Σάββατο, 29 Ιουλίου 2017

Μπλοκάρουν όλα τα έργα πολιτισμού στη Μακεδονία λόγω «ανωριμότητας»


Από γκάφα σε γκάφα πηγαίνει η Λυδία Κονιόρδου στο Υπουργείο Πολιτισμού. Στην προσπάθειά της να δικαιολογήσει την μη ένταξη των έργων συντήρησης και αναστήλωσης του τάφου Καστά Αμφίπολης στο ΕΣΠΑ παραδέχεται πως η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας απέρριψε όλες τις προτάσεις του ΥΠΠΟΑ «για σημαντικά έργα στην Κεντρική Μακεδονία».

Στην πραγματικότητα ο φάκελος με τα τεχνικά δελτία κρίθηκε «ανώριμος» όπως και των υπολοίπων έργων του Υπουργείου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου «το πρόγραμμα στερέωσης, συντήρησης, αποκατάστασης και ανάδειξης του Τύμβου Καστά στην Αμφίπολη Σερρών, είναι ένα πολυδιάστατο έργο με σύνθετα τεχνικά δεδομένα.

Το ΥΠΠΟΑ υπέβαλε το σχετικό τεχνικό δελτίο με τις προβλεπόμενες προδιαγραφές. Κατά τη διενέργεια της αξιολόγησης οι Περιφέρειες, σύμφωνα με το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου για τα προγράμματα ΕΣΠΑ, έχουν τη διακριτική ευχέρεια να ζητήσουν σε οποιοδήποτε στάδιο την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων και διευκρινίσεων, που είναι και η συνήθης πρακτική. Η περιφέρεια, επέλεξε την απευθείας απόρριψη όχι μόνο του τεχνικού δελτίου της Αμφίπολης αλλά και των υπόλοιπων προτάσεων του ΥΠΠΟΑ για σημαντικά έργα στην Κεντρική Μακεδονία παρά την μέχρι τώρα ευδόκιμη και γόνιμη συνεργασία της με το ΥΠΠΟΑ».

Οι υπηρεσίες του Υπουργείου γνωρίζουν πολύ καλά πότε οι μελέτες είναι ώριμες, άρα εντάξιμες. Το γεγονός ότι η διεύθυνση Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων του ΥΠΠΟΑ, σκοπέυει να επανέλθει με νέο αίτημα, σημαίνει ότι θα προσπαθήσει να ολοκληρώσει τον φάκελο «δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον επείγοντα χαρακτήρα του έργου της Αμφίπολης», δεδομένου ότι η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος παραμένει ανοικτή μέχρι το τέλος του έτους.

Για τον λόγο αυτόν προγραμματίστηκε ήδη συνάντηση την ερχόμενη Τετάρτη μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, του αρμόδιου Διευθυντή Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων του ΥΠΠΟΑ και των στελεχών της αρμόδιας για το ΕΣΠΑ Επιτελικής Δομής (ΕΔΕΠΟΛ) του ΥΠΠΟΑ, προκειμένου να δοθούν οι απαραίτητες διευκρινήσεις και να δρομολογηθεί η κατάθεση όσων συμπληρωματικών στοιχείων τελικά απαιτηθούν.

Το προτεινόμενο πρόγραμμα για τον Τύμβο Καστά περιλαμβάνει στην πρώτη φάση του: Χωματουργικές εργασίες για την εξασφάλιση των πρανών του τύμβου, του ταφικού μνημείου, του περιβόλου και του περιβάλλοντος χώρου αυτού. Διευθέτηση απορροής ομβρίων υδάτων, μεσοπρόθεσμες εργασίες υλοποίησης ανασχεδιασμού της στερεωτικής διάταξης του Ταφικού Μνημείου και εξασφάλισης ευστάθειας.

Στη δεύτερη φάση υλοποίησής του, περιλαμβάνει: Έργο οριστικής εξασφάλισης Ταφικού Μνημείου (πασσάλους, νάρθηκα διαμόρφωσης εδαφών). Στερέωση, αποκατάσταση και αναστήλωση του Ταφικού Μνημείου και αναστήλωση μεγάλου τμήματος του Περιβόλου με χρήση του αυθεντικού μαρμάρινου υλικού του. Κατασκευή κελύφους προστασίας για τον Χώρο 1 του Ταφικού Μνημείου, έργο ανάδειξης και εξασφάλιση επισκεψιμότητας του Μνημείου, έργο διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου του Μνημείου.
Νινέττα Κοντράρου - Ρασσιά
enetpress.gr
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...