-->

Τὸ Ἀνώτατο Δικαστήριο τῶν ΗΠΑ θὰ ἀνατρέψει τὴν νομιμότητα τῶν ἐκτρώσεων;


Γράφει ἡ Νεκταρία Παρίδη, ἐκπαιδευτικὸς

Ἀπόφαση ἐξέδωσε πρὶν ἀπὸ λίγες ἡμέρες τὸ Ἀνώτατο Δικαστήριο τῶν ΗΠΑ στὴν ὁποία ἀνακοινώνει ὅτι προσεχῶς θὰ συζητηθεῖ συγκεκριμένο νομοθέτημα τῆς πολιτείας τῆς Λουιζιάνα, τὸ ὁποῖο περιόρισε σὲ μεγάλο βαθμὸ τὴν δυνατότητα τῶν γυναικῶν νὰ προβοῦν σὲ ἔκτρωση!
Στὸ πλαίσιο αὐτὸ φέρεται ὅτι τὸ Δικαστήριο ποὺ πλέον ἀπαρτίζεται ὡς ἐπὶ τὸ πλέιστον ἀπὸ «συντηρητικοὺς» Δικαστὲς ἴσως ἀνατρέψει τὴν θεμελιώδη παλαιότερη νομολογία του στὴν ὁποία ἑδράζεται τὸ «δικαίωμα» στὴν ἔκτρωση!
Νὰ ἐπισημάνουμε ὅτι στὴν Ἀμερικὴ τόσο τὰ κινήματα ὑπὲρ ὅσο κι αὐτὰ ποὺ ἀντιτίθενται στὶς ἐκτρώσεις δίνουν σφοδροὺς ἀγῶνες μὲ ἔντονα ἀκτιβιστικὰ στοιχεῖα καὶ διεξάγουν τεράστιες καμπάνιες μὲ τὴν ἐμπλοκὴ εἰδικῶν ἐπιστημόνων καὶ ἰνστιτούτων! Παράλληλα, προσπαθοῦν νὰ....
πιέσουν τὸ πολιτικὸ σύστημα νὰ προωθήσουν νομοθετικὰ τὶς θέσεις τους ἐνῶ πολλὲς ἀπὸ τὶς ἀντιπαραθέσεις τους φτάνουν ὡς τὰ ἀκροατήρια τῶν δικαστηρίων!

Τὴν ἴδια στιγμὴ στὴν Πατρίδα μας μόλις καὶ μετὰ βίας θίγεται τὸ ζήτημα στὸν δημόσιο λόγο καὶ λιοδωρεῖται καὶ ἐξουθενώνεται παντοιοτρόπως ὅποιος ἀντιδρᾶ στὴν λογικὴ τῶν ἐκτρώσεων!

Γιὰ ἐμᾶς τὶς γυναῖκες θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ πρῶτα θέματα πρὸς διάλογο καὶ προβληματισμὸ προκειμένου μὲ τὴν κατάλληλη ἐνημέρωση νὰ περιοριστεῖ ἢ ἀκόμα καὶ νὰ ἐξαλειφθεῖ παντελῶς ἡ ἁβρόχοις ποσὶ καταφύγη στὴν βάναυση δολοφονία τῶν ἐμβρύων! Ἐκπτώσεις στὴν ἀνθρώπινη ζωὴ δὲν χωροῦν!


πληροφορίες ἀπό ΕΔΩ


orthodoxia-ellhnismos.gr
Μπορεί να σε ενδιαφέρουν:

© Copyright 2010-2021 TheSecretRealTruth- Diberdayakan oleh Blogger