Πέμπτη, 11 Μαΐου 2017

Διότι πρέπει νὰ γίνῃς τὸ …κέντρον τοῦ Σύμπαντος…


…γιὰ νὰ συνειδητοποιήσῃς τὸ τὶ εἶναι τὸ Σύμπαν!
Διότι πρέπει νὰ νοιώσῃς τὸ κέντρον τοῦ κόσμου μας, γιὰ νὰ συνειδητοποιήσῃς τὸ πῶς λειτουργεῖ ὀ κόσμος μας.
Διότι πρέπει νὰ μετατραπῇς σὲ κάθε κύτταρο, «μικρό» καὶ «ταπεινό», γιὰ νὰ κατανοήσῃς τὸ πῶς λειτουργοῦν τὰ κύτταρα τῆς καρδιᾶς καὶ  τοῦ ἐγκεφάλου.
Διότι πρέπει νὰ ἀναγνωρίσῃς κάθε ἀσκήμια, γιὰ νὰ δεσμευθῇς ἀπόλυτα ἀπέναντι στὴν ἐπικράτησιν τῆς ὀμορφιᾶς.
Διότι πρέπει νὰ ἀγαπήσῃς κάθε ἔκφρασιν τῆς ζωῆς, γιὰ νὰ ἐπιλέξῃς νὰ πολεμήσῃς τὸν θάνατο.
Διότι πρέπει νὰ ἐρωτευθῇς τὴν Ἀλήθεια, γιὰ νὰ μὴν ἀντέχῃς στὶς ἐκπτώσεις της.
Διότι πρέπει νὰ δοθῇς μὲ ὅλο σου τὸ «εἶναι» στὸ Φῶς, γιὰ νὰ ἀφήσῃς ἔξω ἀπὸ τὸν κόσμο μας τὸ σκότος.
Διότι πρέπει νὰ αἰσθανθῇς μικρὸς κι ἀσήμαντος, γιὰ νὰ ἐπιλέξῃς νὰ μετατραπῇς σὲ κύτταρον-δημιουργὸ ἑνὸς νέου, ζωντανοῦ ὀργανισμοῦ, τῶν μεγάλων καὶ τῶν σημαντικῶν.
Διότι πρέπει νὰ ἀπαλλαγῇς ἀπὸ τὰ πάθη σου, γιὰ νὰ γίνῃς κι ἐσὺ κομμάτι τοῦ πραγματικοῦ μας κόσμου.
Διότι πρέπει νὰ ἀπαλλαγῇς ἀπὸ κάθε ψευδεπίγραφο σύνθημα, γιὰ νὰ βρῇς τὶς διαδρομὲς γιὰ τὴν Ἐλευθερία.
Διότι πρέπει νὰ …σκοτώσῃς μέσα σου κάθε ἄρνησιν, γιὰ νὰ ἐπιτύχῃς νὰ ἀναγεννηθῇς.
Διότι πρέπει νὰ «δῇς» μὲ τὰ μάτια τοῦ …θεοῦ, γιὰ νὰ συμμετάσχῃς τοῦ μηχανισμοῦ ἐπαναδομήσεως τοῦ κόσμου μας.
…κι αὐτά, γιὰ …Ἀρχή!!!


Φιλονόη

εἰκόνα


arxisame.gr 
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...