Πέμπτη, 1 Ιουνίου 2017

Αυτή είναι... μεταρρύθμιση: Επαναφέρουν άσυλο και βαθύ κομματικό κράτος στα Πανεπιστήμια


ΜΕ ΠΑΡΩΧΗΜΕΝΕΣ ΛΟΓΙΚΕΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΕΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΙΣΩ ΣΤΟ 1982!

Υπουργείο Παιδείας | Πανεπιστήμια: Με μια αδιανόητη νομοθετική διάταξη που οδηγεί την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε συνθήκες που θυμίζουν το νόμο – πλαίσιο του 1982, το υπουργείο Παιδείας σκοπεύει, όπως όλα δείχνουν, να μεταρρυθμίσει την πανεπιστημιακή παιδεία, επαναφέροντας παρωχημένες αντιλήψεις.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Καθημερινής», το υπουργείο επιθυμεί, μέσω νομοσχεδίου, να ορίζεται στο εξής ως αρμόδιο για την κλήση της δημόσιας δύναμης το πρυτανικό συμβούλιο, στο οποίο μετέχει και εκπρόσωπος των φοιτητών.

Όπως επισημαίνει η ίδια πηγή, θα επανέλθουν στα όργανα διοίκησης των ΑΕΙ οι εκπρόσωποι των φοιτητών, με υπόδειξη των συλλόγων τους, δηλαδή επί της ουσίας των φοιτητικών παρατάξεων.

Εξάλλου, με την ίδια διάταξη, θα είναι στη διακριτική ευχέρεια του υπουργού Παιδείας να ιδρύει και να διαλύει πανεπιστημιακά ιδρύματος, επικαλούμενος «επιστημονικούς λόγους».

Κατά τα λοιπά, το νομοσχέδιο περιλαμβάνει συνολικά 70 άρθρα, τα οποία προβλέπουν - μεταξύ άλλων - τα εξής:

• Για το πανεπιστημιακό άσυλο «επέμβαση δημόσιας δύναμης σε χώρους των ΑΕΙ λαμβάνει χώρα σε περιπτώσεις κακουργημάτων και εγκλημάτων κατά της ζωής αυτεπαγγέλτως και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση μετά από απόφαση του πρυτανικού συμβουλίου. Οι ως άνω περιορισμοί δεν ισχύουν για το Πυροσβεστικό Σώμα».

• Καταργούνται τα Συμβούλια Ιδρύματος και θεσμοθετούνται τα Ακαδημαϊκά Συμβούλια Ανώτατης Εκπαίδευσης και Ερευνας με συμμετοχή εκπροσώπων της περιφέρειας, υπουργείων κ.α.

• Ο υπουργός μπορεί να συγχωνεύει και να καταργεί ΑΕΙ όταν «η λειτουργία μεμονωμένων ΑΕΙ δεν δικαιολογείται επιστημονικά και, αντιθέτως, δυσχεραίνει την έρευνα και τη διδασκαλία στα αντίστοιχα γνωστικά πεδία».

• Δημιουργείται υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου του ιδρύματος καθώς και επιτροπή δεοντολογίας.

• Στη Σύγκλητο, ορίζονται έως τέσσερις εκπρόσωποι των φοιτητών, τρεις των προπτυχιακών και ένας των μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψηφίων διδακτόρων. Οι εκπρόσωποι των φοιτητών ορίζονται μετά από απόφαση των νομίμως εκλεγμένων μελών όλων των Διοικητικών Συμβουλίων των Φοιτητικών Συλλόγων.

• Το πρυτανικό συμβούλιο αποτελείται από τον πρύτανη, τους αντιπρυτάνεις, έναν εκπρόσωπο των φοιτητών, και τον εκπρόσωπο των διοικητικών υπαλλήλων.

• Με απόφαση του υπουργού Παιδείας είναι δυνατό να ιδρύεται σε κάθε ΑΕΙ Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης.

• Στα μεταπτυχιακά επιτρέπεται η ύπαρξη τελών φοίτησης, το ύψος των οποίων πρέπει να αιτιολογείται. Απαλλάσσονται των τελών οι φοιτητές, εφόσον το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνει αυτοτελώς το 70% του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος.

• Η αμοιβή των καθηγητών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% του μισθού τους και εφόσον διδάσκουν σε ένα μεταπτυχιακό αμισθί.

• Τα πτυχία πενταετών σπουδών μετατρέπονται σε master.

• Με απόφαση του υπ. Παιδείας, μπορεί να οργανώνονται στα ΑΕΙ διετή προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για αποφοίτους των Επαγγελματικών Λυκείων, τα οποία θα παρέχουν σχετικά διπλώματα επιπέδου 5 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.
newsbomb.gr
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...