Σάββατο, 20 Μαΐου 2017

Θέλει αἷμα γιὰ λίπασμα τὸ δένδρο τῆς Ἐλευθερίας
Καὶ τὸ καταθέτουν ὅλοι ὅσοι εἶναι ἀποφασισμένοι νὰ τὴν κερδίσουν, δίχως φόβο, ἀναστολὲς καὶ μεταθέσεις εὐθυνῶν σὲ ἄλλους.
Θέλει πότισμα διαρκὲς το δένδρο τῆς Ἐλευθερίας.
Γιὰ νὰ ποτισθῇ καῖ νὰ δυναμώσῃ ἀπαιτεῖται αἷμα Ἁγνῶν, Ἀγαθῶν κι Ἀνδρείων…
Θὰ τὸ καταθέσουν μόνοι τους, ἀπολύτως οἰκειοθελῶς κι αὐτοβούλως, δίχως τὴν πειθὼ τῆς προπαγάνδας, τοῦ ψεύδους καὶ τῆς παραπληροφορήσεως…

Θέλει αὐτοδυναμία, λιτότητα, ἐγκράτεια, αὐτάρκεια, συνειδητότητα, ἀποφασιστικότητα ἡ Ἐλευθερία. Ὅλα ἀκλόνητα, ἀδιαπραγμάτευτα καὶ ἀπὸ τοὺς πολεμιστές της συνειδητῶς ἐπιλεγμένα…
Θέλει θυσία ἡ ἐλευθερία… Αὐτοθυσία διαρκή…
Καὶ μόνον οἱ καθαροὶ μποροῦν νὰ τολμήσουν τὴν πορεία τους πρὸς αὐτήν, χωρὶς δεύτερες σκέψεις καὶ δίχως νὰ ἐπιτύχουν οἱ ὁποιοιδήποτε ἐχθροὶ νὰ ἀνακόψουν τὴν πορεία τους…

Θέλει τόλμη καὶ δέσμευσιν ἡ Ἐλευθερία…
Μὰ μόνον οἱ ἀποφασισμένοι θὰ τὴν φθάσουν…

Θέλει σκληρότητα ἡ Ἐλευθερία…

Σκληρότητα γιὰ νὰ συνειδητοποιήσουν οἱ διεκδικητές της πὼς μόνον ὅσοι θὰ ἀφήσουν, αὐτοβούλως, πίσω τους, ἕνα ἕνα, ὅλα τὰ δεσμὰ τῶν ἐξαρτήσεων, δίχως νὰ τὰ ἀναπωλοῦν καὶ δίχως τὸ αἴσθημα τῆς στερήσεως, θὰ διαφύγουν τῶν θανασίμων παγίδων.
Σκληρότητα γιὰ νὰ ἐπιλέξουν τὴν προστασία τῶν ἀληθῶν συντρόφων τους καὶ μόνον…
Σκληρότητα γιὰ νὰ ἀποδεχθοῦν πὼς ὅσοι χρειάζονται τὴν Ἐλευθερία ἐγκαταλείπουν πίσω τους ὅσα τοὺς τὴν στεροῦν δίχως δεύτερες σκέψεις…


Σκληρότητα γιὰ νὰ κατανοήσουν πὼς δὲν χαρίζεται αὐτὸ τὸ δικαίωμα, μὰ κερδίζεται…
Σκληρότητα γιὰ νὰ ἀντιληφθοῦν πὼς εἶναι μοναχικὴ πορεία καὶ πὼς ὁ κάθε ἕνας ξεκινᾶ μόνος του, δίχως βαρίδια καὶ δίχως ἀγκυλώσεις, γιὰ αὐτὸ τὸ ταξείδι…


Σκληρότητα γιὰ νὰ τολμήσουν νὰ βγοῦν ἐπάνω ἀπὸ τὰ συναισθήματά τους καὶ νὰ τὰ σκοτώσουν, ἐὰν ἀπαιτεῖται, δίχως ἐνοχές, ἀναστολὲς καὶ δεύτερες σκέψεις…

Θέλει αἷμα τὸ δένδρο τῆς Ἐλευθερίας.

Ἀθῴων καὶ Ἡρώων καὶ μόνον Ἐλευθερών αἷμα.
Φιλονόη
 

εἰκόνα


arxisame.gr 
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...