Δευτέρα, 17 Ιουλίου 2017

Δωρεάν πλαστικές σακούλες, τέλος! Θα τις πληρώνουμε παντού


Σε πέντε περίπου μήνες από σήμερα θα απαγορεύεται να διατίθενται δωρεάν οι λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς. Χθες, συζητήθηκαν για πρώτη φορά στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής οι προτεινόμενοι κανονισμοί που αποσκοπούν στον καθορισμό των μέτρων που θα λάβει η Δημοκρατία προκειμένου να συμμορφωθεί με την Οδηγία 2015/720 για τη μείωση της κατανάλωση της λεπτής πλαστικής σακούλας μεταφοράς.

Τα μέτρα αφορούν την απαγόρευση της δωρεάν διάθεσης της λεπτής πλαστικής σακούλας στα σημεία πώλησης και την υποχρεωτική επιβολή ελάχιστης χρέωσής της στο ποσό των 5 σεντ το τεμάχιο.

Σημειώνεται ότι ως ημερομηνία έναρξης ισχύος των κανονισμών έχει τεθεί η ημερομηνία δημοσίευσής τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ενώ η χρέωση θα ξεκινήσει την 1.1.2018. Κατά το στάδιο ετοιμασίας των εν λόγω κανονισμών έχουν πραγματοποιηθεί οι απαραίτητες διαβουλεύσεις με όλους του εμπλεκόμενους φορείς, ενώ το Υπουργικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρία του 8 Ιουνίου 2017 αποφάσισε την έγκριση των κανονισμών του 2017.

Οι στόχοι

Τα μέτρα αποσκοπούν στην προώθηση της πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων από σακούλες, (ιεράρχηση της διαχείρισης αποβλήτων),
Ακόμα ο Υπουργός Γεωργίας λαμβάνει μέτρα που εξασφαλίζουν ότι το ετήσιο επίπεδο κατανάλωσης δεν θα υπερβαίνει τις 90 λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς κατά κεφαλήν το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2019 και τις 40 λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς κατά κεφαλήν το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2025, ή ισοδύναμους στόχους εκφρασμένους σε βάρος .
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...