Τετάρτη, 2 Αυγούστου 2017

ΑΚΥΡΩΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΤΗΝ "ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ"

 
(ΚΙΝΗΣΙΣ-OMAΔΑ ΜΕΣΑ KAI EΞΩ ΑΠΟ ΤΟ FACEBOOK)

Επειδή έχω σιχαθεί να βλέπω προσκυνημένα όντα υποδυόμενα τους  πολίτες και τους δικηγόρους του παρασιτικού παρλιαμενταριστικού μισανθρώπου πολιτεύματος ("δημοκρατία"), το οποίο ουδέποτε απεδέχθην εις το ελάχιστον και το οποίον ανέκαθεν βδελύσσομαι.Επειδή σιχάθηκα τους ιντερνετικούς "διακόνους" του "δικαίου" να κατά πίνουν αμάσητα την αδικία, την ύβρη και του τελευταίου υπανθρώπου κατά των στοιχειωδών εννοιών προσχηματιζόμενοι μεγαλειώδεις λεξιπλα σίες στα δικόγραφά τους πομπωδώς εξαίροντες και θυμιάζοντες εαυτούς και αλλήλους μέσα στον βούρκο της υπανθρώπου φύσεως.


Επειδή δεν αντέχω την ΤΡΕΛΛΑ  ΟΥΔΕΙΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ να μην ΑΝΑΚΟΠΤΕΙ τις διαταγές πληρωμής της Πειραιώς που αφορούν δάνεια των τριών Κυπριακών Τραπεζών, τα οποία ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΕΙΛΩΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΕΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΛΑΟΥ "εξεχωρήθησαν" εν μια νυκτί στον οφειλέτη των ιδρυμάτων αυτών Μιχάλη Σάλλα !
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗ !


Η παρούσα ομάδα σκοπόν έχει να αιτηθεί τόσο σε συλλογικό καθώς και σε ατομικό επίπεδο την ΑΚΥΡΩΣΗ της εκχωρήσεως των δανείων των τραπεζών "ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ", "CYPRUS POPULAR BANK Public Co LTD" και " ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ" στην "ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ", η οποία καταχωρήθηκε στο ΦΕΚ Κύπρου την 26.3.2013 και με την οποία ΠΡΟΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗ-ΕΝΟΡΧΗΣΤΡΩΜΕΝΗ "εκχώρηση" (εντε ταλμένη αυτοχειρία των τραπεζών) ξεπουλήθηκαν ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΙΑ ΒΡΑΔΥΑ δάνεια ύψους 15.000.000.000 (ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥ ΡΙΩΝ) απο τις τράπεζες αυτές στην Πειραιώς, κυριολεκτικά για ένα κομμάτι ψωμί, με μόνον δύο μονογραφές χωρίς τις ελάχιστες προϋποθέσεις τις οποίες ορίζει ο νόμος για να μεταβιβαστεί η επιχείρηση ενός περιπτέρου σε ένα άλλο !!!


Οσοι Αδελφοί και Φίλοι στον Αγώνα εναντίον του υπανθρωπισμού και της δουλοκρατίας καθώς επίσης και και όσοι έχοντες έννομο συμφέρον για συμμετοχή προσέλθετε για να κανονίσουμε σχέδιο δράσης μας !


ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΟΜΑΔΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ (ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΤΩΝ) ΚΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ  ΓΙΑ ΤΑ «ΕΚΧΩΡΗΘΕΝΤΑ» Σ΄ΑΥΤΗΝ ΔΑΝΕΙΑ


          1ον) Ασκηση Συλλογικής ή/και ατομικών αγωγών (αρνητικών περί χρέους αγωγών) εναλλακτικώς με σκοπό αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις επί του κρίσιμου θέματος ότι η τράπεζα Πειραιώς ΔΕΝ είναι η εκδοχέας των δανείων (δεν της έχουν εκχωρηθεί-μεταβιβασθεί νομίμως τα δάνεια από τις Τράπεζες Κύπρου, Λαϊκή και Ελληνική). 


Ετσι, η τράπεζα Πειραιώς δεν θα έχει την νομική δυνατότητα να αναζητά δικαστικώς απαιτήσεις τέτοιων δανείων κατά των οφειλέτων και εγγυητών των δανείων, τα οποία ισχυρίζεται ότι της ανήκουν, ούτε θα δύναται να τα εκχωρεί περαιτέρω αλλιώς, δηλαδή σε εναντία περίπτωση εκχωρήσεως των τέτοιων δανείων εκ μέρους της σε τρίτους, η ακυρότητα της τέτοια περαιτέρω εκχωρήσεως θα έχει προβλεφθεί να επέρχεται με την ίδια απόφαση που θα εκδοθεί επ των αγωγών μας.


          2ον) Κατάθεση Πρόσθετου  Λόγου Ανακοπής για όσους έχουν ήδη εκδοθεί διαταγές πληρωμής εις βάρος τους από την τράπεζα Πειραιώς για τέτοια δάνεια.  Με τον τέτοιων Πρόσθετο Λόγο θα πλήττεται η ακυρότητα της εκχωρήσεως των τέτοιων δανείων με ό,τι αυτό συνεπάγεται.


3ον) Ασκηση αναστολής εκτελέσεως η ρυθμίσεως καταστάσεως (αναλόγως της περιπτώσεως αγωγής ή ανακοπής κατά της τράπεζας Πειραιώς)  ώστε να ζητηθεί να ανασταλεί –για τον λόγο τούτο- η περαιτέρω εκτελεστική διαδικασία εις βάρος των οφειλετών (πρωτοφειλετών και εγγυητών) μέχρι την τελεσιδικία της αγωγής ή την έκδοση οριστικής αποφάσεως της ανακοπής τους (αναλόγως της περιπτώσεως).


4ον) Πρόσκληση στις νύν διοικήσεις των τραπεζών να μας παράσχουν περαιτέρω έγγραφα και στοιχεία αναφορικά με γεγονότα και στοιχεία τα οποία αφορούν την ακυρότητα των τέτοιων εκχωρήσεων καθώς επίσης και να παρέμβουν υπέρ ημών στις τέτοιες δίκες έχοντας θέσει εκ των προτέρων σ΄ αυτές μία προκαταρκτική μαζί τους συμφωνίας για εξόφληση/ρύθμιση των δανείων, στο 10% maximum ΟΤΑΝ αυτές θα επιστρέψουν σ΄ αυτές.


ΟΦΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ (ΕΓΓΥΗΤΗ) ΤΕΤΟΙΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ


·       Αναστολή πράξεων εκτελεστικής διαδικασίας (σε περίπτωση ανακοπής) ή μη έκδοση διαταγής πληρωμής (σε περίπτωση ασκήσεως αγωγής μας) λόγω εκκρεμοδικίας για 1 ½ χρόνο το ενωρίτερον.


·       Σε περίπτωση ευοδόσεως ατομικής υποθέσεως : α) την επικαλούμεθα στις λοιπές (πρωτοδίκως ή κατ΄ έφεσιν, αναλόγως χρονισμού εκάστης υποθέσεως σε σχέση με τις λοιπές) β) η τράπεζα Περαιώς δεν θα έχει κανένα δικαίωμα να διεκδικήσει τίποτε από εσάς


·     Ανοίγει ο δρόμος για να οριστικοποιήσωμε συμβιβασμό με τις τρείς Κυπριακές τράπεζες στο ποσοστό 10% ή και λιγότερο (αναλόγως της κατηγορίας δανείων) ΟΤΑΝ ήθελε επιστρέψουν σ΄ αυτές χωρίς όμως να δύναμαι τώρα να τοποθετηθώ επ΄ αυτού μια και δεν έχω εισέτι επικοινωνήσει μαζί τους ώστε να τους θέσω το θέμα.


                 ΑΙΤΙΕΣ ΔΗΜΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΟΣ 


Κάθε ομάδα, κίνησις στην κοινωνία χαρακτηρίζεται και εντάσσε ται στον κοινωνικό ιστό βάσει διαφόρων κριτηρίων. Εξ υπαρχής είτε εν τάσσεται άμεσα ή έμμεσα σε μία ευρύτερη κίνηση/δράση είτε  δημιουργείται ατομικά διακρινόμενη των λοιπών ατομικών : 

α) ως προς τον τρόπο της πράξης, 

β) τα διανοητικά και υλικά μεσα που χρησιμοποιεί και 

γ) τον τρόπο της έκφρασης. 


Φρονώ ότι υπό τις σημερινές συνθήκες η κάθε ατομική, οικογενειακή, επαγγελματική πράξη πρέπει να χαρακτηρίζεται από αυτό που την εμπνέει ώστε να εμπνέει και τους άλλους. ΔΕΝ έχει νόημα και είναι γελοίο να συστήσει οιοσδήποτε μία ηρωϊκή ομάδα σήμερον γιατί κάτι τέτοιο θα ήταν, το λιγότερο, ανεδαφικό. Να κάνει ηρωϊσμό για ποιούς ; 

Μία προσωπική ή ολιγομελής δράσις ορθά δομημένη και σοβαρή στα επιχειρήματα καθώς και στα εγχειρήματά της μπορεί να έχει τα σπέρματα για να διεγείρει τους συναντιλήπτορες καθώς επίσης και όσους είναι πλησίστιοι στην ρίζα και τα αίτια του συγκεκριμένου προβλήματος και της γενικωτέρας καταστάσεως που όλοι μας βιώνουμε. 

Αυτό κάνω και εγώ. 

Η δράσις και το αποτέλεσμα δεν «βγαίνει» με το να διατυμπανίζεις ποιος είσαι αλλά ΤΙ ΟΝΤΩΣ ΠΡΑΤΤΕΙΣ με την διανόησή σου και με το σώμα σου, που να έχει αντίκτυπο στον υλικό κόσμο και όχι στην φαντασία σου ή στην προγονοπληξία σου. Αλλο να αναβαπτίζεσαι στα Ιδεώδη σου και άλλο να προσπαθείς να νεκραναστήσεις καταστάσεις ιδίως στην κατ΄ εξοχήν υπανθρωπιστική κατάσταση κάτω από το πέλμα της οποίας διαβιούμε σήμερον. 

Τα κόλπα με τις «ταμπέλες» ΔΕΝ πιάνουν σ΄ εμάς ακριβώς επειδή λατρεύομε την Αλήθεια και την Μητέρα Φύση που μας γέννησε Ανδρες, Ελληνοπρεπείς και Ενανθρωπιζομένους.- (Τελεία παύλα για όσους δεν πρόσεξαν καλά το σημείον στίξεως).


Οι διαχωρισμοί ΔΕΝ αρμόζουν σε εμάς. Οι διαχωρισμοί βάσει πολιτικών και θρησκευτικών στην ενιαία δράση που χτυπά το μεγαλύτερο (των άλλων) κακό, στο οποίο επικεντρωνόμεθα,  -και εν προκειμένω αυτό είναι η αισχρά και άνομη εκχώρηση δανείων 15.000.000.000 ευρώ στην Τράπεζα Πειραιώς κατόπιν εκβιασμού του Κυπριακού κράτους και των τριών Κυπριακών Τραπεζών από τους Σιωνιστάς Επικυριάρχους- είναι κατά την άποψή μου, ανόητοι, άκαιροι και ανήκουν στα κατώτερα δυστυχισμένα μυαλά, τους δημ(ι)οκράτες μας. 


Είμεθα απαθείς ως προς τα θρησκευτικά και πολιτικά πιστεύω των άλλων διατηρούντες ως κόρην οφθαλμού τα ιδικά μας. Με την κάθε ατομική, οικογενειακή, επαγγελματική δράση μας θα σοφιστούν όσοι έχουν ήδη αποχωρίσει εαυτούς από την μάζα.


Η συγκεκριμένη ομάδα δημιουργήθηκε ατομικά από εμένα λόγω εξειδικεύσεως στο αντικείμενο, γεγονός που απαίτησε σοβαρό πνευματι κό κόπο και χρόνο εκ μέρους μου


Αίτια : Αναγράφονται στην Αρχική ανοιχτή πρόσκληση μου.     Συγκεκριμένως ανέφερα : «Οσοι Αδελφοί και Φίλοι στον Αγώνα εναντίον του υπανθρωπισμού και της δουλοκρατίας καθώς επίσης και όσοι έχοντες έννομο συμφέρον για συμμετοχή προσέλθετε για να κανονίσουμε σχέδιο δράσης μας !»


        Αφορμή: Η άρνηση της τράπεζας Πειραιώς να επιδείξει ΕΠΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩ τα έγγραφα που αποδεικνύουν την ακυρότητα εκχωρήσεως εν μιά νυκτί των τέτοιων δανείων των τριών Κυπριακών τραπεζών ύψους 15.000.000.000 ευρώ σ΄αυτήν  (που ήταν οφειλέτης της τράπεζας Κύπρου!) χωρίς την παραμικρή εγγύηση διαφάνειας ή διαδικασία συνάψεως εκχωρήσεως απαιτήσεων.


          Ετσι, μία αντίδραση σε ατομικό επαγγελματικό επίπεδο μετατρέπεται σε συλλογική δράση (πάντοτε ελεγχόμενη όμως ακριβώς ώστε να αποφευχθούν τα παρατράγουδα).


ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΤΑ «ΜΑΓΑΖΑΚΙΑ».


1.- Οι κινήσεις θα εκπορεύονται από εμένα για ένα και μόνον λόγο : Και γνωρίζω και θέλω και μπορώ. Συνεννόησις, συμβουλές, ναί. Νταβατζηλίκια όχι. Εισοδιστές δεν θα επιτραπούν. Για να υπάρχει αξιοπρέπεια και αποτέλεσμα.


2.- Κλάψες, νομικές καρικατούρες, φαρισαϊκές «νομικές» (ας γελάσω) καρικατούρες, κομμένες. Εδώ δεν είναι ο ώμος του φίλου σου για να κλάψεις. Η αηδιαστικώτατη κλάψα, ζητιανιά, ψευτονταηλίκι και αυτοπροβολή που επικρατεί στις διάφορες σελίδες και ιστοσελίδες των «χαχαμίκων» «δικηγόρων», αρσενικών και θηλυκών, οι οποίοι αναλίσκονται σε προβολές στην τηλεόραση, γλυψίματα στους «ισχυρούς» (τρομάρα τους), παρακλήσεις και λοιπές απάδουσες προς την αξιοπρέπεια του (κάθε) ενανθρωπιζομένου  όντος εκδηλώσεις δεν έχουν καμμία θέση.


3.- Τας «παιντιά» του ίντερνετ, που διδάχθηκαν, τρόπος του λέγειν, την Νομικήν επιστήμην μέσω ίντερνετ (και αποπειρώνται να μας την μεταδώσουν) δεν γνωρίζουν βεβαίως ούτε έχουν την αντιληπτική ικα νότητα ή την διάθεση να ασχοληθούν να διαβάσουν κανένα σοβαρό σύγγραμμα νομικής ούτε γνωρίζουν ότι χρονικά εγώ πρώτος διδάχθηκα την χρήση νομικής βάσεως δεδομένων πρίν αυτοί να είχαν κάν γεννηθεί ( και συγκεκριμένα τον Μάρτιο του έτους 1979 στην Βιβλιοθήκη της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης). 


Εκτοτε έχω προχωρήσει έτη φωτός μπροστά ενώ εκείνοι μηρυκάζουν και θα αναχαράζουν εφ΄ ορου ζωής τους αυτά που τους οδηγούν οι ….. βοσκοί του Ιντερνετ, τρομάρα τους !


4.-Η όλη δράσις θα ασχοληθεί μόνον με σοβαρά νομική θεμελίωση (όχι με μπουρδολογική ερμηνεία αλά χάβρα ……….) των θεμάτων που θα διεξέλθωμε. 


ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
     ΓΕΩΡΓΙΟΥ Θ. ΚΩΣΤΑΡΕΛΛΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Οδός Γ. Σεφέρη  αρ. 9, 172 34 ΔΑΦΝΗ
          Τηλ./Φαξ: 210-642888
         Φορητό : 693-6428888

-Διεύθυνσις ομάδος στο Facebook : https://www.facebook.com/groups/361557217596245/
-Διεύθυνσις  μου στο Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100010771681285Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...