Τρίτη, 25 Απριλίου 2017

Ῥωσσικὴ ἐπανάστασις τῶν …ἑβραίων!!!

Ἡ ἐπανάστασις τῶν μπολσεβίκων στὴν Ῥωσσία ἦταν ἐργασία ἑβραϊκῶν ἐγκεφάλων, τῆς ἑβραϊκῆς δυσαρεσκείας, τοῦ ἑβραϊκοῦ σχεδιασμοῦ, τῶν ὁποίων στόχος εἶναι νὰ δημιουργηθῇ μία νέα τάξις πραγμάτων στὸν κόσμο. CulturalMarxism
Αὐτὸ ποὺ διεξήχθη, μὲ τόσο ἐξαιρετικὸ τρόόπο στὴν Ῥωσσία, χάριν τῶν ἑβραϊκῶν ἐγκεφάλων καὶ λόγῳ τῆς ἑβραϊκῆς δυσαρεσκείας καὶ τοῦ ἑβραϊκοῦ σχεδιασμοῦ, ἐπίσης, μέσα ἀπὸ τὶς ἴδιες ἑβραϊκὲς ψυχικὲς καὶ φυσικὲς δυνάμεις, θὰ γίνη πραγματικότης σὲ ὅλον τὸν κόσμο.
The Bolshevist revolution was largely the outcome of Jewish thinking and discontent. What Jewish Idealism and discontent have so powerfully contributed to accomplish in Russia, the same historic qualities of the Jewish mind and heart are tending to promote in other countries.
The American Hebrew, September 10, 1920
Παπανικολάου Σωτήρης
filonoi.gr
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...