-->

Ἄς κάνουμε ἕνα πείραμα…

Ἄς κάνουμε ἕνα πείραμα…

Μαρία, Ἐκπαιδευτικός

Γιατί νά εἴμαστε τά ἀνόητα (χωρίς νοῦν) πειραματόζωα ἀνθρώπων καί κέντρων ἀποφάσεων (ἐγχώριων καί ξένων) ἀλόγως;

Ὁ Θεός ἔπλασε τούς ἀνθρώπους «κατ’ εἰκόνα καί καθ’ ὁμοίωσίν» Του καί μᾶς ἔκανε ἔλλογα ὄντα, ὥστε ὄχι μόνο νά διαφέρουμε ἀπό ὅλα τά ὑπόλοιπα ἄλογα ὄντα πού δέν σκέπτονται, ἀλλά καί γιά νά τά ἐξουσιάζουμε.

Σέ ἐμᾶς τούς βαπτισμένους Ὀρθοδόξους Χριστιανούς δέ, ὁ Θεός δεν ἔδωσε ἁπλῶς νοῦν, ἀλλά «νοῦν Χριστοῦ»! Τοὐτέστιν, μᾶς ἔδωσε τήν δυνατότητα νά σκεπτόμαστε θεϊκά σάν κι Αὐτόν, πρᾶγμα πού ἐπιτυγχάνεται μέ τήν μετάνοιά μας, τήν τήρηση τῶν ἐντολῶν  Του καί ποιῶντας τό θέλημά Του.

Ἄς χρησιμοποιήσουμε λοιπόν τόν νοῦ μας ὠφέλιμα γιά νά μήν κάθεται στό ράφι τοῦ ἐπάνω ὀρόφου τοῦ σώματός μας ἄπραγος…

Ἐξάλλου, δέν εἶναι τυχαῖο γεγονός πώς ὁ νοῦς μας δέν εἶναι ὁρατός καί καλλωπιστικός, ἀλλά ἀθέατος καί μέ σημαντικότατη ἐσωτερική ἐργασία ὡς ὁ ἡγεμόνας τῆς ὑπάρξεώς μας!

Μάλιστα δέ, τόν ζητᾶμε ἀπό τόν Θεό κάθε μέρα στήν Ἀκολουθία τοῦ Ἀπόδειπνου (ὅσοι τήν κάνουν…) καί συνδυάζουμε τήν ὕπαρξή του μέ τήν σωτηρία μας· «Ἀπόδος μοι τήν ἀγαλλίασιν τοῦ σωτηρίου Σου, καί πνεύματι ἡγεμονικῷ στήριξόν με» (Ψαλμ. 50)!

Ἄς κάνουμε ἕνα χρήσιμο πείραμα ἐμεῖς στόν ἑαυτό μας αὐτήν τήν φορά καί στά παιδιά μας.

Ἀγοράζουμε ὅλοι ἕνα ὀξύμετρο δαχτύλου ἀπό τό φαρμακεῖο.

Τό ὀξύμετρο (βλέπε φωτό τίτλου τοῦ ἄρθρου) πού χρησιμοποιοῦν συνήθως οἱ πνευμονολόγοι, οἱ θεράποντες γιατροί καί οἱ νοσηλευτές στούς ἀσθενεῖς στά νοσοκομεῖα κυρίως, μετράει τίς τιμές τοῦ ὀξυγόνου στό αἷμα.

Οἱ θεωρούμενες καλές τιμές εἶναι πάνω ἀπό 90% κι ἀκόμη καλύτερα πάνω ἀπό 95%.

Ἡ κακή ὀξυγόνωση δέν βοηθάει στήν καλή λειτουργία ὅλων τῶν ὀργάνων τοῦ σώματος καί σημαίνει πρόβλημα. Γιά χειρότερα σενάρια, δηλαδή πόσο κακή εἶναι ἡ ὀξυγόνωση, πόσο συχνά συμβαίνει, ἄν ἔχουμε ἐμφανῆ συμπτώματα προβλήματος ὑγείας κ.λ.π., ἀπευθύνεται ὁ καθένας στούς γιατρούς του.


Μετρᾶμε τό ὀξογόνο μας κάποιες φορές ἤ μέρες πρίν φορέσουμε τήν μάσκα  καί μετά φορᾶμε τήν μάσκα καί κάνουμε κανονικά τίς δραστηριότητές μας. Ἐργασία, περπάτημα σέ «σκόπιμη μετακίνηση» κ.λ.π.. Μετά ἀπό κάποια εὔλογη ὥρα, δηλαδή ὄχι μετά ἀπό 10 λεπτά, ἀλλά real time (πραγματικό χρόνο χρήσης μάσκας), μισή ὥρα ἤ καί ὧρες (π.χ. στόν ἐργασιακό μας χῶρο ἤ στό σχολεῖο) ξαναμετρᾶμε τό ὀξυγόνο μας.

Μποροῦμε νά ἐπαναλάβουμε τό πείραμα κάθε μέρα γιά παράδειγμα ἐπί μία βδομάδα καί στίς μεγαλύτερες χρονικά δραστηριότητές μας κατά τίς ὁποῖες φορᾶμε μάσκα. Καί σέ ἐσωτερικούς καί σέ ἐξωτερικούς χώρους.

Τά ἀποτελέσματα τῶν μετρήσεών σας καί τά συμπεράσματα πού θά βγάλει ὁ καθένας σας γιά τήν μασκούλα, δικά σας γιά προσωπική χρήση γιά τό πῶς θά τά ἀξιοποιήσετε ἄν χρειασθεῖ.

Καλή ἐπιτυχία.

«Πάντα δέ δοκιμάζετε, τό καλόν κατέχετε· ἀπό παντός εἴδους πονηροῦ ἀπέχεσθε» (Θεσσαλονικεῖς Α΄, κεφ 5, στίχ. 21-22).

[1] http://www.medinova.gr/poia-theorountai-kala-epipeda-oxygonou/


ΠΗΓΗ

Δείτε επίσης: Ὁ «νέος διωγμός» τῆς Νέας Ἐποχῆς!


Μπορεί να σε ενδιαφέρουν:

© Copyright 2010-2021 TheSecretRealTruth- Diberdayakan oleh Blogger