Σάββατο, 22 Ιουλίου 2017

ΟΙ ΔΙΑΛΕΚΤΟΙ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ (ΔΙΑΛΕΞΗ) ΔΡ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ


ΟΙ ΔΙΑΛΕΚΤΟΙ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ
ΔΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΑΔΡΙΑΝΟΣ ΜΠΕΖΟΥΓΛΩΦ
ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΙΤΛΩΝ: ΤΑΚΗΣ ΤΑΦ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ:STUDIO ΝΑΥΣΙΝΟΟΣ 2017

Οι κύριες διάλεκτοι της Ελληνικής Γλώσσας
Πως συνδέονται οι διάλεκτοι με τις ιστορικές αναφορές της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας
Πως αναγνωρίζονται οι διάλεκτοι της Ελληνικής Γλώσσας
Πως διεσπάρισαν οι διάλεκτοι;
Παραδείγματα από την Κρητική, Ποντιακή, Μακεδονική διάλεκτο
Αγγλική Γλώσσα, Λατινικά, κλπ
Η σημασία των διαλέκτων στην διαχρονική πορεία της Ελληνικής Γλώσσας μέχρι και την ομιλούμενη σήμερα
Ποιά η συμβολή της Ελληνικής Γλώσσας στην ετυμολόγηση και καταγωγή των άλλων γλωσσών
Δωρική διάλεκτος - η αρχαιοτέρα των Ελληνικών διαλέκτων
Ανάλυση της γλώσσας των Αραουκανών - των σπαρτιατών της Χιλής

Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...