Παρασκευή, 12 Μαΐου 2017

Φύσις Γερμανῶν
Ἐπέστρεψα στὰ πάτρια. Συναισθήματα ἀνάμεικτα.
Ἡ Γερμανία εἶναι μία χώρα φιλική, πολιτισμένη, μὲ ὑψηλὸ βιοτικὸ ἐπίπεδο. Ἔνοιωθα οἰκεία, ἀλλὰ μετὰ ἀπὸ τὶς δύο πρῶτες ἡμέρες παραμονῆς νοσταλγοῦσα τὴν δύσμοιρη, χρεωκοπημένη καὶ ὑποτιμημένη πατρίδα.
Μεγάλη διαφορὰ ἀπὸ τὴν πρώτη ἐντύπωση τοῦ Ἰουλίου Καίσαρος, ποὺ περιγράφει τὸ πῶς εἶδαν οἱ πολιτισμένοι τὴν βαρβαρικὴ τότε χώρα:
«Οἱ συνήθειες τῶν Γερμανὼν διαφέρουν πολὺ ἀπ’ αὐτὲς τῶν Γαλατῶν, ἀφοῦ δὲν ἔχουν δρυΐδες γιὰ νὰ προΐστανται τῶν θρησκευτικῶν τελετῶν, οὔτε πολυνοιάζονται γιὰ θυσίες. Γιὰ θεοὺς ἔχουν μόνον ὅσους βλέπουν μὲ τὰ μάτια τους καὶ ἐπιζητοῦν τὴν εὔνοιά τους – τουτέστιν τὸν Ἤλιο, τὴν Φωτιὰ καὶ τὴν Σελήνη (…)
Περνοῦν ὅλη τους τὴν ζωὴ στὸ κυνήγι καὶ τὸν πόλεμο.
Ἀπὸ παιδιὰ ἐκπαιδεύονται στὴν ἐργασία καὶ τὶς κακουχίες (…)
Οἱ φυλὲς αὐτὲς θεωροῦν μεγίστη δόξα, νὰ ῥημάζουν τὶς γειτονικὲς περιοχὲς καὶ νὰ τὶς κάνουν μὴ κατοικήσιμες.
Πιστεύουν ὅτι ἔτσι ἀποδεικνύουν τὴν ἀξία τους, μὲ τὸ νὰ διώχνουν τοὺς γείτονές τους καὶ οὐδεὶς νὰ τολμᾷ νὰ πατήσῃ ἐκεῖ.
Ἐπίσης πιστεύουν ὅτι μ’ αὐτὸν τὸν τρόπο θὰ εἶναι πιὸ ἀσφαλεῖς, μιᾶς καὶ ἀπομακρύνουν τὸν κίνδυνο ξαφνικῶν εἰσβολῶν…»

Ἰούλιος Καίσαρ, Commentarii de Bello Gallico, βιβλίο VI, παρ. 21-22


Φουστέρης Γιάννης

εἰκὼν


filonoi.gr
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...