-->

Τι δεν καταλαβαίνεις; Η Εταιρία INTRUM, πήρε 27 δισ. ευρώ δάνεια, με 328 εκ. ευρώ από την Πειραιώς;

Μεγαλύτερες ταχύτητες στα δικαστήρια ζήτησε ο M. Ericson
Τι είπε ο CEO της Intrum

Ο κ. Ericson από την πλευρά του, παρουσίασε την σουηδική εταιρεία, η οποία έχει μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση των NPLs καθώς δραστηριοποιείται σε 24 ευρωπαϊκές χώρες, κεφαλαιοποίηση άνω των 3,5 δισ. ευρώ και πάνω από 10.000 υπαλλήλους, ενώ έκανε λόγο για επένδυση μακροχρόνιου χαρακτήρα από την Intrum.

Τα δυο στελέχη τόνισαν ότι η νέα εταιρία ευελπιστεί να αναλάβει τη διαχείριση κόκκινων δανείων και από τρίτες εταιρίες. Όπως είπαν, υπάρχουν μη εξυπηρετούμενα δάνεια ύψους περίπου 10 δισ. ευρώ που έχουν εξαγοραστεί από εξειδικευμένα funds και αναζητείται ανεξάρτητη εταιρία διαχείρισης.

«Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι, φιλοδοξία μας είναι να προσφέρουμε μια πρόταση αξίας και σε άλλα ιδρύματα, είμαστε εδώ για να μείνουμε», τόνισε ο

κ. Ericson.
Τι ισχύει για προσωπικό και πελάτες της νέας εταιρίας Τρ. Πειραιώς – Intrum για τη διαχείριση των NPLs


της Νένας Μαλλιάρα

Με όλο το ικανό, αριθμητικά και από πλευράς καταλληλότητας, προσωπικό είναι έτοιμη να "τρέξει" τη λειτουργία της από την 1η Οκτωβρίου, η νέα εταιρία Τράπεζας Πειραιώς και Intrum για τη διαχείριση των "κόκκινων" δανείων. Θα πρόκειται για την κορυφαία εταιρία διαχείρισης απαιτήσεων στην Ελλάδα με δάνεια υπό διαχείριση άνω των 27 δισ. ευρώ.

Η νέα εταιρία ιδρύθηκε ως νομικό πρόσωπο προχθές, οπότε μεταφέρθηκαν σε αυτήν οι δραστηριότητες της μονάδας RBU της Τράπεζας Πειραιώς και χθες αδειοδοτήθηκε από την ΤτΕ.

Όπως έγραψε το Capital.gr, η νέα εταιρία διαχείρισης φέρει την επωνυμία Alternative Financial Solutions Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια Και Πιστώσεις (AFS) και θα μετονομαστεί σε Intrum Hellas την 1η Οκτωβρίου, όταν η Τρ. Πειραιώς μεταβιβάσει στην Intrum το 80% των μετοχών της στη νέα εταιρία (η Τράπεζα θα παραμείνει με ποσοστό 20%) και η Intrum καταβάλλει το συμφωνηθέν τίμημα των περίπου 300 εκατ. ευρώ.

Μέχρι τα τέλη του μήνα, η Intrum θα πραγματοποιήσει κάποια λειτουργικά τεστ της πλατφόρμας διαχείρισης, διασφαλίζοντας την πλήρη λειτουργικότητά της από την 1η Οκτωβρίου.

Πάντως, το κρισιμότερο τεστ ετοιμότητας, είναι αυτό της στελέχωσης της νέας εταιρίας. Αυτή κρίνεται επαρκής και ικανή για τη λειτουργία της, καθώς συγκεντρώνει ήδη για την έναρξή της προσωπικό 1.200 ατόμων, το οποίο θα εμπλουτίζεται με την πάροδο του χρόνου και τις ανάγκες που θα διαμορφώνονται.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Capital.gr, το προσωπικό των 1.200 ατόμων συντίθεται από 600 μόνιμους υπαλλήλους της Τράπεζας Πειραιώς (RBU) που αποδέχτηκαν την πρόταση για τη μετάβασή τους στο νέο σχήμα, 300 υπαλλήλους της RBU που μεταβαίνουν στην AFS/Intrum Hellas ως δανειστικό προσωπικό από την Τράπεζα, ενώ οι υπόλοιποι προέρχονται και μονιμοποιούνται από εξωτερικές εταιρίες με τις οποίες είχε ήδη συνεργασία η Τράπεζα Πειραιώς.

Όσον αφορά στο προσωπικό που έχει μεταφερθεί ως δανειστικό, έχει υπογράψει συμβάσεις διάρκειας 3, 6, 9 και 12 μηνών, οι οποίες είτε θα ανανεωθούν αν οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι αποφασίσουν να παραμείνουν στη νέα εταιρία είτε θα λήξουν και οι εργαζόμενοι αυτοί θα αντικατασταθούν.

Μήνυμα προς τους υπαλλήλους της Τράπεζας που «παρασύρθηκαν» από «διαστρεβλωτικές φημολογίες» και δεν δέχθηκαν την μετάταξη τους από την Τράπεζα στην νέα κοινή εταιρεία Πειραιώς-Intrum έστειλε ο Διευθύνων Σύμβουλος Χρήστος Μεγάλου. Με επιστολή-εσωτερική ενημέρωση στο δίκτυο ο κ. Μεγάλου ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για τις 2 βασικές επιλογές τους: Εθελουσία Έξοδος ή τοποθέτηση τους στις συγκεκριμένες ελάχιστες διαθέσιμες θέσεις που υπάρχουν ακόμη.
Το σημαντικότερο, πάντως, για τη λειτουργία της νέας εταιρείας είναι η καταλληλότητα των εργαζομένων που θα την "τρέξουν" και αυτό έχει εξασφαλιστεί. Είναι ενδεικτικό, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ότι εθελοντικά έχουν μεταβεί στη νέα εταιρία το 90% των διευθυντικών στελεχών από όσους εργαζόμενους αποτελούσαν μόνιμο προσωπικό της Τρ. Πειραιώς (37 από τους 40 διευθυντές), όπως επίσης και το 90% (153 από τους 170) των στελεχών σε θέσεις καίριας ευθύνης.

Σημειώνεται ότι την πρόταση μετάβασής τους στη νέα εταιρία με την Intrum δεν αποδέχτηκαν περίπου 300 εργαζόμενοι της Τράπεζας Πειραιώς, για τους οποίους όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά, καθώς η Τράπεζα θα επανεξετάσει τη στάση της, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις εναλλακτικές επιλογές.

Η νέα εταιρεία έχει συμφωνήσει με την Τράπεζα Πειραιώς τη διαχείριση, σε αποκλειστική βάση, των υφιστάμενων μη εξυπηρετούμενων δανείων της Τράπεζας ύψους άνω των 27 δισ. ευρώ, μαζί με τα νέα που θα δημιουργούνται. Επιπλέον, η νέα εταιρεία δύναται να διαχειρίζεται και απαιτήσεις τρίτων.

Προς διαχείριση βρίσκεται το χαρτοφυλάκιο από χορηγήσεις δανείων ή/και πιστώσεων προς οφειλέτες, των οποίων οι οφειλές ή κάποιες οφειλές έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή/και έχουν καταγγελθεί ή έχουν ρυθμισθεί.

Οι πελάτες, οι οποίοι ενέχονται άμεσα για τις οφειλές που έχει αναλάβει να διαχειρίζεται η νέα εταιρία, παραμένουν πελάτες της Τράπεζας Πειραιώς και θα λάβουν προσωπική ενημερωτική επιστολή από την Τράπεζα και την εταιρεία διαχείρισης, σύμφωνα με το νόμο. Παράλληλα, θα δημοσιευθεί σχετική ανακοίνωση στον Τύπο.

Όλες οι υποχρεώσεις, καθώς και τα δικαιώματα των πελατών, παραμένουν ως είχαν. Οι συναλλαγές με την Τράπεζα Πειραιώς εξακολουθούν να διεκπεραιώνονται από τα δίκτυα εξυπηρέτησης της Τράπεζας Πειραιώς. Το σύνολο των δανειακών και καταθετικών λογαριασμών των πελατών συνεχίζει να τηρείται στην  Τράπεζα Πειραιώς.

Τόσο η νέα εταιρία διαχείρισης, όσο και η Τράπεζα Πειραιώς βρίσκονται στο πλευρό των πελατών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εξυπηρέτηση των οφειλών τους, με στόχο την εξεύρεση μιας αμοιβαία επωφελούς και οριστικής λύσης για την τακτοποίησή τους.

Alternative Financial Solutions η νέα εταιρεία της Τρ. Πειραιώς πριν τον γάμο με την INTRUMΑπό Χρήστος Κώνστας

Από χθες λειτουργεί επισήμως, με την άδεια και την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος, η νέα εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις που ανήκει κατά 100% στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς.

Στην Alternative Financial Solutions Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια Και Πιστώσεις (“AFS”), μεταβιβάστηκε η εσωτερική πλατφόρμα διαχείρισης απαιτήσεων της Τράπεζας Πειραιώς (Recovery Banking Unit).

Η AFS αποτελεί μεταβατικό επιχειρηματικό σχήμα αφού στις αρχές Οκτωβρίου, ποσοστό 80% θα μεταβιβαστεί στον Σουηδικό Πολυεθνικό Όμιλο Intrum και η εταιρεία θα αλλάξει πάλι επωνυμία.

Η νέα εταιρεία έχει αναλάβει τη διαχείριση, σε αποκλειστική βάση, των υφιστάμενων μη εξυπηρετούμενων δανείων της Τράπεζας ύψους πάνω από 27δις €, μαζί με τα νέα που θα δημιουργούνται. Επιπλέον, η νέα εταιρεία δύναται να διαχειρίζεται και απαιτήσεις τρίτων. Στο χαρτοφυλάκιο της AFS θα περάσουν επίσης δάνεια και πιστώσεις που έχουν καταγγελθεί ή ρυμιστεί.

Οι πελάτες, οι οποίοι ενέχονται άμεσα για τις οφειλές που έχει αναλάβει να διαχειρίζεται η νέα εταιρεία, παραμένουν πελάτες της Τράπεζας Πειραιώς και θα λάβουν προσωπική ενημερωτική επιστολή από την Τράπεζα και την εταιρεία διαχείρισης, σύμφωνα με το νόμο.  Όλες οι υποχρεώσεις, καθώς και τα δικαιώματα των πελατών, παραμένουν ως είχαν. Οι συναλλαγές με την Τράπεζα Πειραιώς εξακολουθούν να διεκπεραιώνονται από τα δίκτυα εξυπηρέτησης της Τράπεζας Πειραιώς.

Το σύνολο των δανειακών και καταθετικών λογαριασμών των πελατών συνεχίζει να τηρείται στην Τράπεζα Πειραιώς.

http://dia-kosmos.blogspot.gr


ΠΗΓΗ
Μπορεί να σε ενδιαφέρουν:

© Copyright 2010-2021 TheSecretRealTruth- Diberdayakan oleh Blogger