Παρασκευή, 12 Μαΐου 2017

Ζωγραφίζουμε, μόνοι μας, κάθε λεπτομέρεια τοῦ κόσμου μας
Ὁ κόσμος μας μᾶς ἀνήκει καὶ ἔχουμε κάθε δικαίωμα, ταὐτοχρόνως ἐπίσης μὲ κάθε εἴδους ὑποχρέωσιν, ὄχι μόνον νὰ τὸν προστατεύουμε, ἀλλά, ἐπὶ πλέον καὶ νὰ τὸν ἐπαναδομήσουμε, σὲ νέες βάσεις καὶ ἔξω ἀπὸ τὰ γνωστὰ πρότυπα, ποὺ μᾶς ἐπέβαλαν, ὡς ἀδιαπραγμάτευτα. Αὐτὰ τὰ πρότυπα, κάθε στιγμὴ τώρα πιά, ἀποδεικνύεται πὼς ἐκτὸς ἀπὸ πλαστὰ εἶναι καὶ αὐτο-ἀποδομούμενα, μὲ ἀποτέλεσμα, ὅλοι μας πλέον  νὰ διαπιστώνουμε πὼς ἐὰν δὲν μεριμνήσουμε νὰ ἐξέλθουμε αὐτῶν τῶν ὁρίων ποὺ μᾶς ὅρισαν, πολὺ σύντομα θὰ μείνουμε …ἄστεγοι καὶ μόνοι.
 
Εἶναι καιρὸς πιὰ νὰ τολμήσουμε νὰ …ζωγραφίσουμε, μὲ δικά μας χρώματα, τὸν κόσμο μας ὅπως θὰ τοῦ ἔπρεπε, ἀκυρώνοντας διὰ παντὸς κάθε τὶ ἀπὸ ὅσα μᾶς ἔμαθαν γιὰ τὸν κόσμο. Εἶναι καιρὸς πιὰ νὰ ξεκινήσουμε τὸ κτίσιμο τοῦ κόσμου ἐκείνου, ποὺ τὰ πρότυπά του θὰ ἐξυπηρετοῦν τὸν Ἄνθρωπο κι ὄχι κάθε τὶ ποὺ καταδυναστεύει τὸν Ἄνθρωπο. 
  Εἶναι καιρὸς πιὰ νὰ ἐπιλέξουμε νὰ βγοῦμε ἀπὸ τὰ γνωστά μας κλουβιὰ καὶ νὰ βιώσουμε, μὲ τὰ ἀτομικά μας βήματα, ἐμπειρίες Ἐλευθερίας.

Γιὰ νὰ ἐπανακτηθῇ τὸ δικαίωμα τῆς Ἀνθρωπότητος στὴν Ἐλευθερία, πρέπει τὰ ἄτομα, οἱ μονάδες, ὁ κάθε Ἄνθρωπος χωριστά, νὰ ἔχῃ διαφύγῃ τῶν ὁρίων ποὺ τοῦ ἔθεσαν καὶ νὰ διαβιῇ, μόνος του, σὲ ἕναν κόσμο ὅπως θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι, ἐξασκώντας, κάθε στιγμή, τὸ δικαίωμά του νὰ ὁρίζῃ αὐτὸν τὸν κόσμο, νὰ τὸν χρωματίζῃ ὅπως τοῦ «πρέπει»  καὶ νὰ τὸν προστατεύῃ ἀπὸ κάθε ἐπίδοξο εἰσβολέα.


Φιλονόη


εἰκόναarxisame.gr 
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...