Κυριακή, 2 Απριλίου 2017

Βασιλίσσης …«μεγαλοψυχίες»!


Ὅταν ἡ βασίλισσα τῆς Ἀγγλίας ἔστελνε τοὺς νέους τῆς ΕΟΚΑ στὴν ἀγχόνη!!!21

Ἂς πᾶμε ὅμως λίγες δεκαετίες πίσω, στὴν μαρτυρικὴ Κύπρο (βρεταννικὴ ἀποικία τότε), στὰ 1955-59. Λίγα χρόνια μετὰ τὴν στέψη τῆς σημερινῆς βασιλίσσης τῆς Ἀγγλίας Ἐλισάβετ (1953).

Τότε ποὺ οἱ γονεῖς τῶν νέων παλληκαριῶν τῆς ΕΟΚΑ, τὴν ἐπεσκέφθησαν καὶ τῆς ἐζήτησαν νὰ δοθῇ χάρις γιὰ νὰ μὴν ἐκτελεσθοῦν τὰ παιδιά τους στὴν ἀγχονη. 

Ὅμως ἡ «μεγαλόψυχος» βασίλισσα τῆς Ἀγγλίας δὲν ἔδωσε χάρη! 

Οὔτε ἐπέτρεψε νὰ δοθοῦν τὰ νεκρὰ σώματα τῶν παιδιῶν στοὺς γονεῖς τους γιὰ νὰ γίνῃ ἡ ταφή τους, σὲ κοιμητήριο (ἔτσι ὅλοι οἱ ἀπηγχονισθέντες ἐτάφησαν διαδοχικῶς μέσα στὶς φυλακὲς τῶν Ἐγγλέζων, στὴν Λευκωσία. Εἶναι τὰ γνωστὰ σήμερα ὡς «Φυλακισμένα Μνήματα».)Σπανὸς Πανορμίτηςfilonoi.gr
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...