Δευτέρα, 10 Απριλίου 2017

Χετταϊκὰ κατάλοιπα

Ἱστορικὰ τὸ πραγματικὰ φιλελεύθερο μοντέλο πολιτείας εἶναι, ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τῶν Χετταίων, ἡ αὐτοκρατορία.

Ἡ αὐτοκρατορία ὅμως ἔχει ἕναν συγκεκριμένο τρόπο διακυβερνήσεως, ὄχι καὶ τόσο …κεντρικὸ καὶ αὐστηρὰ δικαϊκό. Γιατὶ ἡ αὐτοκρατορία γνωρίζει τὸν ῥόλο της, ὡς κατέχουσα» καὶ δὲν παραμυθιάζει τὸν ἑαυτόν της μὲ ἰδέες «δημιουργίας ἑνὸς νέου ἀνθρώπου», ποὺ θὰ τῆς ἀφαιροῦσαν εὐθύνες.
Γενικά, μὲ ὠφελιμιστικὲς – χειραφετητικὲς ἰδεολογίες δὲν πᾶς μακρυά.Συβρίδης Γεώργιος

εἰκόνα


filonoi.gr 
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...