-->

Ελλάδα, τρέμουν τη στιγμή που θα ξανάβρεις την περήφανη περπατησιά σου!!

"Ελλάδα, τρέμουν τη στιγμή που θα ξανάβρεις την περήφανη περπατησιά σου!! Nα είστε βέβαιοι πως για κάθε θυσία μας, για κάθε ώρα που θα περνάμε μαρτυρώντας στα αόρατα κελιά και τις φυλακές των τραπεζιτών, κάθε στιγμή που θα υποφέρουμε για να τιμήσουμε την κληρονομιά μας, θα μας επιστραφεί στο πολλαπλάσιο και θα απολαύσουμε στο τέλος τους καρπούς αυτής της θυσίας."Μπορεί να σε ενδιαφέρουν:

© Copyright 2010-2021 TheSecretRealTruth Blogger