Τρίτη, 25 Απριλίου 2017

Δείτε τις βιομετρικές ταυτότητες για αλλοδαπούς στην Ελλάδα

 

Σε ποια πόλη απεστάλησαν

Απεστάλησαν στην  Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, στη Λάρισα, οι πρώτες βιομετρικές κάρτες, με «τσιπ» (ολοκληρωμένο κύκλωμα ραδιοσυχνοτήτων), που θα κατέχουν στο εξής οι αλλοδαποί τρίτων χωρών, οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στη χώρα μας.
Όλοι φακελωμένοι με τις ευλογίες της Νέας Τάξης σε μία πολυπολιτισμική γκρι κοινωνία δούλων.
Διαβάζουμε από την τοπική εφημερίδα «Ελευθερία»:
Σύμφωνα με τον διευθυντή της Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, κ. Θωμά Κάσσο, η εφαρμογή της νέας αυτής διαδικασίας κύλησε ομαλά και ικανοποιητικά, κατά την έναρξή της, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα και τηρώντας όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες.
Οι υπάλληλοι στο Τμήμα Αδειών Διαμονής Λάρισας, κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια να ανταπεξέλθουν στα νέα δεδομένα, που απαιτούνται για την έκδοση των βιομετρικών καρτών και, όπως τόνισε ο κ. Κάσσος, κάθε κίνηση πραγματοποιείται με ιδιαίτερη προσοχή και ενδελεχή έλεγχο, για αποφυγή λάθους.
Να σημειωθεί πως η βιομετρική κάρτα είναι πλαστικοποιημένη, περιέχει «τσιπ» με τα στοιχεία του κατόχου της, καθώς και τη φωτογραφία και την ηλεκτρονική υπογραφή του.
Αντικαθιστά την άδεια νόμιμης διαμονής αλλοδαπών τρίτων χωρών, που είχε την μορφή της αυτοκόλλητης ετικέτας στο διαβατήριό του.
Η συλλογή των στοιχείων των αλλοδαπών γίνεται από τα τμήματα αδειών διαμονής. Ακολούθως ελέγχεται η εγκυρότητά τους, γίνεται αυστηρός έλεγχος όλων όσων έχουν κατατεθεί, με τελικό ελεγκτή –εισηγητή τον διευθυντή της Διεύθυνσης Μετανάστευσης και έπειτα αποστέλλονται στα κεντρικά γραφεία της Ελληνικής Αστυνομίας στην Αθήνα, όπου και θα εκδίδεται η βιομετρική κάρτα. Από εκεί θα αποστέλλεται στην Διεύθυνση Μετανάστευσης απ΄ όπου θα καλείται να την παραλάβει ο κάτοχός της.
Η ηλεκτρονική άδεια διαμονής έχει σχεδιασθεί ως ένα ασφαλές έγγραφο, υψηλών προδιαγραφών, το οποίο παρέχει όλα τα απαραίτητα εχέγγυα έναντι πιθανών παραποιήσεων για την προστασία τόσο των ελληνικών και των ευρωπαϊκών αρχών επιβολής του νόμου, όσο και ιδίως του ίδιου του κατόχου του εγγράφου.
Τα βιομετρικά δεδομένα συλλέγονται και χρησιμοποιούνται για την εκπλήρωση των σκοπών του Κανονισμού (ΕΚ) 1030/2002, δηλαδή για τον έλεγχο της γνησιότητας του εγγράφου και της ταυτοπροσωπίας του κατόχου με το πρόσωπο, στο όνομα του οποίου έχει εκδοθεί ο τίτλος.
Σύμφωνα με την σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής: «όσοι πολίτες τρίτων χωρών έχουν εφοδιαστεί ή θα εφοδιαστούν μέχρι την 20.2.2017, με άδεια διαμονής με τη μορφή της αυτοκόλλητης ετικέτας, δεν θα απαιτείται να την αντικαταστήσουν με την ηλεκτρονική άδεια διαμονής, καθώς αυτή θα γίνεται δεκτή για όλες τις συναλλαγές μέχρι τη λήξη της. Η αντικατάσταση θα διενεργηθεί κατά την ανανέωση ή την επανέκδοσή της στην περίπτωση λήξης του διαβατηρίου επί του οποίου έχει επικολληθεί η άδεια διαμονής με την μορφή της αυτοκόλλητης ετικέτας.
Ωστόσο, σε ειδικές περιπτώσεις και μόνο κατ’ εξαίρεση, όταν θα απαιτηθεί η αντικατάσταση της τρέχουσας άδειας διαμονής με ηλεκτρονική άδεια διαμονής, λόγω του δικαιώματος κινητικότητας που παρέχεται σε κάποιες κατηγορίες αδειών διαμονής (επί μακρόν διαμένοντες ή κάτοχοι EU Blue Card), η αντικατάσταση θα μπορεί να πραγματοποιηθεί και πριν την λήξη της άδειας διαμονής, ακολουθώντας τη διαδικασία της επανέκδοσης και με την ως άνω αιτιολογία».el.gr 
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...