-->

Το ιδιώνυμο έγκλημα της εθνοκτονίας


Γράφει ο  Χάρης Κατσιβαρδάς

Είναι πρόδηλον ότι βιώνωμεν μίαν κατάσταση παραφροσύνης, όπου δια πυρός και σιδήρου, επιβάλλεται, άνευ της ιδικής μας συγκαταθέσεως, η ισοπεδωτική κατάσταση της επελαυνούσης παγκοσμιοποιήσεως και της εγκαθιδρυθησομένης Νέας Τάξεως Πραγμάτων, με ραγδαίους ρυθμούς.

Η κατάλυση της Συνταγματικής εννόμου τάξεως καθίσταται γεγονός, ιδίως ως προς τις επίμαχες έννοιες του έθνους και της Πατρίδας, μολονότι οι έννοιες αυτές συνιστούν το θεμέλιο του Συντάγματός μας, διότι δομούν την πολιτισμική μας ταυτότητα, την εθνικής μας ιδιοπροσωπία, επί τη πράξη, σήμερον πλήττονται βάναυσα και τείνουν να ποινικοποιηθούν.
Τα εθνικά και θρησκευτικά σύμβολα, λογίζονται ως επιλήψιμα και δήθεν ακραία σύμβολα, αυτό ασφαλώς αποτελεί μέρος της προπαγάνδας του συστήματος προκειμένου να εκριζώσουν την ελλαδική ταυτότητα, να καλλιεργήσουν λήθη εις τον έλληνα περί της ιδιαιτερότητάς του, να τον ακρωτηριάσουν εκ του παρελθόντος του, εκ της ιστορίας, της γλώσσης και εν γένει του πολιτισμού του.

Ο Σταυρός του δαιμονίζει, η ζώσα Ορθόδοξη παράδοση συνιστά πρόσκομμα εις την άμεση εξέλιξη των σχεδιασμών τους διότι αφυπνίζει συνειδήσεις, δημιουργεί έναν συλλογικό τρόπο του νοείν, με αποτέλεσμα η κοινωνία να ανθίσταται εις την βίαιη μετάλλαξή της εις μάζα.
Το ανάχωμα δηλαδή εις τα βδελυρά σχέδια των εξουσιαστών είναι οι δομικές σταθερές οι οποίες σφυρηλατούν την ιδιοπρωσωπία μας, ήτοι τα στοιχεία εκείνα τα οποία συγκροτούν την εθνική μας ταυτότητα και μας καθιστούν, εις το διάβα των αιώνων, διαφορετικούς από τους άλλους λαούς.

Η αισχρά προπαγάνδα δια να το επιτύχουν αυτό καθίσταται ψηλαφητή τοις πάσι, παραχαράσσουν την ιστορία, υποτιμώντας την ανθρώπινη θυσία, αλώνουν την Ελληνική γλώσσα, ούτως ώστε Έλληνας, λίαν σκοπίμως να σκέπτεται υπεραπλουστευμένα και ουχί περίπλοκα ίνα μην έχει ολοκληρωμένη και εμπεριστατωμένη άποψη περί των τεκταινομένων, να μην δύναται ουδαμώς να έχει έστω και δια της γλώσσης, επαφή με την Αρχαία Ελληνική Γραμματεία, να διαρρήξει τους δεσμούς με την Ορθόδοξη παράδοση της Βυζαντινής αυτοκρατορίας.

Ως εκ τούτου λοιπόν, παύει εν ολίγοις να δρα και να σκέπτεται κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωση των προγόνων του, καθίσταται μία άβουλη «μαριονέτα» η οποία ενόψει του ολετήρα της επιβληθείσας πολυπολιτισμικής κοινωνίας να απολέσει νομοτελειακά την ταυτότητά του.
Περαιτέρω, τούτου επιβάλλεται πραξικοπηματικά εις το συλλογικό υποσυνείδητο δια της αποτροπιαστικής ανθελληνικής προπαγάνδας, υπό την έννοια ότι αναγορεύουν το εθνικό συναίσθημα, την αγάπη δια την πατρίδα σου, ως κάτι επιλήψιμο, κατ’ ουσίαν λίαν σκοπίμως και δολίως το ίδιο το σύστημα σε στρέφει προς τον εθνομηδενισμό και εν γένει προς τον καθολικό μηδενισμό να αφίστασαι από τους συνεκτικούς σου αρμούς με το παρελθόν, διότι άλλως καθίστασαι , φασίστας, ρατσιστής, μισαλλόδοξος.

Έν άλλοις λόγοις, οι μηχανισμοί του συστήματος οι οποίο επιχειρούν να δημιουργήσουν εις την Ελλάδα τον «πύργο της Βαβέλ», έχουν εμφιλοχωρήσει προς όλους τους θεσμούς μα προεχόντως και κυρίως εις την παιδεία, προκειμένου να γαλουχήσουν με τα νοσηρά ιδεολογήματά τους, τα παιδιά, εξ απαλών ονύχων.

Στόχος τους είναι να ιδρύσουν γενεές ελληνοπαίδων, δίχως εθνική συνείδηση, φαλκιδεύοντας το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού τους διότι θεωρείται φασισμός, άρα εκ των ένδον, και εκ του μακρόθεν, γαλουχούνται παιδιά, άνευ ουδεμίας αναφοράς προς το παρελθόν, δεν φέρουν ιδιοπροσωπία, διότι όπως κάθε άνθρωπος συνιστά ένα μοναδικό, απαράμιλλο και ανόμοιο πρόσωπο, το αυτό συμβαίνει και με τα συλλογικά υποκείμενα τα οποία συγκροτούν τα έθνη.

Εν τοιαύτη περιπτώσει, η κερκόπορτα ευρίσκεται εντός των τειχών, διότι εφιάλτες ή σύγχρονοι ευήθεις του συστήματος, οι σύγχρονοι έσχατοι προδότες, καθίστανται διατεθειμένοι έναντι τριάκοντα αργυρίων, να απεμπολήσουν το παν, υπηρετώντας το κτηνώδες αυτό σύστημα, το οποίο προωθεί γενιές γενιτσάρων ανθελλήνων, οι οποίοι προορίζονται ως συγχυσμένοι καταναλωτές να υπηρετούν τις άλλες εθνικότητες οι οποίες αθρόως και κατά συρροή εποικίζουν την πατρίδα μας.

Άρα ευρισκόμεθα ενεοί στο εξής εν τοις πράγμασι τραγικό φαινόμενο, δηλονότι, ο έλληνας να έχει πειθαναγκασθεί ότι δεν πρέπει να είναι ρατσιστής και επιβάλλεται να αποδέχεται όλους τους μετανάστες, οι οποίες παρανόμως εξομοιώνονται με τους πρόσφυγες, εν ταυτώ, να απεμπολήσει την παράδοσή του προκειμένου να αντικαταστήσουν τον Ελληνισμό, τα στίφη αυτά των μεταναστών, με τη εξής διαφορά:

Ο Έλληνας δέον όπως σεβαστεί τον πολιτισμό ετερόκλητων εθνικοτήτων τα οποία έρχονται εις την πατρίδα μας δημιουργώντας ένα πολυπολιτισμικό αμάλγαμα, πλην όμως αν δηλώσει δια στόματος του ότι είναι έλληνας, διώκεται απηνώς ως φασίστας και ρατσιστής.

Εν ολίγοις ο Ελληνισμός τελεί υπό διωγμόν, η Ελλάς Εάλω, υπό το πρόσχημα του ανθρωπισμού και όλων των συναφών στερεοτύπων κλισέ, επιδοτείται η Ισλαμοποίηση της Ευρώπης και η διάλυση των Εθνών, λόγω της μονομερούς και απεριφράστως μεροληπτικής υποστήριξης εκ των ισχυρών υπερεθνικών διευθυντηρίων και των Μ.Κ.Ο, των μεταναστών.

Ο βιούμενος αυτός πόλεμος, καταφάσκεται και από τους θεσμούς, όπου, ο μετανάστης έχει περισσότερα δικαιώματα από τον Έλληνα, τα συστημικά και εξωνημένα Μ.Μ.Ε, υπερπροβάλλουν δήθεν ρατσιστική συμπεριφορά εις βάρος των Ελλήνων και υποθάλπουν την ανέλεγκτη πλέον εγκληματική δράση των αλλοδαπών ανά την Ελλάδα, πέραν των λοιπών σοβούντων κινδύνων, περί τυχόν θυλάκων τρομοκρατίας εις την Ελλάδα, όπως και εις την Ευρώπη από εξτρεμιστές ισλαμιστές.

Οι εκδοροσφαγείς έμποροί των εθνών, προάγουν αυτήν την πολιτική εις βάρος των Ελλήνων θεσπίζοντας συγχρόνως νόμους, να φιμώνεται όποιος αρθρώνει αντίθετο λόγο, δια της αστυνομίας της σκέψεως όπου ο αντιφρονών παραπέμπεται δια ευσυνόπτων διαδικασιών εις την δικαστική κλίνη του προκρούστη επιβληθεισών κυρώσεων, εις περίπτωση διαφωνίας, διώκεται δηλαδή ποινικώς δια της εφαρμογής του Νόμου περί ρατσισμού.

Ως εκ τούτου, το οργανωμένο σύστημα λειτουργεί ως ολετήρας και έχει μηχανισμούς συνθλιβής των πάντων, απόδειξις τούτου, ότι ο μέσος Έλληνας, εργάζεται αδιαλείπτως ίνα επιβιώσει, εξαιτίας και συνεπεία των αλλεπάλληλων επαχθών οικονομικών μέτρων, πλήττεται από την εφορία, βάλλεται από τα οικονομικά ταμεία, ταλανίζεται από την ανεργία, εις την καλύτερη δε περίπτωση να εργάζεται ως είλωτας προκειμένου να λαμβάνει μεικτά 600 ευρώ και να καλείται να ανταποκριθεί εις τις υποχρεώσεις της οικογενείας του.

Παραλλήλως διώκεται από τις Τράπεζες και οι κατοικίες των Ελλήνων εκπλειστηριάζονται αφειδώς, η επιχειρηματικότητα καταβαραθρώνεται λόγω της υψηλής εφορείας, ενώ οι μετανάστες ζουν, με επιδότηση μισθωμάτων και λοιπών παροχών, πέραν του γεγονότος ότι λαμβάνουν σε μηνιαία βάση μισθό, ισοδύναμο με του ανειδίκευτου εργάτη, πέραν του γεγονότος ότι έχουν προνομιακή μεταχείριση, πρόσβασης στα μέσα μαζικής μεταφοράς και εις την υγεία.

Φρονώ, ότι τούτο συνιστά κατάφωρη αδικία και έχει καταλύσει πάσα μορφή λογικής και θεσμικής νομικής αντιμετώπισης διότι η προαγωγή αυτού του σχεδίου, δρομολογείται από ισχυρά εξωθεσμικά παράκεντρα.

Ο Έλληνας αν μετακινηθεί ως μετανάστης, πέραν ότι επιβάλλεται σε οιαδήποτε χώρα του κόσμου και εάν πάει, να είναι απολύτως σύννομος, παραλλήλως, δεν λαμβάνει ουδεμία παροχή, τουναντίον δε καλείται να μοχθήσει δια να αποκτήσει περιουσιακά στοιχεία.

Η κατάσταση αυτή βαίνει επιδεινούμενη και καθίσταται απολύτως σαφές, ότι προϊόντος του χρόνου, η κατάστασις θα επιδεινωθεί, αναλογισθείτε ότι οι υφιστάμενοι μετανάστες, οι οποίοι ζουν και ενδυναμώνονται εις την πατρίδα μας τοιουτοτρόπως, εις το μέλλον θα μας απορροφήσουν λόγω ότι θα είναι υπεράριθμοι, διότι η κάθε οικογένεια έχει τουλάχιστον τρία παιδιά, εις αντιδιαστολή με ημάς, λόγω της οικονομικής κρίσεως και του αντι-εθνισμού δεν κάνουμε παιδιά, με αποτέλεσμα το δημογραφικό μας πρόβλημα να γιγαντώνεται.

Οι αρχιτέκτονες του ενταφιασμού του Ελληνισμού, κατατείνουν προς την ολοσχερή εξαφάνιση της Ελλάδας, εν τοις πράγμασι αλλά και εις την παγκόσμια διακυβέρνηση, εξ αυτού του λόγου μας πολεμούν, παντοιοτρόπως, με παν δια αυτούς πρόσφορο μέσο.
Οι πρώτοι χρήσιμοι κουκουλοφόροι του συστήματος είναι οι δήθεν οραματιστές του διεθνισμού, οι Μπολσεβίκοι, οι οποίοι εκ της καταγωγής και φυλετικής τους προέλευση μισούν θανάσιμα τον Ελληνισμό, και τελούν εις διατεταγμένη υπηρεσία κατάλυση των πάντων, νίπτουν τας χείρας του, με το τεχνητό χάος το οποίο ασμένως έχουν συνεργήσει εις το να δημιουργηθεί.

Η παραδοξότητα έγκειται ότι βιώνουμε πολιτισμικά επεκτατικό πόλεμο. Διότι η «πολτοποίηση των εθνών» αποβλέπει εις την υπαγωγή, απορρόφηση μας προς ένα πολιτισμό ο οποίος θα ελέγχει τους πάντες, η μονοκρατορία της παγκόσμιας διακυβέρνησης, παγκόσμιας θρησκείας και συνείδησης πλην όμως δεν θα έχουμε ταυτότητα, δεν θα έχουμε εθνική ανεξαρτησία, όπως το σύστημα και οι προδότες επιθυμούν, ήδη ορισμένοι εξ αυτών δηλώνουν δημοσίως κατά της Ελλάδας συντασσόμενοι με την προπαγάνδα της Τουρκίας.


righter.gr
Μπορεί να σε ενδιαφέρουν:

© Copyright 2010-2021 TheSecretRealTruth- Diberdayakan oleh Blogger