Σάββατο, 20 Μαΐου 2017

Ἡ ἐπιστροφὴ ἑνὸς Ἥρωος

Ἄργησες νὰ ἐπιστρέψῃς στὸ σπίτι σου Νικόλα… Ἄργησες…


Τελικὰ δὲν ἤσουν στὸ Τρόοδος, ποὺ εἶναι μεγάλο βουνό, ὅπως εἶπε μὲ περισσὸ θράσος στὴν πονεμένη ἀδελφή σου κάποιος ὐψηλόβαθμος ἀξιωματικὸς τῆς ΕΛΔΥΚ τοῦ ’74, ὑπονοώντας ὅτι μπορεῖ καὶ νὰ ἐλιποτάκτησες… Ἔμεινες ἐκεῖ… στὸ παλαιὸ στρατόπεδο, κοντὰ στὴν Σχολὴ Γρηγορίου…
Καλῶς ὅρισες στὸν τόπο σου Νικόλα… Τοὺς Γενναίους δὲν τοὺς κλαῖν… Ἄλλως τέ… ἐστέρεψαν τὰ δάκρυα, 43 χρόνια τώρα…Δημητριάδης Κωνσταντῖνοςfilonoi.gr
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...