …πεθάνουμε ἥσυχα ἥσυχα στὸ σπίτι μας.
Πῶς μᾶς ταΐζουν καί μᾶς ποτίζουν καί μᾶς ψεκάζουν καθημερινῶς μέ θάνατο; Ἐπίσης ἑπτασφράγιστον μυστικὸ τὸ πόσο συστηματικὰ μᾶς καταστρέφουν τὴν ὑγεία.
Πῶς μᾶς προπαγανδίζουν τούς ἐμβολιασμούς τους; Ἐπίσης ἑπτασφράγιστον μυστικὸ τὸ πόσοι σβήνουν πίσω ἀπὸ τοὺς ἐμβολιασμούς.
Πῶς μᾶς διαχειρίζονται ὅταν εἶναι νά ψηφίσουν μνημόνια; Ἐπίσης μὲ συστηματικὴ προπαγάνδα, ἐνᾦ γνωρίζουν, ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμή, πόσο καταστροφικὰ εἶναι.
Γιὰ τὴν ὥρα πάντως παραμένουν στὰ …ἥπια μέσα. Αὐτά, τὰ ἔμμεσα καὶ τὰ μὴ εὐκόλως προσδιοριζόμενα, γιὰ νὰ μὴν συνειδητοποιήσουμε ξεκάθαρα πὼς ἡ …«κρίσις» εἶναι πρόσχημα μόνον.
Καί τί θά κάνουν μετά; Ποιός θά τούς ὑπηρετῆ; Ποιός θά λειτουργῆ ὡς σκλαβάκι τους; Ποιός θά κάνη τούς πολέμους τους;
Μπᾶ… μὴν σκᾶτε… Ἕτοιμο κι αὐτό.
Τὸ 47% τῶν θέσεων ἐργασίας στὶς ΗΠΑ τείνουν ὑπὸ ἐξαφάνιση λόγῳ Ῥομποτικῆς, μέσα στὴν ἐρχομένη εἰκοσαετία.
Κάτι ἀντίστοιχο ἀναμένεται νὰ συμβῇ στῆν Εὐρώπη, ἴσως σὲ πιὸ μετριασμένη κλίμακα.
Στὴν Κίνα ἤδη συμβαίνει σὲ μεμονωμένες ἀρχικὰ περιπτώσεις ἐργοστασίων κατασκευῆς προϊόντων ὑψηλῆς τεχνολογίας, κρατώντας μόνον ἕνα 10% περίπου ἄκρως ἐξειδικευμένου προσωπικοῦ.
Οἱ ὑπόλοιποι θὰ τεθοῦν ἁπλᾶ ἐκτὸς ἀνταγωνισμοῦ.
Καὶ ἡ ἐρώτησις τοῦ ἑκατομμυρίου εἶναι:
Ἔστω καὶ τὰ ῥομπὸτ ἀντικαθιστοῦν πλήρως τὶς ἀνθρώπινες θέσεις ἐργασίας, ποῦ θά πουλήσουν οἱ ….ἀνταγωνιστικοί;

Κατερίνα Πάντα

 
Ἐμεῖς μόνον νὰ φύγουμε ἀπὸ τὴν μέση, γιὰ νὰ ἀφήσουμε τὸν πλανήτη στὰ χέρια τους.
Αὐτὸ εἶναι τὸ πραγματικό τους σχέδιον καὶ αὐτὸ μόνον ἐξυπηρετοῦν ἅπαντες.


Φιλονόη


filonoi.gr 
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...