Τετάρτη, 24 Μαΐου 2017

Διαμάντια στά σκουπίδια;
Ἤ σκουπίδια κατήντησαν ἀκόμη καί τά διαμάντια;
Εἶχα τὴν μεγάλη εὐτυχία, πρὸ μόλις μερικῶν ἡμερῶν, νὰ διαπιστώσω γιὰ ἀκόμη μίαν φορά, πὼς τελικῶς ὅσο καὶ νὰ προσπαθῇ  ἡ σημερινὴ ἀπαιδεία, τὰ μέσα μαζικῆς ἐξαπατήσεως, συνεπικουρούμενοι ἀπὸ τὴν «κοινὴ γνώμη» τῶν πραιτωριανῶν, νὰ μετατρέψουν σὲ μαζανθρώπους κάθε ἀνθρώπινο ὄν ποὺ ἀναπνέει, τόσο κάποια …διαμάντια θὰ …ξεφεύγουν, ἀποδεικνύοντας πὼς τελικῶς ὅταν τὸ …«ἔχῃς» δὲν μπορεῖ κάποιος νὰ σοὺ τὸ κλέψῃ.
Δὲν συμβαίνει συχνά, ἀλλὰ συμβαίνει. Κι ὅταν συμβαίνῃ, μὲ ἐκεῖνον τὸν μοναδικὰ μαγικὸ τρόπο, συνειδητοποιεῖς πὼς αὐτὸς ὁ κόσμος, ποὺ φαίνεται μικρός, τελικῶς εἶναι ἀπολύτως Μέγας καὶ σημαντικός, ἔχοντας μέσα του ἤδη ὅλα ἐκεῖνα τὰ ἀναγκαία συστατικὰ ποὺ θὰ γεννοῦν πάντα Διαμάντια, καταδεικνύοντας πόσο περισσότερο σκουπίδια μποροῦν νὰ φαίνονται, δίπλα τους, τὰ σκουπίδια.
Τὸ ἐκπληκτικὸ τῆς συμπτώσεως ὅμως δὲν εἶναι τόσο ἡ ὕπαρξις τῶν …διαμαντιῶν, ὅσο ἡ βαθειά τους συνειδητοποίησις τῆς εὐθύνης καὶ τῆς διαδρομῆς τους ποὺ ὀφείλουν νὰ διανύσουν. Τὸ ἀκόμη ἐκπληκτικότερον εἶναι πὼς ἀπὸ κάποιες (ἂς ποῦμε) «συμπτώσεις» αὐτὰ τὰ …Διαμάντια ἀναζητοῦν, ἐντοπίζουν καὶ συναναστρέφονται μὲ ἄλλα …Διαμάντια, κτίζοντας σήμερα, μέσα στὸ σκηνικὸ τῆς ἀπολύτου καταῤῥεύσεως, κοινωνίες πραγματικές. Κοινωνίες «πυρῆνες» στὴν οὐσία. Κοινωνίες ὅπως ἀκριβῶς πρέπει κι ὀφείλουν νὰ εἶναι οἱ πραγματικὲς κοινωνίες τῶν Ἀνθρώπων, γιὰ νὰ μετατραποῦν ἐκτὸς ἀπὸ πρότυπα, συνάμα καὶ ὁδηγοί.
Δὲν εἶναι πολλὰ αὐτὰ τὰ …Διαμάντια τοῦ κόσμου μας, ποὺ ἐπὶ  πλέον τὸν κοσμοῦν, ἀλλὰ εἶναι ἀρκετὰ γιὰ νὰ τὸν ἀλλάξουν καὶ νὰ ἀναλάβουν, μόνα τους, τὸ βάρος τῆς ἐπαναδομήσεώς του.
Ἐὰν τὰ συναντήσετε μὴν …τρομάξετε ἀπὸ τὴν ὀμορφιά τους καὶ τὴν λάμψιν τους.
Παρηγορηθεῖτε, γιατὶ εἶναι τὰ πραγματικὰ τοῦ κόσμου μας στολίδια καὶ οἱ πυλῶνες του.
Θαυμᾶστε τα καὶ στηρίξτε τα μὲ ὅλες τὶς δυνάμεις σας.
Προστατεύστε τα ἀπὸ τὶς κακοτοπιὲς καὶ ἀπὸ τὸν φθόνο.
Εἶναι ἡ πραγματική μας ἐλπίς, αὐτὴ ποὺ ἔχει νὰ κάνῃ μόνον μὲ τὴν δημιουργία.Φιλονόη


εἰκόνα. filonoi.gr
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...