-->

... μὴν χαθεῖ αὐτὴ ἡ "μαγιὰ" ….!


εκλήθηκα νὰ μάθω, ἀλλὰ συνάμα καὶ νὰ πλάσω τὸ πιὸ δυσήνιο μάγμα: ..τὴ γλώσσα!

Μία γλώσσα ὑπερήφανη, ἔνδοξη, ποὺ δὲν τιθασσεύεται εὔκολα.,....παρ' ὅλες τὶς προσπάθειες ποὺ ἔγιναν καὶ συνεχίζονται ἀπὸ κάποιους πολέμιούς της!

Μᾶς προδίδει ἡ γλώσσα σὲ κάθε μας φράση καὶ ἀποκαλύπτει τὶς αἰώνιες ρίζες μας!

Αὐτὴν θέλουν νὰ ἀλλοιώσουν, αὐτὴν πολεμοῦν, αὐτὴν μισοῦν!

Μία γλώσσα ὅπως ἡ ἑλληνικὴ ὅπου...

...Αλλο πράγμα εἶναι ἡ ἀγάπη καὶ ἄλλο πράγμα ὁ ἔρωτας.
...Ἄλλο ἡ ἐπιθυμία καὶ ἄλλο ἡ λαχτάρα.
...Ἄλλο ἡ πίκρα καὶ ἄλλο τὸ μαράζι.
...Ἄλλο τὰ σπλάχνα κι ἄλλο τὰ σωθικά.
...Ἄλλο ἡ χώρα καὶ ἄλλο ἡ πατρίδα.
...Ἄλλο οἱ κατοικοι, καὶ ἄλλο οἱ πολίτες της.
...Ἄλλο ἡ ἀνάταση καὶ ἄλλο ἡ ἀνάσταση!

Μᾶς προδίδει ἡ γλώσσα, σὲ κάθε φράση!

Μὲ μόχθο πολὺ τὴν πειθαρχῶ στὴν σκέψη μου, θεραπαινίδα τῶν διανοημάτων μου!

Εἶναι τὸ μοναδικὸ ποὺ μᾶς ἀπόμεινε μαζὶ μὲ τὸ φρόνημά μας!

...Δυστυχῶς ὅμως ἡ ἐπιβαλλόμενη τεχνικὴ κρίση καὶ ἡ ἑκούσια παράδοσή μας στὸν ἐκφυλισμό τῆς διάσωσης τοῦ εἰσοδήματος καὶ τῆς ἐπιβίωσης ἐπισκίασαν τὸν ἀγώνα τῆς γλώσσας!

... Ἀλλὰ αὐτὴ ἡ καμουφλαρισμένη βία δὲν μᾶς δικαιώνει σὲ σιωπὴ ἀμνῶν!

Νὰ κραυγάσουμε λοιπὸν τὸ προφανές:

... Δύσκολες μέρες ἔρχονται γιὰ τὸν Ἑλληνισμὸ (τὸν ὅποιο ἀπομένει), πιὸ δύσκολες καὶ ἀπὸ αὐτὲς τοῦ 1922 ἢ καὶ τοῦ 1453.

Διότι τότε ὑπέκυπτε "ἀκούσια" τὸ γένος τῶν Ἑλλήνων στὸν ἐξανδραποδισμὸ καὶ στὴ σφαγή, ἀλλὰ ἔσωζε ἱστορικὴ συνείδηση καὶ γλώσσα, τὴν ἀρχοντιὰ του,..γι’ αὐτὸ «ἔμενε πάντα κάποια μαγιά"...

Σήμερα ὅμως παραδινόμαστε ἑκούσια στὸν ἐξανδραποδισμὸ γιὰ νὰ περισώσουμε τὸ εἰσόδημα!

...Ὁλόφωτο οὐράνιο δώρημα ἡ γλώσσα μας ποὺ στὸ θάμβος της εἶναι ἀποτυπωμένος ὁ μόχθος καὶ ὁ ἀγώνας χιλιάδων ἐτῶν, ποὺ δὲν παύει νὰ μᾶς ἀνταμοίβει πλουσιοπάροχα, ὅσο τὴν διατηροῦμε!

...καὶ ἴσως "χάριτι" καί ἕνεκεν αὐτῆς,,.. ἔχουμε ἀκόμα τὴν ὑπόσταση ἔθνους!

...Ἂς προσπαθήσουμε μὲ κάθε τρόπο,

... μὴν χαθεῖ αὐτὴ ἡ "μαγιὰ" ….!


Κυριάκος Ουλκέρογλου
Μπορεί να σε ενδιαφέρουν:

© Copyright 2017 TheSecretRealTruth- Diberdayakan oleh Blogger