Σάββατο, 29 Δεκεμβρίου 2018

Η Μακεδονία έτον και θα έν Ελληνικόν | Καρασαββίδης 2018


Η Μακεδονία έτον και θα έν Ελληνικόν | Καρασαββίδης 2018


https://youtu.be/fXs5kK68d30?t=62


Η Μακεδονία έτον και θα έν’ Ελληνικόν
Ρεφρέν
’Σ σα αιώνας δοξασμένον και ’ς σον κόσμον ξακουστόν,
η Μακεδονία έτον και θα έν’ ελληνικόν.
με το αίμαν ποτισμένον έν' το χώμαν ιερόν,
η Μακεδονία έτον και θα έν' ελληνικόν
1
Ο Αλέξανδρον ο Μέγας τη Ελλάδας αρχηγόν
έσπειρεν ’ς σην οικουμένην δόξαν και πολιτισμόν
μαθητής τ' Αριστοτέλη εν τη Φίλιππα ο γιόν
Και σα δύσκολα τα χρόνια τ' Έλληνες ξαν θα ενών
2
Έλληνες όλ’ τραγωδούμε ζήτω η Μακεδονία,
είμες μακεδονομάχοι παίρνε άψημον τα' ψύα
ζούμ' για την ελευθερίαν, θα πατούμ' την προδοσίαν,
την τιμήν την ιστορίαν 'κι πουλούμ' εμείς καμμίαν
3
Με τον ήλιον τη Βεργίνας θα ανθίζ’ ο Ελληνισμόν,
θα νικούμ' την τυραννίαν το ψέμαν, τον φασισμόν
ζουμ’ με την ορθοδοξίαν πολεμούμ’ την αδικίαν
θέλουμε ’ς σην ’ειτονίαν φως, ειρήνην κ' ευλογίαν.
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...