Τρίτη, 25 Απριλίου 2017

Τοξικοὶ ἄνθρωποι…
Δυστυχῶς ὑπάρχουν κάποιοι ἄνθρωποι ποὺ θεωροῦν τὸν κόσμο σὰν ἕνα μεγάλο πρόβλημα καὶ στὰ μάτια τους εἶσαι καὶ ἐσὺ ἕνα κόμματι αὐτοῦ τοῦ προβλήματος. Παθιασμένοι δημιουργοὶ τῆς καταστροφολογίας, χρόνια δυστυχεῖς. Ἡ ἀρνητικότητα εἶναι ἡ μόνη ὑπογραφὴ ποὺ μποροῦν νὰ βάλουν σὲ αὐτὸν τὸν κόσμο. Νοιώθουν ἄνετα παρὰ μόνον μέσα στὴν συμφορά. Ἡ καλὴ ἐκδοχὴ καὶ ἡ αἰσιοδοξία τοὺς βυθίζει στὴν σύγχυση. Κάθονται στὸν μεγαλόπρεπο θρόνο τῆς γκρίνιας καὶ τῆς μουρμούρας καὶ ὅταν εἶναι δίπλα σου κάνουν τὸ χαμόγελό σου νὰ σβήνει. Αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι εἶναι τοξικοὶ καὶ εἶναι ἀναγκαῖο νὰ τοὺς κρατᾶς μακριὰ ἀπὸ τὴν ζωή σου. Θὰ σκεφτεῖς, ἴσως, τώρα αὐτὸς εἶναι φίλος μου πολλὰ χρόνια… Τί νά κάνω; Νά φύγω; Ὄχι δὲν λέω νὰ φύγεις… Αὐτό ποὺ λέω εἶναι νὰ φύγεις ὅσο πιὸ γρήγορα μπορεῖς. Καὶ γιὰ νὰ μὴν παρεξηγηθῶ, δὲν ἐννοῶ ἐκείνους ποὺ ἀντιμετωπίζουν ἕνα πρόβλημα στὴν ζωή τους καὶ χρειάζονται βοήθεια… Μιλάω γι΄ αὐτοὺς ποὺ εἶναι ἐθισμένοι στὴν ἀρνητικότητα καὶ σὲ τραβοῦν πρὸς τὰ κάτω, κλέβοντας τὴν ἐνέργειά σου.
Εἶναι βαμπὶρ καὶ τοὺς φτιάχνει τὴν ἡμέρα τὸ νὰ στραγγίζουν τὴν δική σου ἐνέργεια. Αὐτὸ ξέρουν νὰ τὸ κάνουν μὲ μεγάλη μαστοριὰ κι ἂν ἀντισταθεῖς, τότε εὔκολα μπορεῖ νὰ σὲ βάλουν στὸ παιχνίδι τῶν ἐνοχῶν.
Εἶναι ὑποχρέωση ἀπέναντι στὸν ἑαυτό σου τὸ νὰ τοῦ διασφαλίσεις ἕνα περιβάλλον αἰσιοδοξίας, ὑγείας καὶ χαρᾶς. Δὲν εἶναι τὸ πιὸ εὔκολο πρᾶγμα ἀλλὰ πολλὲς φορὲς ἕνα ὄχι εἶναι ἔνα μεγάλο Ναὶ στὴν ζωή.Γιῶτα Σούσουλα

φωτογραφία


filonoi.gr 
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...