Επιθανάτιος Ρόγχος

Γράφει ο Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς, Δικηγόρος

Η ασφυκτική κατάσταση την οποία βιώνουμε σήμερον, αφενός η ανέλεγκτη ροή στιφών μεταναστών, η βιούμενη, σταθερώς προϊούσα οικονομική κρίση, η πλήρης αποβιομηχανοποίηση της πατρίδας μας, η εξαγορά όλων των οργανισμών έναντι πινακίου φακής, η καλπάζουσα ανεργία, οι ανελέητοι πλειστηριασμοί της πρώτης κατοικίας και αφετέρου η φθίνουσα υπογεννητικότητα εις την πατρίδα μας, εν συνδυασμό προς την ολοένα και αυξανόμενη εξαγωγή παρεπιδημούντων επιστημόνων, συνθέτουν μία ζοφερή πραγματικότητα, η οποία υποθηκεύει το μέλλον της χώρας μας ανεπιστρεπτί, προδιαγράφοντας την ανέκκλητη τροχιά καταδίκης της πατρίδα μας, προς την ολοκληρωτική εξαφάνισή της.

Βιώνουμε, μία νεοπαγή μορφή πολέμου, με οιονεί ειρηνικά μέσα, άλλοις λόγοις, ουχί με την χρήση σφαιρών, αλλά με διανοητικό και πνευματικό πόλεμο, ο οποίος μας ασκείται επιμελώς μεθοδευμένα, αδιαλείπτως και συστηματικώς, υπό των καθοδηγουμένων και εξωνημένων Μ.Μ.Ε τα οποία, έναντι πακτωλών χρημάτων, ευνουχίζουν τις ευρείες μάζες, ενσπείροντας απατηλές ειδήσεις, στρεβλή και ψευδή πληροφόρηση, χειραγωγώντας και ποδηγετώντας τοιουτοτρόπως πατερναλιστικά τους πολίτες, προς την κατεύθυνση να μισούν τους πολιτικώς «ευεργέτες των» και να λατρεύουν τους « βιαστές των», χωρίς να το συνειδητοποιούν (οι πολίτες).
Είναι πρόδηλον, ότι λίαν σκοπίμως έχει καλλιεργηθεί, αναίτια, ένα αβυσσαλέο μίσος για το έθνος, σχεδόν έχει ποινικοποιηθεί η αγάπη δια αυτό και έχει εξομοιωθεί, όλως προπαγανδιστικά και αντεπιστημονικά, με τα ολοκληρωτικά καθεστώτα, με αποτέλεσμα, η ανιστόρητη μάζα να ευθυγραμμίζεται, δηλαδή να στρέφεται βέβηλα και ανόσια κατά των αγωνισαμένων για την πατρίδα, προγόνων της, των θυσιασθέντων δια την ελευθερία και εθνική ανεξαρτησία, ακόμη και με την ίδια τους τη ζωή, προκειμένου να αποκρούσουν γενναία τους κατακτητές του πολιτισμού τους, υπεραμυνόμενοι της ιστορίας και της ιδιοπροσωπείας τους.
Αυτόθροη συνέπεια τούτου καθίσταται, η καλλιέργεια της εθνικής υποτέλειας και του ραγιαδισμού, ενώ συγχρόνως επιβάλλεται, εξ αντιδιαστολής, υπό των ιδίων, υπερεθνικών διευθυντηρίων-παρακέντρων, η στανική παραδοχή του εθνικισμού των άλλων εθνών-κρατών, το αυτό συμβαίνει τηρουμένων των αναλογιών και με την Εκκλησία μας, η οποία κατασυκοφαντείται, και εξαίρεται, μονομερώς, εν Ελλάδι το Ισλάμ, μολονότι δογματικώς υπάρχουν θεμελιώδες διαφορές, αφενός η ορθοδοξία αποτελεί μία ειρηνική «θρησκεία», ενώ αφετέρου, το Ισλάμ, συνιστά μία φουντομενταλιστική θρησκεία.
Ως εκ τούτου λοιπόν, η Ελλάδα, ήδη έχει καταληφθεί, άνευ πολέμου, εποικίζεται ισάριθμα, από μετανάστες σε όλη την Ελλάδα και οι Έλληνες, εξαιτίας και συνεπεία, του, δια των Μ.Μ.Ε, αφιονισμού των, αποδέχονται παθητικά και μοιρολατρικά την υφαρπαγή της πατρίδας τους, άνευ ουδεμίας αντιστάσεως και όχι μόνον τούτο, επιπλέον εναντιώνονται κατά οιουδήποτε σπεύδει να τους αφυπνίσει χαρακτηρίζοντάς τον ως «φασίστα» και «ρατσιστή»
Έν κατακλείδι, η αγελαία νοοτροπία και ο βοσκηματώδης τρόπος σκέψης του μέσου δοκησίσοφου Έλληνα, τον έχει καταδικάσει, ασφαλώς με την άμεση συνέργεια της πλάνης του «μπολσεβικισμού», να στηλιτεύει τον σωτήρα του, αυτόν τον οποίο στέργει και αγωνίζεται παντί τρόπω, δια την επιβίωση του έθνους, ενώ συγχρόνως δε, αγκαλιάζει ασμένως και προθύμως τον βιαστή του.
Η Ελλάς εάλω, πλήττεται, εκ βάθρων, υπό των ερπυστριών της Νέας Τάξης πραγμάτων, η οποία μετασχηματίζει την Ελλάδα σε ένα πολυπολιτισμικό οικόπεδο- εργοτάξιο, το οποίο θα φιλοξενεί πολυάριθμους, αλλοεθνείς, αλλογενείς και αλλόδοξους πολίτες, οι οποίοι με το ψευδές πρόσχημα της αταξικής κοινωνίας, δοθέντος ότι θα έχει ακρωτηριασθεί οιαδήποτε ιστορική, γλωσσική και πολιτισμική διαφορά μεταξύ τους, θα εργάζονται συλλήβδην, δια γλίσχρους μισθούς, προς το Κράτος και το Οργανωμένο Διεθνές Κεφάλαιο- ο Μιθριδατισμός και το Σύνδρομο της Στοκχόλμης εν αγαστή συμπνοία !


aktines
Μπορεί να σε ενδιαφέρουν:

© Copyright 2017 TheSecretRealTruth- Diberdayakan oleh Blogger