-->

Ὁ «νέος διωγμός» τῆς Νέας Ἐποχῆς!

Ὁ «νέος διωγμός» τῆς Νέας Ἐποχῆς!

Μαρία, Ἐκπαιδευτικός

«Ἰδού ποιῶ καινά τά πάντα» (Ἀποκ. 21, 5) θά πεῖ ὁ Κύριος κατά τήν Δευτέρα Παρουσία Του ἀφοῦ κρίνει ἅπαντες, ζῶντες καί νεκρούς κι ἀπό κεῖ καί πέρα θά χωρίσουν τά ἐρίφια καί ἐπίγειοι πολέμιοι τοῦ Θεοῦ στήν αἰώνια κόλαση καί τά πρόβατα καί ἐπίγειοι φίλοι τοῦ Θεοῦ στήν αἰώνια ζωή τῆς Νέας Ἱερασουλήμ!

Ὁ Διάβολος, ὅμως, ὡς κακός παπαγάλος καί πιθηκίζων μιμητής (ἄν καί ὄφις) τοῦ Θεοῦ, μέ τά ἐπίγεια ὄργανά του τῆς Νέας Ἐποχῆς (παπαγαλάκια τῆς πλύσης ἐγκεφάλου-πιθηκάκια τῆς Δαρβινικῆς ἐξέλιξης-φιδάκια τῆς κακίας καί τῆς δολιότητος) ἀντιγράφουν ἀπό ζήλεια, ἀλλά ἀντεστραμμένα ἀπό κακία τόν Θεό.

«Ἰδού ποιῶ νέα τά πάντα», λέει ἡ Νέα Ἐποχή καί στοχεύει σέ μία ἐπίγεια τεχνολογική δυστοπία, σέ μία διεστραμμένη ἀθανασία τοῦ νέου ἠλεκτρονικά ἀναβαθμισμένου ὑπερανθρώπου-ρομπότ καί στά νέα ἤθη τῆς ἀνθρωπότητος, ὅπως· ἡ νομιμοποίηση τῆς μοιχείας, τῶν ἐκτρώσεων, τῆς ὁμοφυλοφιλικῆς ἀτζέντας, τοῦ συμφώνου ἐλεύθερης συμβίωσης, τῶν μεταμοσχεύσεων, τῆς σεξουαλικῆς «διαπαιδαγώγησης» τῶν ἀνηλίκων, τῆς καύσης τῶν νεκρῶν καί ἄλλα ὀλέθρια!

Μέσα στά πλαίσια αὐτῆς τῆς νεοεποχίτικης καινότητος-κενότητος, ὁ νέος διωγμός τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ στίς ἡμέρες μας εἶναι τύπου «4ης ψηφιακῆς ἐπανάστασης». Δηλαδή ἐνεργεῖται ραφιναρισμένα μέ ὡραιοποιημένα ἀγαπουλίστικα καί παραπλανητικά ἐπιστημονικά περιτυλίγματα καί πάντα γιά τό ὑποτιθέμενο «καλό μας», τό ὁποῖο διαλέγουν ἄλλοι πρίν ἀπό ἐμᾶς, γιά ἐμᾶς καί χωρίς ἐμᾶς.

Ἡ τεχνολογία καί ἡ ἐπιστήμη σέ ὅλη αὐτή τήν μετάλλαξη τῆς καινότητος (κενότητος) συνδράμουν πολύ ἐπιθετικά πλέον, καλπάζοντας καί στοχεύοντας στόν ἀπόλυτο ἔλεγχο τῶν ἀνθρώπων πνευματικά, ψυχικά, βιολογικά, καί διανοητικά καί συσφίγγοντας μέ τούς σιδηρούς κλοιούς τους πολίτες, λαούς καί ὅλη τήν ἀνθρωπότητα!

Ὅσον ἀφορᾶ τά ἐκκλησιαστικά δρώμενα, συγκεκριμένα:

-Ἡ ἀπαγόρευση τοῦ ἐκκλησιασμοῦ, ἀκόμη καί τῆς ἀτομικῆς προσευχῆς μετονομάζονται σέ· ἄσκοπη μετακίνηση.

-Οἱ κλειδωμένες πόρτες καί ἡ δυσλειτουργία-ὑπολειτουργία τῶν Ἱερῶν Ναῶν μετονομάζονται σέ· ἀστυνομική φρούρηση ἤ περιφρούρηση τῆς δημόσιας ὑγείας.

-Ἡ εἰκονομαχία μετονομάζεται σέ· προληπτικά μέτρα.

-Ἡ μετάληψη τῆς Θείας Κοινωνίας μετονομάζεται σέ· τρόπος μετάδοσης τοῦ ἰοῦ (ὅσον ἀφορᾶ τήν πλήρη ἀπαγόρευση μετάληψης) ἤ κουταλάκι (βλάσφημη παραχώρηση μετάληψης).

-Ἡ παραλαβή τοῦ ἀντίδωρου ἀπό τό χέρι τοῦ Ἱερέως μετονομάζεται ἐπίσης σέ· τρόπος μετάδοσης τοῦ ἰοῦ  ἤ σακουλάκι (βλάσφημη παραχώρηση παραλαβῆς).

-Τό χειροφίλημα τοῦ Ἱερέως μετονομάζεται ἐπίσης σέ· τρόπος μετάδοσης τοῦ ἰοῦ.

-Ἡ ἐξομολόγηση στόν Πνευματικό μετονομάζεται σέ· παράνομη συνάθροιση ἤ ἄσκοπη μετακίνηση.

-Ἡ λιτάνευση ἁγίων λειψάνων καί ἱερῶν εἰκόνων μετονομάζονται σέ· ἐπικίνδυνη μετακίνηση, πεζῶν καί ὀχημάτων, σέ δημόσιους δρόμους ἤ παράνομη συνάθροιση.

-Ἡ βλάσφημη μασκοφορία ἐντός τοῦ καθαγιασμένου Ἱεροῦ Ναοῦ πού τελοῦνται τά σωστικά Μυστήρια τοῦ Θεοῦ μετονομάζεται σέ· ἀγάπη στόν συνάνθρωπο.

-Ὁ βλάσφημος ψεκασμός τοῦ καθαγιασμένου χώρου τῶν Ἱερῶν Ναῶν μετονομάζεται σέ· ἀπολύμανση.

«Ἰδοῦ ποιῶ νέα τά πάντα», λέει ἡ Νέα Ἐποχή.

Ἀλλάζουν οἱ ἐποχές, ἀλλάζουν καί τά μέσα.

Ἡ Νέα Ἐποχή  λοιπόν, ἄλλαξε τίς λέξεις καί τούς χαρακτηρισμούς μέσα σέ φιδίσιο «πνεῦμα» τεχνολογίας, ἐπιστήμης καί ψευδαγάπης καί μαζί μ’ αὐτά ἐκσυγχρόνισε τόν διωγμό τῆς Ἐκκλησίας καί ὡς πρός τόν ὅρο καί ὡς πρός τόν τρόπο.

Ὡς πρός τόν ὅρο, δέν χρειάζεται πιά οἱ διῶκτες νά μᾶς ποῦνε κατάμουτρα πώς διώκουν τήν Ἐκκλησία καί νά μᾶς αὐτοσυστηθοῦνε ξεσηκώνοντας θύελλες ἐναντίον τους μέ μία κατά μέτωπον συνηθισμένη ἐπίθεση, ἀλλά χρησιμοποιοῦν τήν νέα ἑλισσόμενη νεοποχίτικη γλῶσσα (καί διά Νόμων καί Κ.Υ.Α.) πού διαβάσαμε παραπάνω, μέ λογικοφανεῖς δικαιολογίες τῆς τεχνολογίας καί τῆς ἐπιστήμης ὡς καμουφλάζ.

Ἔτσι, οἱ περισσότεροι πολίτες δέν ταράσσονται μέ τήν βαρύγδουπη λέξη· «διωγμός», θεωρῶντας πώς ὅλα γίνονται γιά εὔλογη αἰτία. Οὔτε τά βάζουν μέ τούς διῶκτες διότι δέν ἀκούγεται πουθενᾶ ἡ λέξη· «διωγμός», ἄρα δέν ὑπάρχουν καί οἱ διῶκτες! Δέν τούς βλέπουν πίσω ἀπό τό καλό καμουφλάζ «ὑπέρ ὑγείας» πού ἔστησαν...

Ὡς πρός τόν τρόπο, δέν χρειάζεται πιά οἱ διῶκτες νά γκρεμίζουν ὀφθαλμοφανῶς τίς Ἐκκλησίες καί νά ρίχνουν τούς Χριστιανούς στά θηρία, ἀλλά λειτουργοῦν πιό ὕπουλα, πιο ἀθόρυβα, πιό ἀναβαθμισμένα!!! καί πάντα μέ κοινό παρονομαστή τίς λογικοφανεῖς δικαιολογίες τῆς τεχνολογίας καί τῆς ἐπιστήμης. Ἁπλῶς, κλείνουν τίς Ἐκκλησίες ἤ τίς ἀφήνουν νά ὑπολειτουργοῦν καί νά δυσλειτουργοῦν χωρίς ποίμνιο ἀντί νά τίς γκρεμίζουν καί ρίχνουν τούς Χριστιανούς σέ ὑποχρεωτική ἀποχή ἀπό αὐτές, σέ ὑποχρεωτικό ἐγκλεισμό στό σπίτι τους (κυριολεκτικά κελί-δωρεάν φυλακή χωρίς κρατικά ἔξοδα…), ἀντί νά τούς ρίξουν στά θηρία.

Ἔτσι, οἱ περισσότεροι πολίτες καταστέλλονται. Δέν ἀντιδροῦν καί ἀκόμη τραγικότερα θεωροῦν πώς εἶναι ἐλεύθεροι καί πώς ὅλα εἶναι ἐλεύθερα, ἁπλῶς σέ μία μικρή εὔλογη ὕφεση κανονικῆς λειτουργίας, ἡ ὁποία ἐν εὐθέτῳ χρόνῳ θά ἐπανέλθει στά φυσιολογικά, γιατί δέν ὑπάρχουν διωγμοί καί διῶκτες…

Κλείνοντας νά πῶ,

πώς τό φιδάκι κι ἄν ἀλλάζει δέρμα καί τό ἀφήνει στό χῶμα νά τό βλέπουμε ἄδειο, δέν σημαίνει πώς ἔπαψε νά ὑπάρχει. Ἁπλῶς, ἄλλαξε ἕνα ἄχρηστο  πιά γι’ αὐτό δέρμα καί διαφεύγει δυνατότερο μέ τό νέο…

Ἔτσι κάνει καί ἡ Νέα Ἐποχή, ἰδιαιτέρως στά τρέχοντα γεγονότα πού ζοῦμε.

Ἀλλάζει δέρμα, ἀλλά παραμένει φίδι μέ νέα μέσα!

Ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω.


ΠΗΓΗ
Μπορεί να σε ενδιαφέρουν:

© Copyright 2010-2021 TheSecretRealTruth- Diberdayakan oleh Blogger