Παρασκευή, 9 Ιουνίου 2017

ΞΕΚΙΝΑ…. Γράφουν την Τουρκία στα παλαιότερα και Βάζουν Μπροστά τα Τρυπάνια…


Ολοκληρώνεται ο κύκλος αδειοδοτήσεων της Total για να είναι όλα έτοιμα στα μέσα Ιουλίου (εκτιμάται έναρξη δραστηριοτήτων στις 14 Ιουλίου) για τη διάνοιξη της πρώτης γεώτρησης εντός του ερευνητικού τεμαχίου 11 που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 150 χιλιομέτρων από την ακτογραμμή.

Οι γεωτρητικές εργασίες θα πραγματοποιηθούν από το πλωτό γεωτρύπανο West Capella, ενώ μια ακτίνα 500 μέτρων από τα εξωτερικά σημεία της εγκατάστασης προβλέπεται να κηρυχθεί Ζώνη Ασφαλείας. Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να ολοκληρωθεί η αδειοδότηση από δύο ξεχωριστές διαδικασίες που αφορούν το υπουργείο Γεωργίας και το Τμήμα Περιβάλλοντος. Η πρώτη αφορά την περιβαλλοντική έγκριση μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της μελέτης εκτίμησης περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων για την ερευνητική γεώτρηση.

Η δεύτερη αφορά την έκδοση άδειας στη βάση του offshore protocol και του σχετικού κυρωτικού νόμου για προστασία της Μεσογείου από τις δραστηριότητες υδρογονανθράκων. Τη συγκεκριμένη άδεια χορηγεί ο υπουργός Γεωργίας μετά από σχετική εισήγηση τεχνοκρατικής επιτροπής. Στα πλαίσια του εν λόγω κυρωτικού νόμου η αρμόδια Αρχή εκδίδει άδειες και ελέγχει τις υπεράκτιες δραστηριότητες υδρογονανθράκων σε φορείς, οι οποίοι είναι εξουσιοδοτημένοι από την Κυπριακή Δημοκρατία να προβαίνουν σε αναζήτηση, εξερεύνηση και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων εντός της Κυπριακής ΑΟΖ.

Πέραν των πιο πάνω δύο διαδικασιών, απαιτείται η έγκριση που αφορά τα θέματα ασφάλειας για δραστηριότητες εξερεύνησης και αξιοποίησης υδρογονανθράκων. Η αρμόδια Αρχή για εξέταση και έγκριση των σχετικών θεμάτων ασφάλειας ορίζεται με βάση τη σχετική νομοθεσία το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας. Στο στάδιο αυτό αξιολογείται η σχετική αίτηση που υποβλήθηκε και αφορά το σύνολο των διεργασιών της προγραμματιζόμενης διερευνητικής γεώτρησης με σκοπό την έγκρισή τους όσον αφορά τα θέματα ασφάλειας. Εκτιμάται ότι η όλη διαδικασία θα ολοκληρωθεί εντός Ιουνίου.

Για σκοπούς υποστήριξης των δραστηριοτήτων της γεώτρησης στη στεριά ολοκληρώθηκε η αδειοδότητη της εταιρείας EDT που θα κατασκευάσει χερσαία βάση εφοδιασμού στο λιμάνι Λεμεσού. Στην έγκριση αναφέρεται ότι η Περιβαλλοντική Αρχή δεν φέρει ένσταση στην υλοποίηση των έργων, υπό την προϋπόθεση της πιστής τήρησης των μέτρων που προτείνονται στη Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ) και στα συνοδευτικά και συμπληρωματικά έγγραφα, καθώς και των όρων που έθεσε για παρακολούθηση και έλεγχο των δραστηριοτήτων.

Σημειώνεται ότι η περιβαλλοντική γνωμάτευση έχει διάρκεια μέχρι και τη λήξη της άδειας χρήσης του χώρου που δόθηκε στην εταιρεία από την Αρχή Λιμένων Κύπρου (30/11/2017). Σε περίπτωση ανάγκης επέκτασης της διάρκειας λειτουργίας των έργων στον συγκεκριμένο χώρο, θα πρέπει να υποβληθεί έγκαιρα σχετικό αίτημα προς την Περιβαλλοντική Αρχή, με παράλληλη ενημέρωση της Τοπικής Αρχής.hellasforce.com
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...