-->

Δὲν τὴν θέλουν κάποιοι τὴν Ἑλλάδα…


«Ἐκεῖνο τὸ ὁποῖο φοβᾶμαι εἶναι ὁ τεμαχισμὸς τῆς Ἑλλάδος.
Προωθεῖται ἕνα μακάβριο σενάριο, ἡ Θεσσαλονίκη νὰ γίνῃ πολιτικὴ πρωτεύουσα.
Δηλαδὴ θέλουν νὰ ἀποσυνδεθῇ ἡ Θεσσαλονίκη ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα καὶ νὰ συννδεθῇ μὲ ἕνα κομμάτι τῶν Σκοπίων καὶ ἕνα κομμάτι τῆς «Μακεδονίας τοῦ Περίν» γιὰ νὰ σχηματισθῇ ἕνα νέο ἰσχυρὸ Μακεδονικὸ κράτος.
Ἔτσι ὅμως ἡ Θράκη ἀποσυνδέεται ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα καὶ γίνεται μία χαψιὰ γιὰ τὴν Τουρκία.
Ἐπίσης ἀπομονώνεται ἡ Ἤπειρος καὶ θὰ τὴν διεκδικήσουν οἱ Ἀλβανοὶ ἀπὸ ἰσχυροτέρα θέση.
Ἡ Ἑλλὰς δὲν εἶναι μία μικρὴ χώρα, ἀλλὰ μία μεγάλη χώρα καὶ ἰσχυρή.
Ἡ Ἑλλὰς καὶ μὲ τὴν θαλλασία ἔκταση τῆς εἶναι μία τεραστία χώρα.
Γιὰ αὐτὸ καὶ κάποιοι δὲν τὴν θέλουν τὴν Ἑλλάδα.»
Ἀπὸ μία ἀπομαγνητοφωνημένη συνέντευξη τοῦ δασκάλου Σαράνου Καργάκου, ποὺ ἔφυγε σὰν σήμερα ἀπὸ τὴν ζωή.


filonoi.gr
Μπορεί να σε ενδιαφέρουν:

© Copyright 2017 TheSecretRealTruth- Diberdayakan oleh Blogger