Δευτέρα, 15 Μαΐου 2017

Φορολογικὲς ἀνισοῤῥοπίες…
+ δωρεὰν αὐτοκίνητο
+ δωρεὰν βενζίνες
+ δωρεὰν κινητὸ καὶ σταθερὸ
+ δωρεὰν ἀεροπορικὰ εἰσιτήρια
+ δωρεὰν διαμονὴ σὲ ξενοδοχεῖα
+ δωρεὰν γραφεῖο μὲ γραμματέα
+ δωρεὰν ἀστυνομικὴ φρουρὰ
+ μπόνους καὶ ἐπιτροπὲς ἐπὶ ἐπιτροπῶν…


Τά ὅπλα πότε νά τά πάρουμε; Ἄ, ναί… ξέχασα… Ἔχει Σαρβάιβορ…


Μανούσκας Κῦρος
filonoi.gr
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...