Παρασκευή, 19 Μαΐου 2017

Βούλγαροι στήνουν …ἄγαλμα στὸν Ῥῆγκαν!!!
Ἔχω κλάψει ἀπὸ τὸ γέλιο!!!
Οἱ Βούλγαροι σηκώνουν τριῶν μέτρων ἄγαλμα στὸν Ῥῆγκαν, στὴν Σόφια, γιὰ τὶς προσπάθειές του ἐνάντια στὸ Ἀνατολικὸ Μπλόκ, ποὺ ὁδήγησαν στὴν πτώση τοῦ κομμουνισμοῦ στὴν Βουλγαρία καὶ στὴν ἐγκαθίδρυση τῆς δημοκρατίας!

Bulgarian Capital Unveils Statue of Ronald Reagan to Honor his Victory Over Communism

Στὸν Ῥῆγκαν βρὲ παιδιά… Στὸν Ῥῆγκαν… Ποὺ τρέχαμε στὶς πορεῖες καὶ στοὺς Μαραθωνίους εἰρήνης καὶ στὴν Ἀμερικανικὴ πρεσβεία καὶ φωνάζαμε «ἔξω ἀπὸ τὸ ΝΑΤΟ, φονιάδες τῶν λαῶν Ἀμερικανοί!».
Τὶ ἐποχές… Τὸ ξαναδιαβάζω γιὰ νὰ τὸ πιστέψω… Ἄγαλμα στὸν Ῥῆγκαν γιὰ τὴν βοήθειά του στὴν δημοκρατία. Λίγο πιὸ κάτω τους, σὲ μίαν χώρα γειτονική, τὸ νὰ γίνουμε κομμουνιστικὴ Βουλγαρία εἶναι τὸ ὄνειρο γιὰ ἔνα-δύο ἑκατομμύρια πολῖτες.filonoi.gr
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...