Δευτέρα, 31 Ιουλίου 2017

Μεταβολή του καθαρού πλούτου των νοικοκυριών (2001-2015)


Στο διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζεται η μεταβολή του καθαρού πλούτου των νοικοκυριών από την περίοδο υιοθέτησης του ευρώ μέχρι το 2015.

15 χρόνια μέσα στο ευρώ φτωχύναμε κατά 13% σε σχέση με το 2001

Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα της οποίας τα νοικοκυριά είναι φτωχότερα (σε καθαρό πλούτο) κατά 13% σε σχέση με το 2000. Για τις υπόλοιπες υπό διερεύνηση χώρες, τα στοιχεία έχουν ως εξής:
Πορτογαλία: αύξηση κατά 12% σε σχέση με το 2001
Ιταλία: αύξηση 33% 
Αυστρία: αύξηση 43%, Ολλανδία: αύξηση 45%, Γαλλία αύξηση: 47%
Γερμανία: αύξηση 58%, Φινλανδία: αύξηση 60% και Βέλγιο: αύξηση 63%


ΠΗΓΗ
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...