-->

Κωνσταντίνος Βαθιώτης: "Και αυτή η παράταση του lockdown, την οποία ανακοίνωσε σήμερα με άφθονα κ ρ ο κ ο δ ί λ ι α δάκρυα ο πάντοτε φρεσκοχτενισμένος κ. Χαρδαλιάς, είναι ά κ υ ρ η ..."

Γράφει o Κωνσταντίνος Βαθιώτης, Αναπλ. Καθηγητής Ποινικού Δικαίου στη Νομική Σχολή Δ.Π.Θ.

*** Από τον συνταγματικό μιθριδατισμό στον συνταγματικό ανασκολοπισμό ***

Και αυτή η παράταση του lockdown, την οποία ανακοίνωσε σήμερα με άφθονα κ ρ ο κ ο δ ί λ ι α δάκρυα ο πάντοτε φρεσκοχτενισμένος κ. Χαρδαλιάς, είναι ά κ υ ρ η. 

Η παρούσα κυβέρνηση εντελώς αντιδημοκρατικά γράφει το άρθρο 44 παρ. 1 του Συντάγματος στα παλιά της τα παπούτσια, όπως γράφει στο ίδιο σημείο (και όχι μόνο σε αυτό) εδώ και πολύ καιρό ό λ ο υ ς τους Έλληνες.

Ενώ η Βουλή μπορεί και συνεδριάζει α κ ω λ ύ τ ω ς για ζητήματα που σχετίζονται με εγκλήματα κατά της γ ε ν ε τ ή σ ι α ς ελευθερίας, αδυνατεί δήθεν να συνεδριάζει για το πρωτοφανές έγκλημα που τελεί καθημερινά η κυβέρνηση θέτοντας, μέσω των παρατεταμένων lockdown, υπό ο μ η ρ ε ί α όλους τους Έλληνες πολίτες.

Ακόμη και ένα μικρό παιδί αντιλαμβάνεται ότι δ ε ν υπάρχει πλέον καμία έ κ τ α κ τ η περίπτωση εξαιρετικά ε π ε ί γ ο υ σ α ς και α π ρ ό β λ ε π τ η ς ανάγκης (βλ. άρ. 44 παρ. 1 Συντ.), ώστε να π α ρ α κ ά μ π τ ε τ α ι το ελληνικό κΥνοβούλιο και να παρατείνεται το εκάστοτε απάνθρωπο lockdown με ΚΥΑ που εδράζονται στην ΠΝΠ του Μαΐου! Δεν χωρεί πλέον καμία αμφιβολία ότι την δεδομένη χρονική στιγμή η μετατόπιση του κέντρου λήψης των σημαντικών αποφάσεων από την ν ο μ ο θ ε τ ι κ ή στην ε κ τ ε λ ε σ τ ι κ ή εξουσία είναι παντελώς α δ ι κ α ι ο λ ό γ η τ η.

Ένας από τους πιο διάσημους Ανθέλληνες, ο Henry Kissinger, έλεγε: «Το παράνομο γίνεται αμέσως. Για το α ν τ ι σ υ ν τ α γ μ α τ ι κ ό χρειαζόμαστε λίγο χρόνο π α ρ α π ά ν ω».

Ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του (ο πρώτος, ω της φοβεράς συμπτώσεως, ανήκει στην ίδια λέσχη με εκείνη στην οποία ανήκει ο Kissinger, δηλ. στην λέσχη Bilderberg) δεν χρειάζονται πλέον ούτε λεπτό παραπάνω, καθώς δίνουν ρ ε σ ι τ ά λ αντισυνταγματικής δράσης, ενώ ταυτοχρόνως η “δημοκρατία του ακροατηρίου”, άλλως “η δημοκρατία των ζ ό μ π ι” (και οι δύο όροι ανήκουν στον Runciman, Έτσι τελειώνει η Δημοκρατία;, μτφ.: Π. Γεωργίου, εκδ. Πατάκη, Αθήνα 2019, σελ. 68) παρακολουθεί με σ τ α υ ρ ω μ έ ν α τα χέρια, και ενίοτε χ ε ι ρ ο κ ρ ο τ ώ ν τ α ς, τον μπιλντερμπεργκιανό μαέστρο της να διευθύνει τον πιο φ ά λ τ σ ο και ε π ι κ ί ν δ υ ν ο θίασο που βρέθηκε ποτέ επί ελληνικής πολιτικής σκηνής. 

Το προαναφερθέν χωρίο, που αποδίδεται στον Kissinger, αναδεικνύεται από τον καθηγητή Συνταγματικού Δικαίου Σπύρο Βλαχόπουλο στο πόνημά του “Συνταγματικός μ ι θ ρ ι δ α τ ι σ μ ό ς. Οι ατομικές ελευθερίες σε εποχές πανδημίας” (εκδ. Ευρασία, 2020, σελ. 15).

Νομίζω, λοιπόν, ότι ήρθε η ώρα να γραφτεί ένα βιβλίο που θα συνεχίζει από εκεί που τελείωνε το πόνημα του Σπ. Βλαχόπουλου. Προτεινόμενος τίτλος:

“Από τον συνταγματικό μιθριδατισμό στον συνταγματικό α ν α σ κ ο λ ο π ι σ μ ό”!

Και τώρα φωνάξτε τους ν ε κ ρ ο θ ά φ τ ε ς για να ενταφιάσουν, φορώντας στολές Ebola, το μολυσμένο από τον κορωνοϊό ελληνικό Σύνταγμα. Τελικώς, όμως ξεψύχησε όχι από, αλλά με κορωνοϊό. Πολλά τα υ π ο κ ε ί μ ε ν α νοσήματα. Μερικά εξ αυτών: ο ωχαδερφισμός, ο παρτακισμός, η τηλεορασοπληξία και η αθεΐα του Νεοέλληνα.


Πηγή: https://www.facebook.com/photo?fbid=4267061106641633&set=a.3952711041409976

Δείτε επίσης: Μεγάααλο δούλεμα..! Παράταση lockdown: Το «οι επόμενες εβδομάδες θα είναι κρίσιμες» κατάντησε πλέον… ανέκδοτο!

Μπορεί να σε ενδιαφέρουν:

© Copyright 2010-2021 TheSecretRealTruth- Diberdayakan oleh Blogger