Έρχεται η ώρα του χάους στον παγκόσμιο ενεργειακό τομέα

© RIA Novosti / Vladimir Vyatkin
Wind farm
                                     
 Ο μετασχηματισμός του παγκόσμιου ενεργειακού συστήματος που έχει ξεκινήσει συνοδεύεται από έναν οξύ «δια-ειδικό» και «ενδοειδικό» αγώνα: οι νέες πηγές ενέργειας ανταγωνίζονται τις παλιές. Με τη σειρά τους, οι παραγωγοί πετρελαίου και φυσικού αερίου που δηλώνονται «εξερχόμενοι» (έστω και όχι άμεσα, αλλά στο μέλλον για αρκετές δεκαετίες) ανταγωνίζονται επίσης ενεργά μεταξύ τους, φοβούμενοι ότι σε είκοσι ή τριάντα χρόνια τα προϊόντα τους δεν θα χρειαστούν σε τέτοιους όγκους και θα παραμείνουν εν μέρει απραγματοποίητα. Αυτό είναι ιδιαίτερα εμφανές στον τομέα του ΥΦΑ, όταν μόνο μια οξεία κρίση καθυστέρησε ένα νέο κύμα έργων. Ωστόσο, οι εταιρείες σχεδιάζουν να επιστρέψουν στην κατασκευή νέων εγκαταστάσεων ακόμη και ενόψει των πιθανών κινδύνων υπερπαραγωγής.

 Πώς θα ξέρετε ποιος θα είναι πιο επιτυχής σε αυτόν τον διαγωνισμό; Στην προσέγγιση μηδέν, παραλείπουμε πρώτα τα μέτρα στήριξης της αγοράς για πηγές ενέργειας χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Τότε μπορούμε να υποθέσουμε ότι ο νικητής είναι αυτός που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή για το προϊόν του. Η ελάχιστη τιμή, με τη σειρά της, καθορίζεται από την τιμή κόστους. Φαίνεται ότι όλα είναι απλά. Στην πραγματικότητα, σε τομείς έντασης κεφαλαίου όπως η ενέργεια, και ιδίως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το κόστος εξόρυξης/παραγωγής ενέργειας ή ηλεκτρικής ενέργειας εξαρτάται ουσιαστικά από το κόστος των χρημάτων που επενδύθηκαν, όπως συζητήσαμε νωρίτερα σε απλά παραδείγματα.
 Ένα πρόσφατο παράδειγμα: δημοσιεύθηκε ένα έγγραφο σχετικά με την ανάλυση της οικονομίας της αιολικής παραγωγής στην Ισπανία, και ένας μεγάλος αριθμός έργων υποβλήθηκαν σε επεξεργασία. Οι συγγραφείς απέδειξαν επίσης τον αντίκτυπο του κόστους των χρημάτων: το κόστος μιας μεγαβατώρας ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται άλλαξε σχεδόν τρεις φορές,  σε εύρος από  46 έως 127 δολαρίων, όταν το κόστος της χρηματοδότησης άλλαξε από το μηδέν ("δωρεάν χρήματα" από την άποψη της καταβολής τόκων για ένα δάνειο ή εισόδημα από επενδεδυμένα κεφάλαια) σε 15 τοις εκατό. Η διασπορά  είναι εντυπωσιακή.
 Αλλά ποιο είναι το κόστος των επενδεδυμένων κεφαλαίων στην πραγματικότητα; Είναι σαφές ότι, πρώτον, εξαρτάται από το κόστος του δανείου. Και η μείωση των βασικών επιτοκίων σε αρνητικά σε όλο τον κόσμο, την οποία βλέπουμε τώρα, θα μεταφραστεί σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό σε επιτόκια δανείων. Όλα αυτά υποστηρίζουν έργα ανανεώσιμης ενέργειας ως ένα από τα πιο εντατικά κεφάλαια στον ενεργειακό τομέα.
 Αλλά αυτή είναι μόνο η μισή ιστορία. Το επενδυμένο κεφάλαιο αποτελείται από το άθροισμα των ιδίων κεφαλαίων και των δανεισμένων κεφαλαίων. Ταυτόχρονα, η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων θα πρέπει να είναι υψηλότερη από την πίστωση (περισσότεροι κίνδυνοι για τα ίδια κεφάλαια, δεδομένου ότι το δάνειο εξοφλείται κατά πρώτο λόγο). Από εδώ εμφανίζεται μια ακόμη συσχέτιση: όσο μεγαλύτερο είναι το μερίδιο των δανεισμένων κεφαλαίων, τόσο φθηνότερο (εκτιμάται) το κόστος της ενέργειας ή της παραγωγής ενέργειας.
 Στην ίδια εργασία για την αιολική ενέργεια, ένα παράδειγμα δεν δίνεται για τον υπολογισμό του μοντέλου, αλλά για την ανάλυση των πραγματικών έργων: με το μερίδιο των δανεισμένων κεφαλαίων στο 85 τοις εκατό, το κόστος είναι περίπου 40-60 ευρώ (ανά μεγαβατώρα) και, αντίθετα, πλησιάζει 160 ευρώ, αν το μερίδιο των δανείων είναι μόνο δέκα έως δεκαπέντε τοις εκατό.
 Τίθεται το ερώτημα: γιατί τότε όλες οι εταιρείες δεν εργάζονται μόνο με δανεικά κεφάλαια; Πράγματι, υπάρχει μια τάση. Ενώ προηγουμένως η ανάπτυξη μεγάλων κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου χρηματοδοτήθηκε κυρίως από τα ίδια κεφάλαια των εταιρειών, τα νέα έργα ανανεώσιμης ενέργειας χαρακτηρίζονται από μεγάλο μερίδιο χρηματοδότησης του χρέους.
 Για τα κλασικά έργα πετρελαίου και φυσικού αερίου, υπάρχει επίσης μια αύξηση στο μερίδιο των δανεισμένων κεφαλαίων μέχρι 70 τοις εκατό, μερικές φορές λιγότερο. Αλλά γιατί να μην το χρηματοδοτήσει εξ ολοκλήρου με ένα δάνειο, δεδομένου ότι είναι φθηνότερο και πιο κερδοφόρο; Οι λόγοι είναι σαφείς: κίνδυνοι. Σε περίπτωση αποτυχίας, η συμμετοχή στα ίδια κεφάλαια επιτρέπει, σε πολλές περιπτώσεις, τουλάχιστον την εξόφληση των πιστωτών. Από την άλλη πλευρά, οι πιστωτές είναι επίσης έτοιμοι να χορηγήσουν  δάνεια εάν η εταιρεία που υλοποιεί αυτό το έργο έχει επενδύσει τα ίδια κεφάλαιά της.
 Και εδώ γίνεται σαφές γιατί τα έργα ανανεώσιμης ενέργειας μπορούν να έχουν ένα υψηλό μερίδιο των δανεισμένων κεφαλαίων και των μικρών επιτοκίων δανείων. Οι κίνδυνοι τους θεωρούνται ελάχιστοι. Πρώτον, τουλάχιστον μέχρι πρόσφατα, η ηλεκτρική ενέργεια αγοράζεται με σταθερές τιμές. Δεύτερον, δεδομένου ότι δεν θεωρούνται ότι ενέχουν κινδύνους μείωσης της ζήτησης στο πλαίσιο της απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές στο μέλλον για δεκαετίες. Αυτό δεν είναι απαραίτητα το πώς θα εξελιχθούν  τα γεγονότα (για παράδειγμα, οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας θα μειωθούν , και εγγυημένες εξαγορές γίνονται όλο και πιο σπάνιες), αλλά αυτή είναι η λογική που χρησιμοποιείται κατά τη λήψη αποφάσεων.
 Όλα αυτά ισχύουν και για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, μόνο με αρνητικό πρόσημο στο πλαίσιο των φόβων για μετάβαση ενέργειας και απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές. Από την άποψη αυτή, οι εταιρείες είναι έτοιμες να δεχθούν επενδυτικές αποφάσεις μόνο εάν η αναμενόμενη κερδοφορία των νέων έργων πετρελαίου και φυσικού αερίου είναι υψηλή. Αυτό αντικατοπτρίζει τους γνωστούς ρυθμιστικούς κινδύνους και  επιτρέπει τουλάχιστον να μηδενιστεί εάν οι τιμές είναι χαμηλότερες από τις αναμενόμενες (επειδή η απόδοση εξαρτάται από τη μελλοντική τιμή, η οποία είναι δύσκολο να προβλεφθεί). Ως αποτέλεσμα, το απαιτούμενο ποσοστό απόδοσης για τη νέα υπεράκτια παραγωγή πετρελαίου υπερβαίνει ήδη το 20 τοις εκατό, και για το LNG - περισσότερο από δέκα τοις εκατό. Για σύγκριση, για "άνεμο" και " ήλιο " - λιγότερο από πέντε τοις εκατό. Και όσο υψηλότερο είναι το ποσοστό απόδοσης, τόσο υψηλότερο είναι το κόστος, όλα τα άλλα πράγματα είναι ίσα.
 Σε τι οδηγούν αυτές οι συνθήκες; Μια πρόσφατη μελέτη της Goldman Sachs, μιας επενδυτικής Τράπεζας πιστής στη νέα ενέργεια, συνάγει, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα συμπεράσματα.
 Πρώτον, αναμένεται απότομη μετατόπιση των επενδύσεων από τις TNC πετρελαίου και φυσικού αερίου στον νέο ενεργειακό τομέα. Έχουμε ήδη συζητήσει ότι, παρά τις πολυάριθμες δηλώσεις σχετικά με τη δέσμευση για την πράσινη ενέργεια και την ετοιμότητα για ενεργειακή μετάβαση, στην πραγματικότητα, οι εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου δαπανούν μόνο περίπου το 3 τοις εκατό των capex τους για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αλλά τα επόμενα χρόνια, το 2020-2021, αν πιστέψουμε τις εκτιμήσεις της Goldman Sachs, το μερίδιο αυτό θα αυξηθεί απότομα σε δέκα ή δεκαπέντε τοις εκατό.
 Δεύτερο και τρίτο. Στο πλαίσιο αυτών των περιστάσεων, οι προβλέψεις προϋποθέτουν ότι τη δεκαετία του 2020 θα εξακολουθούμε να βλέπουμε έλλειψη πετρελαίου και ΥΦΑ στην αγορά. Θα φαινόταν παράδοξο; Αλλά πρέπει να θυμόμαστε ότι η περίοδος της σπανιότητας (και, κατά συνέπεια, υψηλές τιμές) μπορεί να μην διαρκέσει για είκοσι χρόνια, και η απόδοση των επενδύσεων σε μεγάλα έργα παίρνει ακριβώς αυτό το χρονικό διάστημα.
 Από την πλευρά μας, σημειώνουμε ότι το ισχυρό έλλειμμα στον τομέα του ΥΦΑ παραμένει αμφισβητήσιμο (υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που θέλουν να συμμετάσχουν: το Κατάρ με εξαιρετικά φθηνό φυσικό αέριο, και οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπου οι αποφάσεις της αγοράς μπορεί ακόμα να μην ληφθούν πλήρως). Αλλά στον τομέα του πετρελαίου, το έλλειμμα στο πλαίσιο των τρεχουσών χαμηλών τιμών και της υποεπένδυσης είναι αρκετά πραγματικό.
 Η American TNC, ExxonMobil και Chevron αποφάσισαν να εξαπατήσουν και να αντικαταστήσουν ορισμένες από τις παραδοσιακές παραγωγές τους σε όλο τον κόσμο με την παραγωγή σχιστολιθικού. Αυτός είναι ένας σύντομος επενδυτικός κύκλος, είναι ευκολότερο να ανταποκριθούμε σε μια πιθανή μείωση της ζήτησης στο μέλλον. Αλλά σε τρέχουσες τιμές, αυτή η λύση δεν φαίνεται η καλύτερη.
 Συνοψίζοντας Δεν υπάρχουν απλές απαντήσεις - ποιος φορέας ενέργειας είναι φθηνότερος. Όλα εξαρτώνται από την απαιτούμενη απόδοση της επένδυσης, και μπορεί να διαφέρει από έργο σε έργο, ακόμη και εντός του ίδιου τύπου φορέα ενέργειας. Και διαφέρουν σημαντικά κατά τη σύγκριση του πετρελαίου και του φυσικού αερίου και της νέας ενέργειας. Στην πιο απλοποιημένη έκδοση, αυτό είναι μια αντίθεση, όταν ένα νέο έργο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μπορεί να πάρει ένα φθηνό δάνειο, ενώ ένα νέο σχέδιο άνθρακα δεν θα είναι σε θέση να το πάρει σε οποιοδήποτε ενδιαφέρον - ορισμένες τράπεζες αρνούνται ήδη να χρηματοδοτήσουν τον άνθρακα. Με τη σειρά της, η απόδοση σε κάθε περίπτωση εξαρτάται από τις μελλοντικές τιμές, οι οποίες είναι μόνο μια πρόβλεψη. Ως αποτέλεσμα, το κόστος είναι ένα θέμα από μόνο του.
 Αν ξαφνικά ο αναγνώστης έχει την εντύπωση ότι οι συνθήκες που αναφέρθηκαν παραπάνω έχουν σημειώσει μικρή πρόοδο στην πρόβλεψη του μέλλοντος της παγκόσμιας ενέργειας, έτσι θα πρέπει να είναι. Η μάζα των αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει επί του παρόντος ο ενεργειακός τομέας είναι ο νέος κανόνας. Εν μέρει, τα παράδοξα συμπεράσματα από τις δημοσιονομικές πτυχές που περιγράφονται υπογραμμίζουν μόνο αυτήν την αβεβαιότητα.tokoutsavaki
Μπορεί να σε ενδιαφέρουν:

© Copyright 2017 TheSecretRealTruth- Diberdayakan oleh Blogger