Σάββατο, 1 Απριλίου 2017

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΓΑΛΛΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΤ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ PSI ΕΠΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ


ΓΑΛΛΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΥΠΕΣΤΗΣΑΝ ΖΗΜΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ PSI ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝΕ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΕΦΥΓΑΝ ΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΤ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΣΑΝ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΖΗΜΙΑΣ

ΕΔΩ ΚΑΙ Η ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΦΥΓΗ-ΑΓΩΓΗ

Προσφυγή-αγωγή της 21ης Δεκεμβρίου 2015 – Nausicaa Anadyomène και Banque d’Escompte κατά ΕΚΤ
(Υπόθεση T-749/15)
Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική
Διάδικοι
Προσφεύγουσες-ενάγουσες: Nausicaa Anadyomène SAS (Παρίσι, Γαλλία) και Banque d’Escompte (Παρίσι) (εκπρόσωποι: S. Rodrigues και A. Tymen, δικηγόροι)
Καθής-εναγόμενη: Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ)
Αιτήματα
Οι προσφεύγουσες-ενάγουσες ζητούν από το Γενικό Δικαστήριο:
να κρίνει παραδεκτή και βάσιμη την προσφυγή-αγωγή·
Κατά συνέπεια,
–    να κρίνει την καθής-εναγόμενη υπεύθυνη, κατά την έννοια του άρθρου 340 ΣΛΕΕ, για τα σφάλματα που διεπράχθησαν εξαιτίας της νομισματική της πολιτικής σε σχέση με τα ελληνικά χρεόγραφα·
–    να υποχρεώσει την καθής-εναγόμενη να αποκαταστήσει την υποστείσα ζημία η οποία εκτιμάται σε 10.901.448,38 ευρώ για την εταιρεία Nausicaa, με την επιφύλαξη συμπληρώσεως, και σε 239.058,84 ευρώ για την Banque d’Escompte·
–    σε κάθε περίπτωση, να καταδικάσει την καθής-εναγόμενη στο σύνολο των δικαστικών εξόδων.
Ισχυρισμοί και κύρια επιχειρήματα
Προς στήριξη της προσφυγής-αγωγής οι προσφεύγουσες-ενάγουσες προβάλλουν δύο λόγους.
Ο πρώτος λόγος αντλείται από κατάφωρες παραβάσεις που διέπραξε η ΕΚΤ. Ο λόγος αυτός υποδιαιρείται σε τρία σκέλη.
Το πρώτο σκέλος αφορά παραβίαση της αρχής της ασφάλειας δικαίου και της αρχής της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης.
Το δεύτερο σκέλος αφορά παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης και της αρχής της απαγορεύσεως των διακρίσεων, καθώς και παράβαση των άρθρων 20 και 21 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής: Χάρτης).
Το τρίτο σκέλος αφορά παραβίαση της αρχής της χρηστής διοικήσεως, παράβαση του άρθρου 41 του Χάρτη και παράβαση του καθήκοντος επιμέλειας.
Ο δεύτερος λόγος αντλείται από τη ζημία που υπέστησαν οι προσφεύγουσες-ενάγουσες και από τον αιτιώδη σύνδεσμο μεταξύ της υπαίτιας συμπεριφοράς της ΕΚΤ και της ζημίας αυτής.


ΚΑΙ ΕΔΩ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΟΠΟΥ ΑΠΑΛΛΑΣΕΙ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΚΤ..ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ


bankstersae
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...