-->

Μία δικαστική απόφαση απειλεί με χάος τις παγκόσμιες αγορές

Οι δικηγόροι που εμπλέκονται στην υπόθεση λένε ότι οι πιθανότητες διαταγής για άμεση κατάργηση του Libor είναι ελάχιστες

Για την πρόκληση χάους στις αγορές, προειδοποιούν οι μεγάλες τράπεζες του κόσμου, εάν το δικαστήριο της Νέας Υόρκης αποφασίσει να καταργήσει το Libor.

Το δικαστήριο ενδέχεται να αποφασίσει το Libor να απαγορεύεται ή να μην λαμβάνεται υπόψιν, με τους δανειολήπτες να αποπληρώνουν κεφάλαια αλλά όχι τόκους.

Ορισμένες από τις μεγαλύτερες τράπεζες του κόσμου προτρέπουν τις αμερικανικές δικαστικές αρχές, να μην τερματίσουν αμέσως τη χρήση του Libor, κρίνοντας την αγωγή που κατατέθηκε ότι γινόταν χειραγώγηση από ένα «καρτέλ καθορισμού τιμών».

Το ιστορικό

Το Libor είναι ένα επιτόκιο, ή μάλλον καλύτερα ένας μέσος όρος, ένας αριθμός που απεικονίζει με τι επιτόκια δανείζονται οι τράπεζες μεταξύ τους.

Ορίζεται από τις τράπεζες και υποτίθεται ότι είναι ενδεικτικός της γενικότερης οικονομικής κατάστασης.

Ως τέτοιος, επηρεάζει το κόστος δανεισμού επιχειρήσεων, κυβερνήσεων και ιδιωτών από τις τράπεζες.

Εκτός από το Libor υπάρχουν κι άλλοι αντίστοιχοι δείκτες, όπως το Euribor, το οποίο ορίζεται από τις τράπεζες της ευρωζώνης.

Το 2012 αποκαλύφθηκε ότι το Libor χειραγωγούνταν από μερίδα τραπεζών.

Οι ρυθμιστικές αρχές ανακάλυψαν ότι οι τράπεζες είχαν χειριστεί τα επιτόκια προς όφελός τους, με αποτέλεσμα την επιβολή προστίμων σε δισεκατομμύρια δολάρια.

Για πάνω από τρία χρόνια, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής σε όλο τον κόσμο αναπτύσσουν νέα σημεία αναφοράς για την αντικατάσταση του Libor έως το τέλος του 2021.

Τον Νοέμβριο, αξιωματούχοι πρότειναν παράταση μέχρι τα μέσα του 2023, για να βοηθήσουν τις εταιρείες να αντιμετωπίσουν τη διαδικασία μετάβασης.

Οι αντιδράσεις

Οι κατηγορούμενοι στην υπόθεση, συμπεριλαμβανομένων των JPMorgan, Credit Suisse και Deutsche Bank, δήλωσαν ότι μια διαταγή που να τερματίζει απότομα το διατραπεζικό επιτόκιο του Λονδίνου θα προκαλέσει καταστροφή στις χρηματοπιστωτικές αγορές και θα υπονομεύσει τα χρόνια εργασίας που μεταρρυθμίζουν την τιμή αναφοράς.

Οι ενάγοντες, που περιλαμβάνουν 27 καταναλωτές, δανειολήπτες και χρήστες πιστωτικών καρτών, ζητούν επίσης χρηματική αποζημίωση.

Εάν το Libor απενεργοποιηθεί αμέσως, πολλά συμβόλαια παραγώγων που δεν περιέχουν κάποια εναλλακτική, θα μπορούσαν να αποτελέσουν απειλή για τη χρηματοοικονομική σταθερότητα.

Οι εναγόμενοι στην υπόθεση περιλαμβάνουν επίσης την UBS, την Citigroup, την HSBC και την ICE Benchmark Administration.

Εκτιμήσεις απόφασης

Οι δικηγόροι που εμπλέκονται στην υπόθεση λένε ότι οι πιθανότητες διαταγής για κατάργησή του είναι ελάχιστες.

Ωστόσο, υπογραμμίζουν τους κινδύνους και το νομικό κόστος για τις τράπεζες που συνεχίζουν να στηρίζουν το Libor, το οποίο υποστηρίζει ακόμα εκατοντάδες τρισεκατομμύρια δολάρια χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων σε όλο τον κόσμο.

Υπογραμμίζουν επίσης την ευθραυστότητα του μη αναγνωρισμένου κριτηρίου αναφοράς, το οποίο θεωρητικά θα μπορούσε να σταματήσει με μια μόνο δικαστική απόφαση.

Κατάργηση τέλος του 2021

Υπενθυμίζεται εδώ ότι η Κομισιόν έχει προτείνει την τροποποίηση των κανόνων της ΕΕ για τα χρηματοοικονομικά κριτήρια αναφοράς, με στόχο να διασφαλίσει ότι όταν καταργηθεί ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο σημείο αναφοράς - όπως τώρα ο δείκτης Libor - δεν θα προκαλεί διαταραχές στην οικονομία και δεν θα βλάπτει τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα στην ΕΕ.

Τέτοιοι δείκτες αναφοράς χρησιμοποιούνται «για την τιμολόγηση χρηματοοικονομικών μέσων και συμβολαίων (συμπεριλαμβανομένων των ενυπόθηκων δανείων των νοικοκυριών) ή για τη μέτρηση της απόδοσης ενός επενδυτικού ταμείου».


www.bankingnews.gr

Μπορεί να σε ενδιαφέρουν:

© Copyright 2010-2021 TheSecretRealTruth- Diberdayakan oleh Blogger