Οι αρχές και η Ζωή ενός Πνευματικού Δασκάλου


Εισηγητής: Θεόδωρος Βερβερέλης
Ομιλία στα πλαίσια του 8ου πανελληνίου συμποσίου που διοργάνωσε η ΚΙΝΗΣΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ


Ο αρχικός Πνευματικός Δάσκαλος είναι η Απόλυτη Αλήθεια. Οι Βεδικές Γραφές μας πληροφορούν ότι αυτή η πνευματική αλήθεια έχει τρία στάδια συνειδητοποίησης, το Μπραχμάν, το Παραμάτμα και τον Μπαγκαβάν.
Στην Σρίμαν Μπαγκαβατάμ στο κεφάλαιο 1 στίχο 2 παράγραφος 11 διαβάζουμε:
Βαντάντι τατ τατβα-βιντας
Τατβάμ γιατζ γκιάναμ αντβαγιάμ
Μπραχμέτι παραματμετί
Μπάγκαβαν ίτι σάμπντγιατέ

Που αποδίδεται στα Ελληνικά: Ο Μπάγκαβαν έχει πολυάριθμες μορφές και εκδηλώσεις σαν τα κύματα του ωκεανού.
Στην Μπράχμα-Σαμχίτα στο 5 κεφάλαιο στο στίχο 1 μας αποκαλύπτεται η αρχική μορφή του Μπάγκαβαν:
Τσβάρα παραμά Κρισνά
στα-στιτ-ανάντα βιγκραχά
ανάντιρ άντιρ Γκόβιντα
σάρβα κάρανα κάραναμ

Που σημαίνει: Η αιτία όλων των αιτιών, είναι ο Κρίσνα, ο υπέρτατος κυρίαρχος, του οποίου η μορφή είναι γεμάτη από γνώση, αιωνιότητα και ευτυχία.
Το Σρίμαντ Μπαγκαβατάμ στο κεφάλαιο 1 στο στίχο 3 και παράγραφο 28 επιβεβαιώνει:
Ετε τσάμσα καλά πουμσά
Κρίσνας του μπαγκαβάν σβαγιάμ
Ιντράρι βγιακουλάμ λοκάμ
Μρινταγιαντί γιουγκέ γιουγκέ

Που μεταφράζεται: Ο πνευματικός δάσκαλος του οποίου τις αρχές και τη προσωπική ζωή θα περιγράψω, εκπροσωπεί αυτήν την Απόλυτη Αλήθεια, τον Σρι Κρίσνα.
Από τους παραπάνω στίχους βγαίνει το συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στον δικό σας πνευματικό δάσκαλο, τον δικό μου πνευματικό δάσκαλο ή τον πνευματικό δάσκαλο κάποιων άλλων.
Εδώ μιλούμε για τις οικουμενικές αρχές οι οποίες διέπουν το χαρακτήρα και τη συμπεριφορά του πνευματικού δασκάλου.

Οι δύο βασικές ιδιότητες που καθιστούν άξιο έναν πνευματικό δάσκαλο είναι οι εξής:
1) 'Έχει λάβει την υπερβατική γνώση από έναν άλλο αυθεντικό πνευματικό δάσκαλο.
2) Είναι σταθερά αφοσιωμένος στην υπηρεσία της Απόλυτης Αλήθειας.

Στη Μουντάκα Ουπανισάντ στο κεφάλαιο 1 στίχο 2 παράγραφο 12 αναφέρεται:
Σροτρίγιαμ, μπράχμα νιστάμ
Που σημαίνει: Γνωρίζει τις Βέδες και είναι σταθερά αφοσιωμένος στην Απόλυτη Αλήθεια.
Ο πνευματικός δάσκαλος θεωρεί τον εαυτό του έναν ταπεινό υπηρέτη του δικού του πνευματικού δασκάλου και του Υπέρτατου Προσώπου Σρι Κρίσνα, και εκπαιδεύει άλλους σ' αυτήν την υπηρεσία έτσι ώστε κι αυτοί να γίνουν μια μέρα πνευματικοί δάσκαλοι.
Η προσωπική ζωή του πνευματικού δασκάλου χαρακτηρίζεται από τον αυτοέλεγχο:
Στη Σρι-Ουπαντεσαμρίτα στο κεφάλαιο 1 λέει:
Βάτσο-βέγκαμ μάνασα κρόντα - βέγκαμ
τζίβα-βέγκαμ ουνταρόπαστα-βέγκαμ
ετάν βεγκάν γιο βισαχέτα ντιρά
σαρβάμ απιμάμ πριτιβίμ σα σισγιάτ

Και η απόδοση στα Ελληνικά είναι:
Ένας νηφάλιος, σοβαρός άνθρωπος ο οποίος μπορεί να υπομένει την αυθόρμητη παρόρμηση της ομιλίας, τις απαιτήσεις και τις προσταγές του νου, τη δράση που υπαγορεύει ο θυμός και τις παρορμήσεις της γλώσσας, του στομαχιού και των γεννητικών οργάνων είναι άξιος να κάνει μαθητές σε όλο τον κόσμο.
Έτσι λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι ο πνευματικός δάσκαλος εκπροσωπεί την Απόλυτη Αλήθεια, όχι μόνο με τα διδάγματα του αλλά και με το παράδειγμά του.
Ένας όρος ο οποίος αποδίδεται στον πνευματικό δάσκαλο είναι ατσάργια, δηλαδή εκείνος που διδάσκει με το παράδειγμά του.
Ο πνευματικός δάσκαλος, είναι αγνός με την έννοια ότι η καρδιά του είναι εξαγνισμένη από τις υλικές επιθυμίες οι οποίες υπάγονται βασικά στις κατηγορίες της υλικής ηδονής, της συσσώρευσης του πλούτου, της επιθυμίας για απόκτηση οπαδών, της επιθυμίας για διάκριση, φήμη και της επιθυμίας για απελευθέρωση από τον κύκλο της γέννησης και του θανάτου. Είναι αυτοσυνειδητοποιημένος, δηλαδή γνωρίζει και βιώνει το γεγονός ότι είναι όχι μόνο αιώνια πνευματική ψυχή αλλά και αιώνιος υπηρέτης του Υπέρτατου Κυρίου.

Στην Μαχαμπάρατα στο κεφάλαιο Βάνα Πάρβα 8 βρίσκουμε τον ακόλουθο στίχο:
Οι φιλονικίες και οι διαμάχες είναι άσκοπες και δεν καταλήγουν σε κανένα οριστικό συμπέρασμα. Μια μεγάλη προσωπικότητα της οποίας η γνώμη δεν διαφέρει από εκείνες των άλλων δεν θεωρείται μεγάλος σοφός. Οι Βέδες περιέχουν ποικίλα θέματα και η μελέτη τους μονάχα δεν είναι αρκετή για να φθάσει κανείς στο σωστό μονοπάτι της κατανόησης των αρχών της πνευματικής ζωής. Βέβαιη αλήθεια σχετικά με τις αρχές της πνευματικής ζωής, βρίσκεται κρυμμένη στην καρδιά του άσπιλου αυτοσυνειδητοποιημένου προσώπου. Οποιοδήποτε μονοπάτι πνευματικής προόδου προτείνουν αυτές οι μεγάλες ψυχές, οι μαχατζάνα, θα πρέπει να το δεχθούμε όπως επιβεβαιώνουν άλλωστε και οι σάστρα, οι αποκαλυμμένες Γραφές.
Όσα αναφέρθηκαν αποτελούν μέρος των διδαγμάτων του πνευματικού μας δασκάλου Αμπάϊ Τσάραν Μπακτιβεντάντα Σουάμι Πραπουπάντα, ο οποίος απετέλεσε ένα ιδανικό παράδειγμα όλων αυτών των αρχών. Οποιοσδήποτε επιθυμεί μπορεί να μελετήσει την βιογραφία του, Σρίλα Πραμπουπάντα Λιλαμρίτα γραμμένη από τον μαθητή του Σατσβαρούπα Γκοσβάμι Μαχαράζ.


ΠΗΓΗ
Μπορεί να σε ενδιαφέρουν:

© Copyright 2017 TheSecretRealTruth- Diberdayakan oleh Blogger