-->

Ὁ ἀετὸς καὶ οἱ Ἕλληνες.


https://filonoi.files.wordpress.com/2013/08/e1bd81-e1bc80ceb5cf84e1bdb8cf82-cebaceb1e1bdb6-cebfe1bcb1-e1bc95cebbcebbceb7cebdceb5cf82.jpgφωτογραφία

Τό γνωρίζετε αὐτό τό σύμβολον; Τό ἔχετε κάπου συναντήσει; Εἶναι παρεούλα μὲ αὐτό:
Ὁ ἀετὸς καὶ οἱ Ἕλληνες. πάπας  SPQR
φωτογραφία

Κι αὐτό: Ὁ ἀετὸς καὶ οἱ Ἕλληνες. Βατικανόν
φωτογραφία
Ἐὰν δὲν τὸ ἀναγνωρίσατε, θὰ σᾶς τὸ θυμίσω.
Εἶναι τὸ πρῶτο σύμβολον τῶν ῥωμαίων αὐτοκρατόρων καὶ πίσω ἀπὸ αὐτὸ κρύβονται, ἀκόμη καὶ σήμερα, ὅλοι οἱ πᾶπες καὶ τὸ ἀγγλοσαξωνικὸν μένος κατὰ τῶν…
Ἄς τὸ ἀφήσουμε ὅμως καλλίτερα τὸ «κατὰ ποιῶν»  γιὰ τὴν ὥρα.  

Πρὸ χθὲς τὸ βράδυ λοιπὸν θυμήθηκα τὸν Προμηθέα καὶ τὰ πάθη του. Αὐτὰ ποὺ τοῦ ἐπέβαλλε ὁ Δίας, μὲ κύριον σύμμαχό του τὸν ἀετό του.
Ἀετός. Ἕνα πετεινό, ποὺ ἄν καὶ μοναχικόν, ἔχει συνδέσει τὴν παρουσία του μὲ κατακτητές, τέτοιους ποὺ μόνον κακὸ ἔκαναν κατὰ τὴν  πορείαν τους, ἐναντίον κάθε λαοῦ  ποὺ προσέβαλλαν, καθ’ ὅλην τῆς διάρκειαν τῆς γνωστῆς ἱστορίας ἐπὶ τοῦ πλανήτου!
Ὁ ἀετός λοιπόν!
Ὅπου κι ἐὰν στρέψουμε τὸ βλέμμα μας σήμερα, σὲ δυνάστες τοῦ πλανήτου, θὰ διαπιστώσουμε πὼς ἔχουν κι ἕναν ἀετὸ ἐκεῖ γύρω.

Διάβαζα λοιπὸν τὰ σχόλια κάποιων φίλων γιὰ τὸν ἀετὸ καὶ θυμήθηκα μερικὲς πολὺ «περίεργες» «συμπτώσεις» στὴν ἱστορία τοῦ πλανήτου. Θυμήθηκα γιὰ παράδειγμα πὼς  ὁ ἀετὸς εἶναι σύμβολον  τῶν περισσοτέρων ἐχθρῶν τῆς ἀνθρωπότητος ἀπὸ ἀρχῆς ὑπάρξεως τῆς ἀνθρωπότητος, ἀλλὰ ἰδίως σήμερα. Τί ἐννοῶ; Γιὰ νὰ δοῦμε… Ποιά εἶναι τά σημαντικότερα σύμβολα τῶν …«ἀφεντικῶν» σήμερα; 
Ἀμερική:
Ὁ ἀετὸς καὶ οἱ Ἕλληνες. Ἀμερική
φωτογραφία
ΓερμανίαὉ ἀετὸς καὶ οἱ Ἕλληνες. Γερμανικὸν κΥνοβούλιον
φωτογραφία
Περίεργα πράγματα; Δέν συμφωνεῖτε; Καὶ νὰ ἦταν κάποιες χῶρες ποὺ μὲ τὴν παρουσία τους προήγαγαν τὴν Ἀνθρωπότητα, νὰ πῶ πὼς πάει στὰ κομμάτια. Σύμπτωσις εἶναι. Ἀλλὰ ἐὰν ἀναλογιστοῦμε τὸν ῥόλο ποὺ ἔχουν παίξει, ἰδίως τὸν τελευταῖον αἰῶνα, τότε μᾶλλον δὲν εἶναι μία ἁπλῇ σύμπτωσις τὸ κοινὸν σύμβολον.
Νά δοῦμε καί κάποιους ἀκόμη;Ὁ ἀετὸς καὶ οἱ Ἕλληνες. Ῥῶσσοι

φωτογραφία
Ἐτοῦτο λοιπὸν ἦταν τὸ τσαρικὸν σύμβολον καὶ σήμερα εἶναι ἐπίσης σύμβολον τῶν Ῥώσσων.. 
Καλοί οἱ  Ῥῶσσοι; Σωστά;  Εἶναι καί χριστιανοί; Σωστά; Καί γιατί τότε κατέσφαξαν τά ἐκατομμύρια τῶν διαφωνούντων ἀπό ἀρχῆς γενέσεως τοῦ κράτους τους; Γιατί μέσα στούς πρώτους νεκρούς τους ἦταν κυρίως Ἕλληνες Πόντιοι; Ἔ;
Σὲ ὅ,τι ἀφορᾷ μάλλιστα σὲ ἐμᾶς τοὺς Ἕλληνες, ἔχουμε κι ἄλλες «συμπτώσεις»… Ἀκόμη πιὸ ….περίεργες.
Ἔχουμε κάτι γείτονες ποὺ κι αὐτοὶ προτίμησαν τὸν ἀετὸ σὰν κύριον σύμβολόν τους.  Κι αὐτοὶ οἱ γείτονες, δὲν θὰ ἔλεγα πὼς τρέφουν τὰ καλλίτερα συναισθήματα γιὰ ἐμᾶς.
Ἄς θυμηθοῦμε τὴν δράσιν τους κατὰ τὸν Β΄ Παγκόσμιον πόλεμον.  
Ἀλβανία:Ὁ ἀετὸς καὶ οἱ Ἕλληνες. Ἀλβανία
φωτογραφία
Καὶ σήμερα ὅμως… Δὲν ἔχουμε παράπονον… Φροντίζουν θαυμάσια νὰ μᾶς δημιουργοῦν προβλήματα. Ὁ ἀετὸς καὶ οἱ Ἕλληνες. τουρκίας ἀστυνομία
Τούς ἄλλους νά τούς δοῦμε; Τά πολυαγαπημένα μας καρντάσια;
Τουρκία:

φωτογραφία
Ὤ τὶ κόσμος μαμά!!!
Πολλοὶ ἀετοὶ μαζεύτηκαν στὰ πέριξ κι ἄρχισα νὰ σκιάζομαι! Ἔως καὶ ἡ τουρκικὴ ἀστυνομία τὸν ἀετὸν ἐπέλεξε ὥς σύμβολόν της…. (Δὲν ἔχει σημασία ἐὰν βασίζεται ἡ ἐπιλογή τους στὴν βλακεία… Ταὐτόσημος μὲ τὴν ἄγνοια εἶναι κι αὐτή… Καὶ δολοφονεῖ ὑπὸ τὶς …δέουσες συνθῆκες!)
Τελειώσαμε ὅμως μέ τούς ἀετούς ἤ ἔχουμε καί συνέχεια;

 Δυστυχῶς, ἔχουμε βαθυτάτην σὲ χρόνο συνέχεια….
Έὰν «σκάψουμε»  λίγο στὴν ἱστορία θὰ διαπιστώσουμε κι ἄλλα «περίεργα» μὲ τοὺς ἀετούς. 
Σερβία:Ὁ ἀετὸς καὶ οἱ Ἕλληνες. Σερβία
φωτογραφία
«Μὰ οἱ Σέρβοι εἶναι φίλοι μας», σχολίασε ἡ Μαρία. Ναί, φίλοι μας, λόγῳ θρησκεύματος. Ὄχι λόγῳ πολιτικῆς, ῥιζῶν καὶ φυσικῆς ἐπιλογῆς. Ἐὰν θυμηθοῦμε τὴν στάσιν τους στὸν Β΄ Παγκόσμιον Πόλεμο, θὰ διαπιστώσουμε πὼς μὲ μεγάλην τους χαρὰ θὰ ἔκαναν πρωτεύουσά τους τὴν Θεσσαλονίκη. (Σλαῦοι εἶναι καὶ οἱ Σκοπιανοί. Σλαῦοι καὶ οἱ Βούλγαροι!) Μετά, κατὰ τὴν διάρκεια τῶν μαχῶν ΔΣΕ καὶ Ἐθνικοῦ στρατοῦ, οἱ Σέρβοι, οἱ Βούλγαροι, οἱ Ἀλβανοί, καθῶς καὶ ὅλες οἱ ἄλλες χῶρες τοῦ ἀνατολικοῦ (κομμουνιστικοῦ) κατεστημένου, ὄχι μόνον συνεμάχησαν κατὰ τῆς Ἑλλάδος, ἀλλὰ προσέφεραν καὶ πλῆθος ἐξυπηρετήσεων στὸν ΔΣΕ καὶ στὸ ΚΚΕ. Πόσο φίλος λοιπόν μπορεῖ νά εἶναι κάποιος πού ἐποφθαλμιᾷ τήν ἐθνική σου κυριαρχία;
Ἐὰν …«ταξειδέψουμε» στὰ παλαιότερα χρόνια, θὰ ἀνακαλύψουμε ἐπίσης τὶς βαρβαρικὲς εἰσόδους τῶν Σλαύων στὴν πατρίδα μας καὶ στὶς βιαιότητες τους δὲν θὰ  ἀναγνωρίσουμε καμμίαν φιλικὴ διάθεσιν. 
Μᾶλλον μόνον ἐμεῖς τοὺς ἔχουμε φίλους… Διότι αὐτοὶ δὲν ἔχουν ἀποδείξει κάτι τέτοιο…
Καὶ τοὺς ἔχουμε γύρω γύρω…

Μήπως κάποιος μᾶς ἐποπτεύει; 
Νά κυττάξουμε καί λίγο πιό πίσω; ὅμως Στήν ῥωμαϊκή αὐτοκρατορία;
Χμμμμ…. Ἐδῶ τὰ πράγματα ἀρχίζουν καὶ «σκοτεινιάζουν»…. Διότι κάπου ἐδῶ παθαίνουμε τέτοια πολλὰ πάθη, ποὺ τελικῶς ξεχάσαμε καὶ ταὐτότητα καὶ συνείδησιν καὶ ἱστορία.
 Ῥωμαῖοι αὐτοκράτορες:Ὁ ἀετὸς καὶ οἱ Ἕλληνες. ῥωμαίου αὐτοκράτορος
φωτογραφία
κι αὐτὸ δικό τους σύμβολον ἦταν (ὅμοιον μὲ τὸ ἀρχικόν):Ὁ ἀετὸς καὶ οἱ Ἕλληνες. ῥωμαίου αὐτοκράτορος β'
φωτογραφία
ποὺ ὅμως μετεξελίχθῃ σὲ αὐτό:Îççòáæï2
 φωτογραφία
Δῆλα δή ἡ ἐκκλησία καί ἡ ἀνατολική ῥωμαϊκή αὐτοκρατορία, καθῶς φυσικὰ καὶ τὸ σύνολον τῆς ῥωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας, ἀπὸ τὴν ἀρχή της, ἔως καὶ σήμερα,  εἶχαν σάν σύμβολον τόν ἀετόν, καί μάλλιστα τόν (κατὰ περιόδους καὶ δικέφαλον) ἀετόν  τοῦ Διός;
Σύμβολον ξεκάθαρα ἀρχαῖον Ἑλληνικὸν, ἀνήκων εἰς τὸν Δία.   Οὔπς…  Τοῦ Διός ἔγραψα; Γιὰ νὰ δοῦμε….Ὁ ἀετὸς καὶ οἱ Ἕλληνες. Ἀλέξανδρος Δίας
φωτογραφία
Θὰ μοῦ πεῖτε ἴσως πὼς κι ὁ Ἀλέξανδρος εἶχε σὰν σύμβολόν του τὸν ἀετόν. Σωστά. Πολὺ σωστά.
Θεωροῦσε μάλλιστα ἑαυτὸν τέκνον Διός. Καὶ τὶ τέκνον! Πολυτάλαντον!
Ἀλέξανδρος, τέκνον Διός, καθῶς ἀρέσκετο νὰ σχολιάζουν γιὰ τὸ πρόσωπόν του! Κι αὐτὸς κάπου ἐκεῖ γύρω ἕναν ἀετὸν ἔχει. λοιπόν 

Καί τί ἔκανε ὁ Ἀλέξανδρος γιά τήν Ἑλλάδα; 
Διέδωσε  τόν πολιτισμό της (λέμε τώρα…) στά πέρατα τῆς τότε γνωστῆς οἰκουμένης; Σωστά… Στήν κυρίως Ἑλλάδα ὅμως τί ἀκριβῶς προσέφερε; Μήπως τήν ἀποψίλωσε ἀπό πολεμιστές καί τήν ἄφησε ἕρμαιον στίς ὀρέξεις τῶν Ῥωμαίων; (Κι ὄχι μόνον!)
Ποιός ἄλλος «ἐρίζει» γιά τό σύμβολον τοῦ ἀετοῦ καί τήν πατρότητά του;Ὁ ἀετὸς καὶ οἱ Ἕλληνες. Ἑβραῖοι
φωτογραφία
Τί μᾶς λέν ἐτοῦτοι οἱ «κουμπᾶροι»; (Τὸ παραπάνω σύμβολον συγκαταλέγεται στὰ ἑβραϊκά, εὑρίσκεται στὴν συναγωγὴ τοῦ Χόντοροβ καὶ ἀναγράφει τὸ ὄνομα «Γιαχβέ»!)
Τί εἴπαμε λοιπόν πώς κάνουν οἱ Ἑβραῖοι ἐπί τοῦ πλανήτου;
Μπᾶᾶᾶ… Συμπτώσεις… Τυχαῖον κι αὐτόν! 

Κι ἄλλοι ὅμως διεκδικοῦν τὴν πατρότητά του: 
φωτογραφίαὉ ἀετὸς καὶ οἱ Ἕλληνες. Χεταῖοι
Οἱ Χετταῖοι, ὅπως διαπιστώσατε. Φιλικότατοι κι αὐτοὶ πρὸς τοὺς προηγουμένους!!! Ἔως καὶ γάμους τελοῦσαν μεταξύ τους Ἑβραῖοι καὶ Χετταῖοι. 
Ὁ ἀετὸς καὶ οἱ Ἕλληνες. Κίναφωτογραφία
Καὶ στὴν Κίνα ἐπίσης… Μακρινὴ πατρίδα τῶν μογγόλων… (περίπου!) (Ἡ παραπάνω φωτογραφία ἀπὸ τὸ βιβλίον «Sculpture of Prehistoric China», Χόνκ Κόνγκ, καὶ προέρχεται ἀπὸ εὑρήματα νεολιθικὰ στὴν Κίνα.)
Νά σᾶς πῶ ὅμως κάτι πολύ σημαντικό;
Δὲν μὲ ἐνδιαφέρει τόσο ἡ πατρότης καὶ ἡ μητρότης τοῦ συμβόλου, ὅσο τὸ  τὶ πρεσβεύει αὐτὸς ποὺ τὸ ἐμφανίζει. Κι ἔως τώρα τοὐλάχιστον, ὅσοι τὸ ἔχουν ἐμφανίσει, γιὰ καλὸ δὲν τὸ ἔπραξαν!

Ἔχουμε λοιπὸν ἕνα σύμβολον Διός, τὸν ἁπλὸν ἤ τὸν δικέφαλον ἀετόν, ὁ ὁποῖος ἀντιγράφεται ἀπὸ κάθε λαὸ ποὺ ἐπιθυμεῖ νὰ ἀφανίσῃ …τὸν Ἕλληνα, μόλις τὸν πλησιάσει! Ὑπερβολικόν; Ἴσως, διότι θὰ μποροῦσε κάποιος νὰ ἰσχυριστῇ πὼς τὰ ἀμερικανά, καθῶς ἐπίσης καὶ τὰ παιδιὰ τοῦ πάπα, ἴσως μαζύ τους καὶ τὰ γερμανόπαιδα, δὲν ἔχουν σὰν ἀποκλειστικόν τους στόχο ἐμᾶς. Ὅλοι οἱ ἄλλοι ὅμως; Πόσες φορές ἔχουμε βρεθεῖ σέ τροχιά συγκρούσεως μαζύ τους; Καί πόσες ἀκόμη θά βρεθοῦμε; Καί ποιές ἀκριβῶς εἶναι οἱ πραγματικές τους προθέσεις γιά τόν Ἕλληνα καί τόν Ἄνθρωπον;
 Ἄς ἐπιστρέψω ὅμως καλλίτερα στὸ κίνητρον αὐτῆς τῆς ἀναρτήσεως. Τὸν Προμηθέα μας, τὸν Ἕλληνα. Αὐτὸν ποὺ κυνήγησε ὁ Δίας. Ἀναφέρομαι φυσικὰ σὲ ἕνα περιστατικὸν  τῆς ἱστορίας μας, (γιὰ κάποιους μυθολογίας μας). Τί συνδέει τόν ἀετό μέ τόν Προμηθέα; Μήπως πάλι θά …ἀνησυχήσω;
Ὁ Προμηθεύς, πατὴρ Δευκαλίωνος καὶ πᾶππος τοῦ Ἕλληνος, ἦταν αὐτὸς ποὺ μέσῳ τοῦ ἀετοῦ τιμωρήθηκε σὲ ἰσόβια δεσμά. Ὁ ἀετὸς κάθε δύο ἡμέρες τὸν ἐπισκεπτόταν γιὰ νὰ τοῦ κατασπαράξῃ τὸ συκώτι. Δὲν θεωρῶ λοιπὸν τὸν ἀετὸν φιλικὸν σύμβολον πρὸς τὸν Ἕλληνα, τὴν στιγμὴ ποὺ αὐτὸς πράττει κάτι ἐχθρικὸν πρὸς τοὺς γενάρχες τοῦ Ἕλληνος. Πολλῷ δὲν μᾶλλον ποὺ προκαλεῖ πόνο σὲ κάποιον γενάρχη μου.Ὁ ἀετὸς καὶ οἱ Ἕλληνες. Προμηθεὺς κι Ἄτλας μὲ ἀετόν
φωτογραφία
Τὸ γιατὶ βέβαια κι ἐμεῖς οἱ Πόντιοι ἔχουμε σὰν σύμβολον τὸν ἀετόν, δὲν τὸ γνωρίζω. Κάπου πάει ὁ νοῦς μου, ἀλλὰ δὲν μπορῶ ἀκόμη νὰ καταθέσῳ τοὺς προβληματισμούς μου δημοσίως.Ὁ ἀετὸς καὶ οἱ Ἕλληνες. Πόντιοι
φωτογραφία
Νά ἀρχίσω λοιπόν νά σκιάζομαι ἤ νά προετοιμάζομαι; Νά σημαδεύω τούς φέροντες ὥς σύμβολον τόν ἀετόν, ἤ νά ἀδιαφορήσω καί νά ἐξακολουθήσω σάν νά μήν συμβαίνῃ κάτι σοβαρό; 
 Πρὸς ὥρας ἁπλῶς καταγράφω…
Κι ἐπίσης, ἐὰν θὰ ἀποσαφηνίσουν τὴν στάσιν τους, ὅλοι οἱ παραπάνω, τότε θὰ ἀποσαφηνίσω κι ἐγὼ τὴν δική μου.
Διότι κακὰ τὰ ψέμματα…
Ἀνεξαρτήτως τοῦ πῶς σκέπτονται ὅλοι αὐτοὶ ποὺ ὁδηγοῦν τὸν πλανήτη στὴν καταστροφή, ἔχουν κάτι κοινό. Κι αὐτὸ λέγεται μισανθρωπισμός. Αὐτὸ ἔχουμε νὰ ἀντιμετωπίσουμε.

Ἐὰν λοιπὸν ἐπιθυμοῦν σὰν σύμβολόν τους τὸν ἀετόν, κανένα πρόβλημα. Μᾶς βοηθοῦν! Ἀντιλαμβανόμαστε ταχύτερα τὸ ποιὸς εἶναι ὁ στόχος μας καὶ μὲ ποιοὺς θὰ πολεμήσουμε στὴν τελικὴ μάχη!

Φιλονόη.  

πρώτη δημοσίευσις 16 Ὀκτωβρίου 2012

filonoi.gr 
Μπορεί να σε ενδιαφέρουν:

© Copyright 2010-2021 TheSecretRealTruth- Diberdayakan oleh Blogger