Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2016

Ὑπηρεσία προστασίας τοῦ δημοκρατικοῦ πολιτεύματος…;;;

Ὑπηρεσία προστασίας τοῦ δημοκρατικοῦ πολιτεύματος...;;;15

Καὶ μὴ χειρότερα…
Ναί, ὑπάρχει κι αὐτὴ ἡ ὑπηρεσία καὶ ἀνέλαβε δράσεις …ἐναντίον μας, μὲ μεγάλη ἀποτελεσματικότητα ὀφείλουμε νὰ ὁμολογήσουμε!!! Γιὰ τὴν ὥρα τὰ ἔβαλε μὲ τὸν Χῖο, ἀλλὰ ἂς περιμένουμε καὶ τὴν σειρά μας ὁσονούπω…
Τί κάνει λοιπόν αὐτή ἡ ὑπηρεσία πού προστατεύει τό πολίτευμα;
Πρὸ μερικῶν ἑβδομάδων κυνηγοῦσε τὸν Χῖο διότι ἔβγαλε στὴν φόρα …«γκομενιλίκια» ὑπουργοῦ!!!
Ὑπηρεσία προστασίας τοῦ δημοκρατικοῦ πολιτεύματος...;;;1 

Γκομενιλίκια ἦσαν (ἐὰν ἦταν ἀληθὴς ἡ καταγγελία). Δὲν ἦσαν καταγγελίες γιὰ ἐμπλοκὴ τοῦ ὑπουργοῦ μὲ τρομοκρατικὲς ὀργανώσεις. Μά αὐτόφωρο; Αὐτόφωρο; Μήνυσις κι αὐτόφωρες διαδικασίες;
Τί στό καλό; Φόνο ἔκανε;
Κι ὅμως… ξεκίνησε μία ταχυτάτη διαδικασία, συνελήφθη ὁ Χῖος καὶ πέρασε ἀπὸ αὐτόφωρες διαδικασίες, γιὰ νὰ …«καθαρίσῃ» κάπως καὶ νὰ συνεχίσῃ τὴν δουλειά του.
Μία δουλειά, ποὺ καλὴ ἢ κακή, τὴν κρίνουν οἱ ἀναγνῶστες του καὶ οἱ τηλεθεατές τους κι ὄχι ἐγώ.
Κι ἐφ΄ ὅσον ἐν τέλει διαβιοῦμε σὲ δημοκρατία, μπορεῖ ὁ κάθε ἕνας νὰ ἐκφράζεται ὅπως τοῦ ἀρέσει (θεωρητικῶς πάντα).
Κι ἐὰν δὲ ἀρέσκεται ἕνας ὑπουργὸς σὲ κουτσομπολίστικες δημοσιεύσεις, νὰ καταθέτῃ μὲν μηνύσεις, ἀλλά σέ τί χρειάζονται οἱ αὐτόφωρες διαδικασίες; Πρέπει νά φιμωθοῦν ὅσοι δέν τούς ἀρέσουν; Ἀλήθεια;
Νὰ ὅμως ποὺ ἐκεῖ ἀκριβῶς μάθαμε ἀπὸ τὸν Χῖο πὼς ὑφίσταται πλέον εἰδικὴ ὑπηρεσία προστασίας τοῦ πολιτεύματος.
Ξέρετε φαντάζομαι… Αὐτὴν ποὺ ἐπιτρέπει σὲ κάθε ἕναν νὰ καταπατᾷ τὰ σύνορα (κατ’ ἐντολὴν Soros) ἀλλὰ ποὺ ἐὰν ἐκφρασθῇ κάποιος ἐναντίον τῶν (φερομένων ὡς) κρατούντων, μὲ πολιτικὸ ἢ μὴ λόγο, νὰ διώκεται καὶ νὰ φυλακίζεται.
Ὡραία πράγματα…
Ἀλήθεια… Πότε μετετράπη ἡ χώρα σέ γκούλαγκ καί δέν τό μάθαμε;
Πρὸ μερικῶν ἡμερῶν πάλι ὁ Χῖος ξεκίνησε νὰ δημοσιεύῃ μίαν λίστα μὲ 9.000 ὀνόματα μασσώνων.
Ἔσπευσαν, λέει, νομικοί, εἰσαγγελεῖς καὶ ἀρχιμασσῶνοι νὰ τοῦ ἐπιβάλουν σιωπὴ καὶ νὰ μὴν διαῤῥεύσουν τὰ ὀνόματα, διότι ἂν καὶ «φιλανθρωπικὸ ἵδρυμα» ἡ στοά τους, ἐν τούτοις καλὸ εἶναι νὰ μὴν γνωρίζουμε τοὺς …«φιλανθρώπους» ποὺ συμμετέχουν σὲ αὐτήν…
Ὡραία πράγματα…
Ἔως νὰ γίνῃ δίκη θὰ γελᾶμε ἀπὸ τὴν …πεντακάθαρη δικαιοσύνη, ποὺ ἀπεφάσισε πὼς δὲν ἐθίγησαν μὲν προσωπικὰ δεδομένα τῶν ἐμφανιζομένων στὶς λίστες, ἀλλὰ αὐτὸ εἶναι …τζίζ!!!
(Τὸν Ἰανουάριο ἡ δίκη!!!)

Ὑπηρεσία προστασίας τοῦ δημοκρατικοῦ πολιτεύματος...;;;4
Ὑπηρεσία προστασίας τοῦ δημοκρατικοῦ πολιτεύματος...;;;6 Ὑπηρεσία προστασίας τοῦ δημοκρατικοῦ πολιτεύματος...;;;5 Ὑπηρεσία προστασίας τοῦ δημοκρατικοῦ πολιτεύματος...;;;7 
(Δὲν διάβασα τὰ ὀνόματα, διότι γνωρίζω πὼς δὲν ὑπάρχει κάποιο ὄνομα, ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ καταλαμβάνουν «καλὲς θέσεις», ποὺ νὰ μὴν περιλαμβάνεται. Τὸ ἐρώτημά μας πρέπει νὰ εἶναι «ποιοὶ δὲν εἶναι μέσα» κι ὄχι ποιοὶ εἶναι.
Καὶ ἐχθὲς τὸ βράδυ ἔγινε ὁ κακὸς χαμός.
Ἐδημοσιεύθη ἀπὸ τὸν Χῖο (ἢ ἀπὸ τὴν ἐφημερίδα του) ἐπιστολὴ θείου τοῦ καμμένου (Γιάννης Δερματᾶς λέγεται ὁ ἄνθρωπος καὶ εἶναι ἀδελφὸς τῆς μητέρας τοῦ καμμένου), ἐντὸς τῆς ὁποίας καταγγέλλεται ἡ «περίεργη» στάσις τοῦ καμμένου ὡς ὑφυπουργοῦ, στὴν …«ἀπελευθέρωσιν» κάποιου …ἰσοβίτου (πρακτοράκι φαντάζομαι κι αὐτός), μετὰ ἀπὸ παράκλησιν τοῦ κουμπάρου καλογρίτσα, ὅπως ἐπίσης καὶ μία καταγγελία γιὰ σχέσεις τοῦ «ζούγκλα» μὲ τὴν τρομοκρατία.

Ὑπηρεσία προστασίας τοῦ δημοκρατικοῦ πολιτεύματος...;;;2
Αὐτόφωρος διαδικασία καὶ πάλι, στὸ πόδι ἡ ὑπηρεσία προστασίας τοῦ πολιτεύματος, κυνηγητὸ ἄγριο ὅλην τὴν νύκτα μὲ τὸν Χῖο νὰ κρύβεται, εἰσβολὴ στὰ γραφεῖα τους κι ἕνας σωρὸς ἄλλα χαριτωμένα (βάσει πάντα καταγγελιῶν τοῦ «μακελειό») ποὺ ἀποδεικνύουν, περίτρανα τὸ εἶδος τοῦ πολιτεύματος τῆς δημοκρατίας μας καὶ ἐπὶ πλέον τὸ πόση προστασία χρειάζεται αὐτὸ τὸ πολίτευμα ἀπὸ τὴν …ἀλήθεια!!!
(Ἀπὸ κάποιο δωμάτιο ξενοδοχείου, ἢ ὑπόγειον, φαντάζομαι, ἐξέπεμψε ὁ Χῖος.)


Ἐὰν ἀληθεύουν τὰ παραπάνω ἔχουμε θέμα.


Κι ἔχουμε θέμα, διότι ἐκτὸς ἀπὸ τὴν προστασία ποὺ τώρα πιὰ χρειάζεται τὸ πολίτευμά μας, ἐπὶ πλέον συμβαίνουν καὶ πολλὰ πού, καιρὸς εἶναι πλέον, νὰ τὰ ποῦμε μὲ τὸ ὄνομά τους.
Γιὰ παράδειγμα….
Τὸ ἐὰν ὁ Χῖος εἶναι καλὸς ἢ κακὸς δημοσιογράφος, θὰ τὸ κρίνουν τὰ ἀποτελέσματα τῶν ἐρευνῶν του καὶ τῶν δημοσιευμάτων του. Εἶναι εὔκολο νὰ γελοιοποιηθῇ κάποιος καὶ δύσκολο νὰ παραμείνῃ ἀξιόπιστος.

Ἐὰν θίγῃ ὑπολήψεις, πολὺ εὔκολα, μὰ πάρα πολὺ εὔκολα, μία μήνυσις (ἢ πολλὲς μηνύσεις) θὰ τὸν …προστατεύσουν ἀπὸ ἐπερχόμενα στραβοπατήματα, ἐφ΄ ὅσον φυσικὰ θὰ ἀποδεικνύετο πράγματι πὼς συκοφαντοῦσε.
Κι ἐὰν ἦταν κοινὸς συκοφάντης, ἔπρεπε νὰ ἔχῃ φιμωθεῖ πρὸ καιροῦ, μὲ ἀποδείξεις κι ὄχι μὲ ὁλονύκτια κυνηγητά.
Διότι πολὺ εὔκολα θὰ τὸν ἐγκατέλειπαν οἱ ὑποστηρικτές του, ἐφ΄ ὄσον ἡ μία, μετὰ τὴν ἄλλην, θὰ ἀποκαλύπτοντο οἱ ἐξαπατήσεις του.
Τὸ ἐὰν εἶναι δεξιὸς ἢ φασίστας ἢ ἀναρχικός, εἶναι προσωπική του ὑπόθεσις καὶ δὲν ἀφορᾶ σὲ κάποιον ἀπὸ ἐμᾶς.
Ὅπως μπορεῖ ὁ κάθε πυροβολημένος νὰ μᾶς φλομώνῃ μὲ τὶς …«ἰδέες» του, ἔτσι μπορεῖ νὰ τὸ κάνῃ κι ὁ κάθε Χῖος.
Ἑὰν δὲν μᾶς ἀρέσῃ σβήνουμε τοὺς δέκτες μας.
Αὐτό, τὸ δικαίωμα τοῦ ἐλευθέρως ἐκφράζεσθαι, εἶναι κάτι ποὺ παραμένει ἀδιαπραγμάτευτον ἀνθρώπινον δικαίωμα κι ὅποιοι τὸ ἀμφισβητοῦν ἢ τὸ παραβιάζουν, ἔχοντας ἐπὶ πλέον καὶ τὴν βουλευτικὴ – ὑπουργικὴ ἀσυλία, εἶναι ἀνήθικοι καὶ ἀνέντιμοι.
Πέραν ὅμως τοῦ εἴδους τους, ἐδῶ πλέον συζητᾶμε γιὰ τακτικὲς ποὺ δὲν εἶναι ἀνεκτὲς καὶ καλὸ εἶναι νὰ τὶς σταματήσουν, ἐφ΄ ὅσον οὔτε γιὰ πολὺ ἀκόμη θὰ εἶναι ὑπουργοί, μὰ καὶ γιατὶ εἶναι πολλοὶ αὐτοὶ ποὺ «κρατοῦν σημειώσεις» ἀπὸ τὰ πεπραγμένα τους.
Τὸ θέμα μου λοιπόν, ἐὰν δὲν τὸ καταλάβατε, δὲν εἶναι τὸ ἐὰν ὁ Χῖος δημοσιεύῃ ἢ ὄχι, ἀλήθειες, ἀλλὰ τὸ πῶς ἀποφασίζουν οἱ ὑπουργοί, οἱ μασσῶνοι καὶ ὁ κρατικὸς μηχανισμὸς νὰ τὸν φιμώσουν.
Ἐὰν ἐθίγη ὁ κάθε κουμπάρος τοῦ καλογρίτσα, ἂς τὸν μηνύσῃ, ἀλλὰ τὰ αὐτόφωρα καταδεικνύουν ἕναν ξεκάθαρο δικτατορισμό, ποὺ περισσεύει. Ἄλλως τὲ μᾶς ἀρκοῦν τὰ ὄσα μᾶς ἐπιβάλλουν μὲ τὰ νομομαγειρέματά τους.
Αὐτὸς δὲν εἶναι ἀνεκτὸς καὶ ὑπερβαίνει τὰ ἐσκαμμένα.
Οὔτε ἔχουν δικαίωμα νὰ σπαταλοῦν χρήματα τοῦ Δημοσίου γιὰ νὰ ὀργανώνουν ἐπιχειρήσεις χολυγουντιανῆς ταινίας, πρὸ κειμένου νὰ ἐνισχύσουν τὴν εἰκόνα τους. Μίαν εἰκόνα ποὺ μόνοι τους καταστρέφουν, μὲ τὶς ἀνηθικότητές τους, τὶς βλακεῖες τους, τὶς ἐπάρσεις τους, τὶς παραστάσεις τους καὶ ὅποιες ἄλλες πράξεις τους.
Ἂς ἔχουν ὑπ’ ὄψιν τους πὼς μὲ αὐτές τους τὶς πράξεις ἐνοχλοῦν πλέον πολὺ καὶ ὅταν κάποιος ἐνοχλεῖται ἀντιδρᾷ.
Κι ἐπεὶ δὴ αὐτὸς ὁ κάποιος εἶναι ἔνας ὁλόκληρος λαός, ἂς προσέχουν, διότι ἀνάμεσά μας κυκλοφοροῦν καὶ …παλαβοί!!!
Κυκλοφοροῦν, ἐπίσης, ἐκτὸς ἀπὸ ἀδέσποτα γιαούρτια, καὶ ἄλλα, πιὸ …λεκιαστικὰ ἀντικείμενα!!!
Ὑπηρεσία προστασίας τοῦ δημοκρατικοῦ πολιτεύματος...;;;14
Διότι πολλὰ ἀνεχόμεθα…
Διότι ἀκόμη συγκρατούμεθα, ἂν καὶ μετέτρεψαν ἐπισήμως μίαν χώρα σὲ καφενεῖο…
Διότι ἡ ὀργή μας πλέον μεταλλάσσεται καὶ ὅταν μία ὀργὴ μεταλλάσσεται, οὐδεὶς δύναται νὰ προβλέψῃ τὸ πῶς, πότε καὶ σὲ ποιοὺς θὰ ἐκτονωθῆ.
Φιλονόη
Σημείωσις
Μέσα στὶς ἀναζητήσεις μου διάβασα καὶ ἕνα ἀκόμη δημοσίευμα, πάλι τοῦ κυρίου Δερματᾶ, μὲ καταγγελίες γιὰ τὸν Καμμένο, ποὺ τὸν ἐμπλέκει ἀκόμη χειρότερα. Ἂς τὸ ἔχουμε ἐπίσης ὑπ’ ὄψιν μας.

ΒΟΜΒΑ ΜΕΓΑΤΟΝΩΝ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΟΥ ΚΑΜΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΡΙΞΕΙ ΤΑ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΣΤΟ ΜΑΞΙΜΟΥ! «ΜΕ ΕΒΑΛΕ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΩ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΘΑΝΑΤΟΥ» – ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΤΟ «MAKELEIO.GR» (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ)


Για μια ακόμη φορά η εφημερίδα «Μακελειό» έφερε στο φως μια αποκάλυψη που θα συζητηθεί και θα ταράξει εκ νέου τα νερά στην Κυβέρνηση.
Κι’ αυτό γιατί, πρωταγωνιστής της ιστορίας που θα σας παραθέσουμε είναι ο συγκυβερνήτης του Αλέξη Τσίπρα, Πάνος Καμμένος, τον οποίο εμπλέκουν με τον υπόκοσμο και με Τάγματα Ασφαλείας.
Την εν λόγω καταγγελία, δεν την κατέθεσε κάποιο τυχαίο άτομο, αλλά ο θείος του, Γιάννης Δερματάς (αδερφός της μητέρας του) ο οποίος μίλησε στο «Μακελειό» και με στοιχεία μας παρουσιάζει το σκοτεινό πρόσωπο του Υπουργού Εθνικής Αμύνης.
Όπως μας λέει ο κ. Δερματάς, όταν απευθύνθηκε στον ανιψιό του ζητώντας του δουλειά, εκείνος τον έστειλε στην γνωστή εταιρεία «ΒΟΚΤΑΣ» η οποία για 40 χρόνια μεσουρανούσε στην αγορά πουλερικών.
Μάλιστα πρόσφατα, το όνομα της εταιρείας βρισκόταν μεταξύ άλλων, στην λίστα του υπουργείου Οικονομικών με τους μεγαλοοφειλέτες και εμφανιζόταν να χρωστά στο Δημόσιο 13 εκατ. ευρώ.
Εκείνη την εποχή λοιπόν, ο θείος του Πάνου Καμμένου πηγαίνει όντως στην εταιρεία,  η οποία βρίσκεται υπό την  ιδιοκτησία του  Εβάν Συρίγου με αφανή συνεταίρο τον Μιχάλη Ρομποτή. Και εδώ ξεκινά η σκοτεινή ιστορία…
Ὑπηρεσία προστασίας τοῦ δημοκρατικοῦ πολιτεύματος...;;;9
Στην φωτογραφία ο θείος του Πάνου Καμμένου, Γιάννης Δερματάς, μιλά με στοιχεία και παρουσιάζει το σκοτεινό πρόσωπο του Υπουργού Εθνικής Αμὐνης
Στην καταγγελία του ο κ. Δερματάς, αναφέρει απευθυνόμενος στον νυν υπουργό Αμύνης ότι «έβαλες περιτύλιγμα εθνικά ιδεώδη, αλλά εξυπηρετούσες ιδιοτελώς την αντιδικία των ιδιοκτητών της Βοκτάς. Με έστειλες δηλαδή να κάνω ειδεχθείς αξιόποινες πράξεις».
Ήθελε να μπει στην Βουλή
Για αντάλλαγμα όπως λέει ο κ. Δερματάς, ο ανιψιός του, του είχε υποσχεθεί μια θέση στην Βουλή (σ.σ. τότε ο κ. Καμμένος βρισκόταν στο πλευρό του Μητσοτάκη).
«Εγώ του λέω, θα σε βοηθήσω όχι επειδή μου τάζεις θέσεις.. εγώ τώρα που δεν είσαι με τον άλλο και είσαι με το κόμμα το κανονικό, θα σε βοηθήσω. Τότε τα είχε καλά ο Μητσοτάκης με τον Παπαδόπουλο.  Είχε κλείσει την ΕΠΕΝ ο Παπαδόπουλος για να βοηθήσει την ΝΔ»  συνεχίζει ο κ Δερματάς.
Προς έκπληξή του, όπως μας καταγγέλλει ο θείος του Καμμένου, «με έστειλε να εργασθώ στην Βοκτάς με αντικείμενο εργασίας μου την αποχή από αυτήν!!!  Να πληρώνομαι δηλαδή χωρίς να εργάζομαι!!! Ο διευθυντής της Βοκτάς (αναφέρει το όνομα κάποιου Αλβέρτη), μου ζήτησε 10 ακόμα «εργαζομένους» για ειδικό σκοπό που το βρώμικο μυαλό (εννοεί τον Καμμένο) είχε σκεφθεί».
Όπως μας λέει ο κ. Δερματάς, ο λόγος που τον ήθελαν στην δουλειά είναι, όπως του είπε ο Αλβέρτης ότι θα σας βάλω βοηθούς, σε μηχανικούς σε συνεργείο που κάνουν σαμποτάζ σε μηχανήματα και δεν λειτουργούν να τους (βροντήξετε) να σας μάθουν την δουλειά»
Ερωτηθείς από την εφημερίδα μας ο κ. Δερματάς αν αυτό που του ζήτησαν είναι να κάνει σαμποτάζ στα μηχανήματα, ο κ. Δερματάς απήντησε καταφατικά λέγοντας: «ήθελαν να την χάσει ο Ρομποτής που την είχε τότε και να την πάρει ο πρώην συνεταίρος του. Αυτός που την πήρε μετά όταν την έχασε ο Ρομποτής (την εταιρεία)».
Ήταν την περίοδο εκείνη που η εταιρεία κατηγορείτο για τα σάπια κρέατα που είχε ρίξει στην αγορά.
Τάγματα εφόδου
Στην ερώτησή μας αν τον έβαλαν στην ουσία να φτιάξει «Τάγμα Εφόδου» ο κ. Δερματάς μας σοκάρει λέγοντας μας τα εξής: «Εμένα μου χρέωσαν τον δεύτερο στην τάξη συνδικαλιστή που ήταν και ο αρχηγός εκεί, ο Αποστόλης. Όταν του έσφιξα το χέρι, πήγα να του το σπάσω και πήρε άδεια αυτός και μου είπαν να πάω στον Ρομποτή να μου δώσει ένα δώρο. Μετά την πρώτη φάση μου είπε ο Αλβέρτης να τους κάψουμε τα αυτοκίνητα. Αυτά ήταν εις γνώσιν του Καμμένου, αλλά δεν είχε καμμία σχέση με τις εντολές. Τι είπες του λέω; Εγώ δεν θα τα έκανα αυτά τα πράγματα.
Μετά μου είπαν να πάω εκεί που οι υπάλληλοι μηχανικοί είχαν την γιάφκα τους και συνεδρίαζαν, πίσω από το εργοστάσιο και εκεί είχαν και κάτι φιάλες με τα οξυγόνα. Ήθελαν να τους τινάξω στον αέρα. Λέω, γιατί δεν μου λέτε από την αρχή που θέλετε να φτάσετε; Λένε, θέλουμε να τους σπάσουμε τα χέρια τα πόδια και μετά να τους σκοτώσουμε. Πάω εγώ στην αποθήκη στα Οινόφυτα, να δω τι γίνεται και ανακαλύπτω ότι αυτό που μου είπαν να ανατινάξω, ήταν ισόγειο ορόφου πολυκατοικίας. Ψάχνω να βρω ποιού είναι αυτό και μαθαίνω ότι είναι της Κρατικής Ασφαλείας. Και παίρνω το αυτοκίνητο την επομέενη ημέρα το πρωί και συναντώ τον Πάνο και του λέω να τους πει να αναβάλουν το σχέδιο καμιά εβδομάδα, και μου λέει… «άκου Γιάννη, άμα δεν μπορείς να το κάνεις να παραιτηθείς και να φύγεις». Και τότε παίρνω χαμπάρι ότι έχω μπλέξει με την εσχάτη προδοσία και φεύγω».
Καταλήγοντας ο κ. Δερματάς στην ερώτησή μας αν θεωρεί τον Πάνο Καμμένο ηθικό αυτουργό σε συμβόλαιο θανάτου, μας απαντά: «Το καταλάβατε!».
«Γι’ αυτό χώρισε με την οικογένειά του»
«Οι σχέσεις σου με τον υπόκοσμο» λέει στην καταγγελία που του απευθύνει ο θείος του Καμμένου «είχαν συνέπεια τον χωρισμό σου από την έντιμη πρώτη οικογένεια με την οποία απέκτησες 3 αγόρια και στην θέση της έβαλε συγγένειες και κουμπαριές με άτομα που αντιμετωπίζουν συχνά βαρειές κατηγορίες εις βάρος τους».
Καταλήγοντας ο κ. Δερματάς, απευθυνόμενος πάντα στον κ. Καμμένο, κάνει και μια αναφορά στις σημερινές εξελίξεις, αναφερόμενος στις τηλεοπτικές άδειες.
«Σήμερα οδεύουν προς «επιβράβευση των υπηρεσιών τους» με απόκτηση ραδιοτηλεοπτικού μέσου  που θα εξυπηρετεί εκ πεποιθήσεως όλη την πολιτική βρωμιά στην οποία ανήκεις. Σε προκαλώ να με μηνύσεις. Όλα τα πρόσωπα που προσελήφθησαν στην Βοκτάς το 1993 είναι στην ζωή και δεν είναι Καλογρίτσες – Τρομπούκιδες και Βλαστοί. Ή εσύ ή εγώ. Πάνο Καμμένε σε έχω γραμμένο».Ὑπηρεσία προστασίας τοῦ δημοκρατικοῦ πολιτεύματος...;;;11

Επάνω η πρώην οικογένεια Καμμένου… Η Πέγκυ Φιλίππου, πρώην γυναίκα, η Βίκυ Φιλίππου, πρώην πεθερά και κάτω ο Γιάννης Φιλίππου ιδιοκτήτης της «ΦΑΓΕ» πρώην πεθερός.
Ὑπηρεσία προστασίας τοῦ δημοκρατικοῦ πολιτεύματος...;;;12

Μνήμες από το παρελθόν των… Ταγμάτων Ασφαλείας
Δεν ήταν φυσικά η παραπάνω, η πρώτη φορά που το όνομα του σημερινού «ευπατρίδη» Πάνου Καμμένου αναμιγνύεται με… Τάγματα Ασφαλείας και με το παρακράτος.
Η ιστορία του είναι παλαιά, όταν ήταν και αυτός μέλος της τραμπουκικής νεοδημοκρατικής ιστορίας …μιας ιστορίας ταγμάτων ασφαλείας που η τωρινή δήθεν κεντροδεξιά Ν.Δ. θέλει να ξεχάσει ή κάνει πως δεν θυμάται.
Οι «Κένταυροι» και οι «Rangers» ήταν έμπνευση του μακαρίτη του Αβέρωφ -πρόεδρος τότε της Ν.Δ. και είχαν αρχηγούς τους, τον Μιχαλολιάκο (βουλευτή Πειραιώς, εξάδελφος του Χρυσαυγίτη Μιχαλολιάκου) και τον Μανωλάκο (φαρμακοποιός, πολιτευτής και χουντοβασιλικός).
Μέλος τους και ο Πάνος Καμμένος, που τελούσε υπό τις εντολές των προέδρων… Μεϊμαράκη και Βουλγαράκη.
Η συμμετοχή του Πάνου Καμμένου στα αιματηρά γεγονότα της Καλαμάτας, τον Ιούλιο του 1983, όπου οι τραμπούκοι τους οποίους κατηύθυνε τότε ο Αντώνης Σαμαράς, συγκρούσθηκαν διαδοχικά με όργανα της τάξεως και οπαδούς άλλων κομμάτων, είναι αδιαμφισβήτητη.
Όπου τον βόλευε
Το 1993 ο μητσοτακισμός γίνεται χίλια κομμάτια. Αλλά ο Καμμένος κατεβαίνει στη Β’ Αθηνών και, σε εκλογές δύσκολες για την ΝΔ, βγαίνει βουλευτής. Αυτό οφείλεται κυρίως στην υποστήριξη του βαρώνου της παρατάξεως Ιωάννη Βαρβιτσιώτη. Ο «Μπάρμπι» παίρνει τον Καμμένο από το χέρι στην μεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας που είναι το σπίτι του. Αποτέλεσμα; Αμέσως μετά τις εκλογές, στην αναμέτρηση για την διαδοχή του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη στην ηγεσία της ΝΔ, ο Καμμένος «πουλά» τον Βαρβιτσιώτη και πάει με τον Μιλτιάδη Εβερτ που θα κερδίσει.
Είναι ένα έργο που θα παιχθεί ξανά και ξανά τα επόμενα χρόνια. Ένα έργο με τελευταίο μεγάλο ρόλο από τον Πάνο Καμμένο, αυτόν που τον ήθελε δεκανίκι της πρώτης φοράς Αριστεράς.
Ὑπηρεσία προστασίας τοῦ δημοκρατικοῦ πολιτεύματος...;;;13
Ο Αντώνης Σαμαράς και ο νεαρός με το φουντωτό μαλλί δίπλα του ο Πάνος Καμμένος! Οι δυο τους πρωταγωνσιτές στα αιματηρά επεισόδεια της Καλαμάτας
μακελειὸ
Τὸ πρῶτο ἐξώφυλλον, μαζὺ μὲ τὶς λίστες, ἀπὸ μήνυμα.
Τὸ ἐξώφυλλο τῆς Παρασκευῆς ἀπὸ ἐδῶ.
εἰκόναfilonoi.gr

4.512.000 Έλληνες αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας Στοιχεία φωτιά: 230.000 παιδιά ζουν σε νοικοκυριά χωρίς εισόδημα


Το 39,9% του πληθυσμού στη χώρα στερείται βασικά υλικά αγαθά και υπηρεσίες, όπως φαγητό και θέρμανση

Βασικά υλικά αγαθά και υπηρεσίες, όπως φαγητό και θέρμανση, στερείται το 39,9% του πληθυσμού στη χώρα, με το ποσοστό αυτό να εκτοξεύεται στο 44,5 του πληθυσμού ηλικίας 0-17 ετών! Μάλιστα σχεδόν ένα στα έξι νοικοκυριά (ποσοστό 17,7) διαμένουν σε σπίτια ακατάλληλα με διαρροές στη στέγη, υγρασία σε τοίχους, πατώματα, κ.ά. Συνολικά, περισσότεροι από 4.512.000 Έλληνες αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας, με τα παιδιά να απειλούνται περισσότερο. Ενδεικτικό είναι ότι 230.774 παιδιά ζουν σε νοικοκυριά χωρίς κανέναν εργαζόμενο και ουσιαστικά χωρίς κανένα εισόδημα!

Τα παραπάνω στοιχεία που δημοσιεύει η εφημερίδα «Ημερησία» περιλαμβάνονται στη τελευταία έκθεση -Σεπτέμβριος 2016- της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) για τις Συνθήκες Διαβίωσης στην Ελλάδα. Στην έκθεση περιέχονται στοιχεία που αφορούν σε ένα ευρύ φάσμα παραγόντων (εργασία, υγεία, εκπαίδευση, τεχνολογία κλπ.) που επηρεάζουν τις συνθήκες διαβίωσης, καθώς, επίσης, και στοιχεία για την ποιότητα ζωής, όπως η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός.

Πιο αναλυτικά:
Φτώχεια - Ανισότητα


Ποσοστό 35,7% του πληθυσμού βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό. Δηλαδή 3.828.500 άτομα βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας ή στερούνται υλικά αγαθά, το 2015. Την ίδια στιγμή, ποσοστό 18,7% του πληθυσμού, σε απόλυτους αριθμούς 1.111.300 άτομα, διαβιούν σε νοικοκυριά με χαμηλή ένταση εργασίας.

Δραματικά είναι και τα στοιχεία που αφορούν στον αριθμό των «ατόμων με υλικές στερήσεις», δηλαδή του πληθυσμού της χώρας που δεν μπορεί να ανταποκριθεί οικονομικά ή στερείται, λόγω οικονομικής αδυναμίας, τουλάχιστον 3 από έναν κατάλογο 9 αγαθών και υπηρεσιών:

• Πληρωμή πάγιων λογαριασμών, όπως ενοίκιο ή δόση δανείου, πάγιοι λογαριασμοί κ.ά.
• Διατροφή που να περιλαμβάνει κάθε δεύτερη ημέρα κοτόπουλα, κρέας, ψάρι ή λαχανικά ίσης θρεπτικής αξίας.
• Ικανοποιητική θέρμανση
• Τηλέφωνο
• Εγχρωμη τηλεόραση
• Πλυντήριο ρούχων,
• Ι.Χ. επιβατηγό αυτοκίνητο
• Διακοπές για μία εβδομάδα.

Συγκεκριμένα, το 2015 ποσοστό 39,9% του πληθυσμού στερείται βασικά υλικά αγαθά και υπηρεσίες με το ποσοστό αυτό να ανέρχεται στο 44,5 του πληθυσμού ηλικίας 0-17 ετών, στο 41,5% στις ηλικίες 18-64 ετών και 34,9% στις ηλικίες άνω των 65 ετών. Από τα ίδια στοιχεία προκύπτει ότι κίνδυνο φτώχειας αντιμετωπίζουν 4.512.000 Έλληνες με τα παιδιά να απειλούνται περισσότερο.

Ειδικότερα, το 2015 ποσοστό 21,5% των ανδρών και 21,2% των γυναικών ζουν σε νοικοκυριά με το συνολικό διαθέσιμο εισόδημα να είναι χαμηλότερο του κατωφλιού της φτώχειας, δηλαδή του 60% του εθνικού διάμεσου εισοδήματος.

Την ίδια στιγμή, ποσοστό 26,6% των παιδιών (ηλικίες 0-17 ετών) αντιμετωπίζει κίνδυνο φτώχειας, με το ποσοστό αυτό να διαμορφώνεται στο 22,5% στις ηλικίες 18-64 ετών και στο 13,7% στις ηλικίες άνω των 65 ετών. Ποσοστό 17,7% των νοικοκυριών αντιμετωπίζουν δυσμενείς συνθήκες στην κατοικία τους όπως διαρροή στη στέγη, υγρασία σε τοίχους, πατώματα, θεμέλια κ.ά.

Αγορά εργασίας

Το πρώτο τρίμηνο του έτους (Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος 2016) το ποσοστό ανεργίας ανήλθε στο 24,9% έναντι 24,4% το προηγούμενο τρίμηνο και το ποσοστό απασχόλησης στο 39,1% έναντι 39,4%. Σε απόλυτους αριθμούς, το διάστημα Ιανουαρίου - Μαρτίου 2016, οι απασχολούμενοι ηλικίας 15 ετών και άνω, ανήλθαν σε 3.606.300 έναντι 3.641.700 το προηγούμενο τρίμηνο (Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος 2015) και οι άνεργοι σε 1.195.100 έναντι 1.174.700, αντίστοιχα. Μάλιστα το πρώτο τρίμηνο του έτους η ελληνική στατιστική αρχή κατέγραψε και 4.424.900 μη οικονομικά ενεργούς πολίτες. Στον πληθυσμό ηλικίας 20-64 ετών, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, το ποσοστό ανεργίας έφθασε στο 24,9% (1.170.000 άτομα) το πρώτο τρίμηνο του έτους έναντι 24,4% το προηγούμενο τρίμηνο και στο 55,1% το ποσοστό απασχόλησης (3.533.800) έναντι 55,5% ενώ ο αριθμός των μη οικονομικά ενεργών ατόμων ανήλθε σε 1.710.800.

Κατά ομάδες ηλικιών, η ανεργία το πρώτο τρίμηνο του έτους «χτύπησε» κόκκινο στις ηλικίες15-29 ετών με το ποσοστό να φθάνει στο 40,9%. Ακολουθούν οι ηλικίες 30-44 ετών με ποσοστό ανεργίας 23,4% και 45-64 ετών με ποσοστό 20,4%. Μακροχρόνια άνεργοι είναι το 14,9% των ανδρών και το 20,7% των γυναικών στο σύνολου του εργατικού δυναμικού.
Το ποσοστό των παιδιών ηλικίας 0-17 ετών που ζει σε νοικοκυριά χωρίς κανέναν εργαζόμενο έφθασε το πρώτο τρίμηνο του έτους στο 12% έναντι 11,2% που ήταν το προηγούμενο τρίμηνο. Σε απόλυτους αριθμούς 230.774 παιδιά ζουν σε νοικοκυριά χωρίς κανέναν εργαζόμενο! Αντίστοιχα, το ποσοστό ενηλίκων ηλικίας 18-60 ετών που ζει σε νοικοκυριά χωρίς κανέναν εργαζόμενο έφθασε το ίδιο διάστημα στο 18,1% (έναντι 17,7% το προηγούμενο τρίμηνο), δηλαδή 1.052.802 άτομα.

Κατανάλωση νοικοκυριών και ανέσεις κατοικίας

Φαγητό και στέγαση απορροφούν τις περισσότερες δαπάνες των νοικοκυριών. Συγκεκριμένα, από το σύνολο της μηνιαίας δαπάνης των νοικοκυριών για αγαθά και υπηρεσίες, το 20,5% αφορά τα είδη διατροφής και το 13,4% τη στέγαση. Ακολουθούν με ποσοστό 12,7% οι μεταφορές, ποσοστό 9,8% ξενοδοχεία, καφενεία και εστιατόρια και ποσοστό 7,2% η Υγεία. Από την έναρξη της κρίσης μέχρι σήμερα, μειώθηκε κατακόρυφα η κατανάλωση των νοικοκυριών ακόμη και σε βασικά αγαθά. Οι Έλληνες φαίνεται ότι στερούνται και το ψωμί, αφού η μέση μηναία κατανάλωση (στοιχεία 2014) έχει μειωθεί κατά 90,4% σε σχέση με το 2008. Κατακόρυφη πτώση καταγράφεται και στο γάλα, με τη μέση μηναία κατανάλωση να παρουσιάζει μείωση κατά 89,15%, σε σχέση με το 2008.

Η κρίση «χτύπησε» και τα τσιγάρα, με την κατανάλωσή τους να έχει πέσει στο μισό (μείωση 50,12% σε σχέση με το 2008). Αυξάνεται χρόνο με το χρόνο το ποσοστό των νοικοκυριών που δηλώνουν ότι δεν χρησιμοποιούν κανένα μέσο θέρμανσης κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Συγκεκριμένα, από 0,4% που ήταν προς κρίσης, το 2014 το ποσοστό των νοικοκυριών που δηλώνει ότι «δεν θερμαίνεται» έφτασε στο 1,8%. Την ίδια στιγμή κατακόρυφη πτώση παρουσιάζει ο αριθμός των οικογενειών που χρησιμοποιούν καλοριφέρ με πετρέλαιο!

Επτά στα δέκα (ποσοστό 68,2%) νοικοκυριά το 2008 ζεσταινόταν με καλοριφέρ πετρελαίου έναντι 35,5% το 2014. Τα χρόνια της κρίσης καταγράφεται «στροφή» των νοικοκυριών σε ποιο οικονομικές λύσεις όπως τα καυσόξυλα και οι ηλεκτρικές συσκευές (σόμπα, αερόθερμο, καλοριφέρ). Αναφορικά με τον τύπο κατοικίας (μονοκατοικία, διαμέρισμα) και το ιδιοκτησιακό καθεστώς, από τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία (2014) προκύπτει ότι η συντριπτική πλειοψηφία κατοικεί σε διαμερίσματα πολυκατοικίας (ποσοστό 59,4%) και σε ποσοστό 18,5% με ενοίκιο.protothema

ΝΕΑ ΗΧΗΡΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΡΩΣΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ! Είμαστε στο χείλος του γκρεμού!!!


Ο Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν επιτέθηκε στην αμερικανική διεθνή ηγεμονία, απειλώντας για αντίποινα εναντίον των ΗΠΑ, αν τελικά επιβληθούν περαιτέρω κυρώσεις με πρόσχημα τους βομβαρδισμούς του Χαλεπίου Στρατιωτικοί και ξένοι εμπειρογνώμονες πολιτικής στη Μόσχα (είναι πλέον καθημερινό φαινόμενο) πιστεύουν ότι ο Ρώσος Πρόεδρος και οι δυτικοί ηγέτες επικεφαλής βρίσκονται πολύ κοντά σε πολεμική σύρραξη.

Ο Στρατηγός Evgeny Buzhinsky, επικεφαλής του think tank PIR, επέστησε την προσοχή όλων με βάση τις τελευταίες εξελίξεις με πολύ γλαφυρό τρόπο: «Αν μιλάμε σε σύγκριση με ον τελευταίο Ψυχρό Πόλεμο, σήμερα βρισκόμαστε κάπου ανάμεσα στην ανέγερση του Τείχους του Βερολίνου και την κουβανική κρίση βλημάτων.»

Ο πρώην επικεφαλής του ρωσικού υπουργείου του τμήματος διεθνών συνθηκών άμυνας πρόσθεσε επίσης: «Με άλλα λόγια, στα πρόθυρα του πολέμου, στο χείλος του γκρεμού, αλλά χωρίς τους μηχανισμούς για τη διαχείριση όλων αυτών των αντιπαραθέσεων.»

Σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις, Ρώσοι αξιωματούχοι κατηγορούν τις ΗΠΑ ότι προσπαθούν να επιδεινώσουν τις σχέσεις μεταξύ της Ρωσίας και της Δύσης. Σε απάντηση του ρωσικού βομβαρδισμόυ του Χαλεπίου, η ΗΠΑ έχει προτείνει κυρώσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ρωσική οικονομία, με τον αναπληρωτής υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Ριάμπκοφ να απαντάει ότι η Μόσχα θα λάβει «ασύμμετρα και αποφασιστικά μέτρα» ως αντίποινα.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα η Ρωσία έχει ήδη αποφασίσει να κόψει τις διπλωματικές σχέσεις με τις ΗΠΑ έως ότου εκλεγεί νέος Πρόεδρος στις 8 Νοεμβρίου. Νωρίτερα αυτό το μήνα, στενός συνεργάτης του Πούτιν υποστήριξε οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να προκαλέσουν πυρηνικό πόλεμο, εάν ο Ντόναλντ Τραμπ χάσει τη μάχη της προεδρίας.


hellasforce.com

Ο Αριστοτέλης για την φρόνηση και την σοφία

aristotle (1)
Είναι γνωστό ότι ο Αριστοτέλης είναι ο πρώτος που διέκρινε καθαρά, κατατάσσοντάς τις ιεραρχικά, τις δύο γνωστικές ή΄διανοητικές’ αρετές, την σοφία και την φρόνηση.

Η πρώτη ενεργεί το ΄θεωρείν’, την στοχαστική, θεωρητική ενέργεια της θεωρίας και δεν έχει άλλο τέλος παρά την θεωρία (contemplation).Έχει ως αντικείμενό της τις ανώτατες πραγματικότητες, ή όντα που δεν μπορούν να έχουν άλλως από ό,τι είναι κι η γνώση των οποίων φέρει τον τίτλο και  τα επιστημικά διαπιστευτήρια της πραγματικής,αληθούς ΄επιστήμης’ των αμεταβλήτων και αϊδίων, αιωνίων αληθειών.
Η δεύτερη έχει ως αντικείμενό της το ανθρώπινο αγαθό, στο οποίο αποβλέπει με την ‘προαίρεση’, την έλλογη επιλογή κι απόφαση για τις πράξεις που ο λόγος κρίνει ορθό να επιτελεστούν.  Οι πράξεις αυτές είναι πάντα ατομικές κι επιμέρους και, ως υπογραμμίζει ο Σταγιρίτης, αντιδιαστέλλοντάς τις προς τα όντα της επιστήμης και της θεωρίας, χαρακτηρίζονται ως ενδεχόμενα άλλως έχειν, επιδεχόμενα ως επιστητά ένα τύπο γνώσης που είναι υποδεεστέρα και λιγότερον τελεία επιστημικώς από την επιστήμη, με τα αναγκαία και καθολικά όντα της τελευταίας που την καθιστούν ως καθολική, αναγκαία και αιτιακή  γνώση δυνατή. Η τρέχουσα ορολογία του Αριστοτέλη, έτσι, καθώς ξεχωρίζει σαφώς ανάμεσα στον σοφό και τον φρόνιμο, δεν επιτρέπει σύγχυση κι ανάμεσα στα δύο μέρη της ψυχής,το επιστημονικόν και το λογιστικόν.

aristotle-statue

Οφείλεται, βεβαίως, στην πλατωνική μαθητεία το γεγονός ότι ο Αριστοτέλης αξιολογεί ιεραρχικά ως ανώτερη την διανοητική ενέργεια και την διανοητική αρετή που της αντιστοιχεί. Αλλά, ο ρεαλισμός του μαθητού αντιστέκεται στον ιδεαλισμό του διδασκάλου. Αν υπήρχε, παρατηρεί ο μαθητής, και δινόταν στην γνώση  των ανθρώπων το ανώτατο Αγαθό ως ιδέα, όπως το αντελήφθη ο Πλάτων, δεν θα είχε πρακτική αξία για  τους ανθρώπους, αφού η γνώση του, η διανοητική του σύλληψη, δεν θα βοηθούσε με μια hic et nunc εγγενή του σχέση με την συγκεκριμένη ανά χείρας πράξη. Δεν είναι με την θεωρία της υγείας ως καθόλου, ως ιδέας, που ο ιατρός ασκεί την ίαση και γίνεται καλύτερος ιατρός, αλλά παρατηρώντας την υγεία του ανθρώπου στον συγκεκριμένο άνθρωπο που θα θεραπεύσει. Επιπλέον – κι είναι ο σωκρατικός ιντελλεκτουαλισμός που κρίνεται εδώ – η ενάρετη πράξη δεν εξαρτάται αποκλειστικά από μια διανοητική ικανότητα να διακριβωθεί ή αναγνωριστεί το επιμέρους, συγκεκριμένο αγαθό.
Εμπλέκει παράλληλα και κατευθύνει την ορεκτική ψυχή, που είναι έδρα των ορέξεων ή επιθυμιών και που, μη όντας έλλογη η ίδια, μετέχει σε μια λογική αρχή στο μέτρο που υπακούει σε αυτό. Ο ορθός λόγος συνοψίζει αυτή την δυαδικότητα ανάμεσα στην πρακτική ορθότητα και την λογική αλήθεια, την πρακτική και τα την λογική αλήθεια, που ορίζει την κατά λόγον ορθή πράξη που συνιστά η αρετή της φρόνησης. Πρέπει, λοιπόν, δίπλα στην διανοητική αρετή στο πεδίο της πράξης, να δοθεί θέση σε μια ηθική αρετή, αρετή του χαρακτήρος που διαφορίζεται, εξάλλου σε φάρμα ευρύ αρετών σύμμορφα με την διαφοροποίηση των αντικειμένων της. Αν και τυπικά διακριτές, η φρόνηση κι η ηθική αρετή είναι αξεχώριστες: δεν μπορούν να υπάρξουν η μια χωρίς την άλλη. Στα πλαίσια της σωκρατικής κριτικής οι αρετές και η φρόνηση δεν μπορούν να υπάρξουν χωρίς οι μεν από την δε, αλλά δεν πρέπει, από την άλλη, να χαρακτηριστούν όλες οι αρετές ως φρονήσεις (VI,13 1144a14-30).

s-ARISTOTE 
Αυτές οι ενάρετες διαθέσεις ή ικανότητες που κατευθύνουν την ανθρώπινη φύση στην εκπλήρωση ή τελείωσή της αποκτώνται (ή, ’διδάσκονται’) με την επανάληψη των πράξεων, με ό,τι ο Αριστοτέλης αποκαλεί ‘έξι’. Η ίδια η φρόνηση έχει ανάγκη από χρόνο και εμπειρία. Τούτο δηλοί η αριστοτελική υπόδειξη ότι μαθηματικός γίνεται κανείς νέος, με την διδαχή δηλαδή των καθόλου της μαθηματικής επιστήμης, ενώ φιλόσοφος, ή πολιτικός, μεγάλος, ώριμος, με την απόκτηση συν τω χρόνω, εμπειρίας. Το σημαντικό είναι να υποδειχθεί ότι η φρόνηση δεν ανάγεται σε μια πρότερη γνώση των κανόνων της πράξης, που θα μπορούσαν, πχ να καταγραφούν σε ένα εγχειρίδιο των καθόλου, της θεωρίας της ηθικής. Δεν πρόκειται εδώ για αφηρημένους κανόνες,  νόρμες, αλλά για κανόνες ενσωματωμένους στις πράξεις του φρονίμου και στις προδιαθέσεις του γι’ αυτές, την ευπραξία. Διακριτές από την φύση των αντικειμένων τους η επιστήμη κι η φρόνηση (II 6, 1106B36, VI, 1142a23-25),η μία αναφερόμενη στα ατομικά κι ενδεχόμενα άλλως έχειν, όπως είναι οι πράξεις, κι η άλλη στα καθόλου, αναγκαία και αϊδια, δεν συνεπάγονται την σύμφυσή τους σε μια διανοητική αρετή που να περιέχει και την διανοητική ενέργεια της φρόνησης και  την θεωρητική γνώση με αναφορά στην πράξη.
Αν η ευδαιμονία συνίσταται κατ’ουσίαν στην ενέργεια του κατ’ εξοχήν έργου του ανθρώπου, τον λόγο, διπλή είναι η μορφή που αυτός θα πάρει. Σαν πρακτικός λόγος, φρόνηση, και σαν θεωρητικός λόγος, θεωρία. Αλλά είναι σαφές, κι ο Αριστοτέλης επιμένει σ’ αυτό, ότι η πρακτική ενέργεια της φρόνησης δεν είναι ισάξια, από αυτή την άποψη, με την θεωρητική ενέργεια που διέπει την σοφία και που αναδεικνύει ό,τι θείο στον άνθρωπο. Μακράν του να κατευθύνει την σκέψη του σε ανθρώπινα πράγματα, πρέπει να αποβλέπει, στο μέτρο του δυνατού, στην απαθανάτισή του. Το τελευταίο βιβλίο των Ηθικών Νικομαχείων, ειδικά το κεφάλαιο 7, εκθειάζει (κυριολεκτικά η λέξη) την ανωτερότητα της θεωρίας και της ευδαιμονίας που η ενέργειά  της εξασφαλίζει. Αλλά, για τον Αριστοτέλη, το να πει ότι η σοφία είναι η πιο θεία , η πιο ανατατική ενέργεια του ανθρώπου, δεν σημαίνει ότι μελετά τους τρόπους και τα μέσα για να καταστήσει αυτή τον άνθρωπο ευδαίμονα, γιατί ΄δεν αναφέρεται στην γένεση’ (VI , 13, 1143b19-20). Προετοιμάζοντας, ωστόσο, τα Πολιτικά ως ηθική επιστήμη του κοινού αγαθού,

Aristotle-face 
Η καθολικότητα που δίνει κύρος στην φρόνηση και στην ηθική εμπειρία και δίνει γνώση κι εμπειρία στον φρόνιμο, δεν είναι αυτή του μεταφυσικού καθόλου που δίνει την μορφή στα επιμέρους που διαμορφώνει, διέπει κι ονομάζει. Από μεταφυσικής πλευράς, η διάκριση είναι εδώ απόλυτη.  Ωστόσο, στα πλαίσια του αριστοτελικού ρεαλισμού, η διάκριση αυτή ανάμεσα σε μορφές ζωής, δεδομένης και της σύνθετης φύσης του ανθρώπου που αναγνωρίζει καθαρά στο τελευταίο βιβλίο των Ηθικών Νικομαχείων δεν είναι αποκλειστική, δεν αποκλείει η μια την άλλη στην ανάπτυξη της ανθρώπινης ζωής.
Η διττή αυτή φύση των πρακτών, της πράξης, ως πεδίου των ηθικών επιστητών, είναι τέτοια ώστε από την μία να διασφαλίζει την ελευθερία κι ηθική αυτονομία του πράττοντος, κι από την άλλη την βαθιά γνώση του φρονίμου, μέσα από την διανοητική αρετή της φρόνησης. Τι είδους ’οιονεί’ καθολικότητα, αναγκαιότητα και αιτιότητα εδώ, όροι της επιστήμης, αλλά με μια προς έν, αναλογική και ομώνυμη σχέση προς αυτήν, αφού ο ορισμός της φρόνησης την αντιδιαστέλλει προς την επιστήμη στην μεταφυσική περιγραφή του γένους των επιστητών; Οι δυο διανοητικές αρετές δεν είναι επιθυμητές σαν αυτοσκοπός η κάθε μια. Αντιπροσωπεύουν δύο κατευθύνσεις της ηθικής που αποβλέπουν στην συνένωσή τους στον κοινό σκοπό της διαμόρφωσης του πλήρους ανθρώπου. Η θεωρητική ζωή, σημειώνει εξάλλου ο Αριστοτέλης, είναι πολύ υψηλή για την ανθρώπινη συνθήκη, και δεν είναι καθ’ ό άνθρωπος που θα ζήσει με τέτοιο τρόπο, αλλά καθ’ ό περιέχων και το θείο.
Αλλά για να ζήσει ως άνθρωπος, πρέπει να ζήσει σαν πολίτης μιας πόλης. Η πολιτική, η πιο αρχιτεκτονική των επιστημών, επιδιώκει το ίδιο τέλος όπως η ηθική, γιατί το αγαθό για τον άνθρωπο είναι το ίδιο και  για το άτομο και για την πόλη. Ωστόσο, η επιδίωξη της σωτηρίας και του αγαθού της πόλης είναι ανώτερο, πιο σημαντικό και πιο τέλειο. Υπάρχει λοιπόν,ένα είδος ξεχωριστό και σημαίνον της φρόνησης, αυτό του πολιτικού ανδρός. Ανήκει όχι λιγότερο σε κάθε άνθρωπο, σαν άτομο και σαν πολίτη, να αποβλέπει πάντα στο κοινό αγαθό. Τούτο επιτάσσει η γενική όσο κι ο νομική έννοια της δικαιοσύνης, αρετή τελεία, θεωρημένη ως η κρατίστη όλων.


Το είδαμε στο facebook του Titos Christodoulou


Αντικλείδι , http://antikleidi.com

Ἐχθρικὰ ἐδάφη ἐντὸς τῶν ἐθνικῶν ἐδαφῶν…


Ἐχθρικὰ ἐδάφη ἐντὸς τῶν ἐθνικῶν ἐδαφῶν...8
Διαβάζουμε καθημερινῶς γιὰ συγκρούσεις, ἐπιθέσεις, ἀπειλὲς κατὰ ἰθαγενῶν ἀπὸ τοὺς φερομένους ὡς…«νεοέλληνες», ποὺ ἢ ἀποσιωπῶνται ἀπὸ τὰ μεγάλα μέσα παραπληροφορήσεως, ἢ, ἀκόμη καλλίτερα, ἀλλοιώνονται τὰ γεγονότα καί, μέσῳ συστηματικῆς προπαγάνδας, μετατρέπουν τὰ θύματα σὲ θῦτες, ἀλλοιώνοντας ἔννοιες κι ἀποκρύπτοντας σοβαρὲς πληροφορίες, ποὺ ἀφοροῦν στὴν ἀσφάλειά μας ὡς χώρα, ἀλλὰ καὶ ὡς ἄτομα.
Ἁπλὸ παράδειγμα, πρόσφατο, τὸ περιστατικὸ μὲ τὸ δυστύχημα τοῦ Ὡραιοκάστρου, γιὰ τὸ ὁποῖον μόνον τὴν …ἀλήθεια δὲν μάθαμε.
Ἀπὸ τύχη ζοῦν αὐτοὶ οἱ δύο.
Γιατί ῥέ ἀλῆτες δέν μείνατε ἐκεῖ νά σᾶς καθαρίσουν;
Παλιο-φασίστες, ῥατσιστὲς ΕΚΑΒίτες.
Αὐτοὶ οἱ χρυσοὶ ἄνθρωποι, οἱ «ἐπενδυτές», οἱ ταλαιπωρημένοι ἀπὸ τοὺς πολέμους τοῦ Μπαγκλαντές.
Εὐτυχῶς ποὺ δὲν εἶχε βάρδια γυναῖκα ἰατρὸς μαζύ σας.
Θὰ τὴν εἶχαν βάλη σὲ ἐκεῖνο τὸ ξύλινο δωματικά, ποὺ ἔκτισαν πίσω ἀπὸ τὸ ἐργοστάσιο, γιὰ νὰ τὸ χρησιμοποιοῦν γιὰ μπουρδέλο. Πέντε εὐρῶ τὸ δίωρο μὲ Σύρια.
Ἐκεῖ βίασαν καὶ τὰ δέκα παιδάκια πρὸ δύο μηνῶν.
Τὸ  ὄ,τι δὲν γράφω κάτι, τόσον καιρό, δὲν σημαίνει πὼς δὲν ξέρω τὶ συμβαίνει ἀπὸ πρῶτο χέρι
Σημειώσεις
Νὰ δῇς τὶ ὡραία πλάκα ἔχει νὰ ὁδηγῇς, γιὰ νὰ πᾷς στὸ σπίτι σου, βράδυ καὶ νὰ στὴν πέφτουν, στὴν μέση τοῦ δρόμου, μερικοὶ …«ἐπενδυτές».  Νὰ σὲ τουλουμιάζουν στὸ ξῦλο καὶ νὰ σοῦ παίρνουν τὰ χρήματα καὶ τὸ κινητό.

Ξύλινο δωματιάκι, αὐτοσχέδια φάσις, μὲ τεντόπανο  καὶ στρωματάκι μέσα.
Κοστίζει μόνον πέντε εὐρῶ τὸ δίωρο.
Ἐὰν γουστάρῃς παίζουν καὶ ναρκωτικά, ἀπὸ ἡρωΐνη ἔως μπᾶφο.

Τί νά σοῦ λέω, ἀφοῦ τὰ ξέρεις.
Ἐὰν θυμᾶσαι, κι ἐμεῖς, ὅταν πήγαμε πρόσφυγες, βιάζαμε παιδάκια, πετούσαμε φαγητό, ἐπειδὴ μᾶς ἔδιναν μακαρόνια μὲ τυρί, ἀν τὶ γιὰ ἀστακομαρονάδα, καίγαμε τὶς τέντες ποὺ μᾶς παρεῖχαν γιὰ στέγη καί, τέλος, διαδηλώναμε γιὰ νὰ μᾶς στείλουν στὴν Γερμανία, ποὺ θὰ εἴχαμε τζᾶμπα σπίτι καὶ 800 εὐρῶ ἀπὸ ἐπιδόματα.
Κῦρος Μανοῦσκας
Τί λέει ὁ καλός μας φίλος;
Τίποτα… Διαπιστώσεις ἐκ τοῦ μακρόθεν κάνει, ἐφ΄ ὅσον διαβιεῖ ἐκτὸς Ἑλλάδος ἐδῶ καὶ χρόνια, ἀλλά, ὅλως …«συμπτωματικῶς», συνομιλεῖ συχνότατα μὲ κατοίκους (φίλους του) τῆς περιοχῆς.

Ἀκόμη μία μαρτυρία, γιὰ τὸ ἐν λόγῳ περιστατικό, βρῆκε …φῶς καὶ …τρύπωσε στὸ διαδίκτυο, ἀλλὰ μετά, ὅλως …«περιέργως», ἐξηφανίσθη ἀπὸ τὴν ἀρχική της πηγή.
«Αν αυτοί είναι πρόσφυγες που ήρθαν στην Ελλάδα τότε κι εγώ είμαι ο… Ομπάμα!!!
Πριν λίγο και για επαγγελματικούς λόγους βρισκόμουν στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος ο 75χρονος παππούς που σκότωσε χθες με το ΙΧ τους δύο πρόσφυγες.
Λοιπόν επειδή έχω ακούσει χίλιες δύο μπούρδες από εχθές το βράδυ να σας ενημερώσω ακριβώς τι έγινε εχθές στο Ωραιόκαστρο.
Οι πρόσφυγες έπαιζαν «μποξ» για τους δικούς τους λόγους και μάλιστα στην μέση του δρόμου με αποτέλεσμα να κλείσουν τον δρόμο στα αυτοκίνητα. Ο παππούς κατέβηκε να δει τι γίνεται και να τους ζητήσει να ανοίξουν τον δρόμο για να πάει στο σπίτι του. Όρμηξαν επάνω του γύρω στους 20 πρόσφυγες και του έριχναν κλωτσιές, μπουνιές …ο παππούς σε κάποια φάση τους ξέφυγε, μπήκε στο αυτοκίνητό του και στην προσπάθεια να φύγει έγινε το μοιραίο!!!
Επειδή μίλησα και με συναδέλφους από το ΕΚΑΒ, έμαθα ότι το ασθενοφόρο το έκαναν «καλοκαιρινό» αλλά και δύο περιπολικά της ΕΛΑΣ γέμισαν… μαχαιριές!!!
Αυτά.
Τα συμπεράσματα δικά σας…»
Τσολίδης ἈναστάσιοςἘχθρικὰ ἐδάφη ἐντὸς τῶν ἐθνικῶν ἐδαφῶν...1

Ἡ ἀρχικὴ δημοσίευσις, ἐδῶ, ὄλως …«τυχαίως» ἐπίσης χάθηκε, ἀλλὰ πρέπει, μᾶλλον, νὰ συνυπολογίσουμε πὼς ὁ καταγγέλων εἶναι δημόσιος ὑπάλληλος. 
Δύο νεκροὶ κι ἕνα παιδὶ τραυματισμένο. Μά δέν ντρέπομαι;
Αἶσχος μου καὶ ντροπή μου…!!!
Ὄχι κυρίες καὶ κύριοι. Δὲν εἶναι ντροπή μου ἀλλὰ ντροπὴ τῶν προπαγανδιστῶν, τῶν ἐντεταλμένων καὶ τῶν τσιρακίων τους, ποὺ ὄχι μόνον ἀποκρύπτουν τὴν ἀλήθεια γιὰ τὰ αἴτια τοῦ δυστυχήματος, ἀλλὰ ἐπὶ πλέον κτίζουν νέα, βολικὰ γιὰ αὐτούς, σενάρια.
Ἀλλά, εἰδικῶς τὸ Ὡραιόκαστρον, καθὼς ἐπίσης καὶ ὅλοι οἱ Ὡραιοκαστρῖτες, κατὰ τοὺς ἰσχυρισμοὺς τῶν ξεπλυμάτων τοῦ Soros, εἶναι ῥατσιστές, φασίστες, ναζιστὲς καὶ ἕνα σωρὸ ἄλλα χαριτωμένα, ὁπότε πάντα, γιὰ αὐτὰ τὰ καθάρματα, θὰ φταίη τὸ θῦμα καὶ ὁ θύτης θὰ πανηγυρίζη …«ἀθῷος»!!!
Κι αὐτὸ εἶναι μόνον ἕνα μικρὸ μέρος τῆς πραγματικότητός μας, διότι στὴν οὐσία ἀντιμετωπίζουμε, περιφερειακὰ γιὰ τὴν ὥρα, ἀλλὰ μὲ τάσεις ἐξαπλώσεως, ἐχθρικὲς ἐνέργειες.
Ξεκάθαρες ἐχθρικὲς ἐνέργειες!!!

Ἐχθρικὰ ἐδάφη ἐντὸς τῶν ἐθνικῶν ἐδαφῶν...11
Αὐτὰ ὅμως εἶναι τὰ …μικρότερα, ἐξ ὅσων πραγματικὰ συμβαίνουν..
Καθημερινῶς συνειδητοποιοῦμε πὼς κάποιοι, ἐκτὸς ποὺ ἦλθαν γιὰ νὰ μείνουν, συμπεριφέρονται ἐπὶ πλέον κι ἀπολύτως ἐχθρικά, ἔως κι ἐπιθετικά, πρὸς τοὺς γηγενεῖς. Ἀπὸ τὰ ἁπλᾶ περιστατικά, καθημερινῶς πάντα, προσβολῆς προσώπων, ἀπαξιώσεως θεσμῶν, ἀποθρασύνσεως,  ἔως τὶς ἀπειλές, τὶς παραβατικότητες καὶ τὴν ἐγκληματικότητα.

Ἐχθρικὰ ἐδάφη ἐντὸς τῶν ἐθνικῶν ἐδαφῶν..2

πηγὴἈντιμετωπίζουμε πλέον ξεκάθαρες ἐχθρικὲς ἐνέργειες…
Ξεκάθαρες…
Ἐντὸς τῶν ἐθνικῶν μας ἐδαφῶν.

Πιὸ ξεκάθαρες δὲν γίνεται.


Ἐχθρικὰ ἐδάφη ἐντὸς τῶν ἐθνικῶν ἐδαφῶν..3
πηγὴ
Ἐχθρικὰ ἐδάφη ἐντὸς τῶν ἐθνικῶν ἐδαφῶν..4

πηγὴ

Ὄχι διότι δὲν τοὺς παρεσχέθη φιλοξενία, περίθαλψις, στέγη, φροντίδα.
Ὄχι διότι οἱ …«ῥατσιστές» ἰθαγενεῖς ἐτόλμησαν νὰ στραφοῦν ἐναντίον τους….
Ὄχι διότι μποροῦμε νὰ τοὺς προσφέρουμε κάτι περισσότερο, ἀλλὰ τὸ κρατᾶμε γιὰ τὸν ἑαυτόν μας….
…ἀλλὰ διότι αὐτὸ εἶναι τὸ σχέδιον διαλύσεως συνόρων, κοινωνικῶν δομῶν καὶ ἐθνικῶν ἱστῶν.
Δὲν εἶναι τυχαῖος ἄλλως τὲ ὁ ρόλος τῶν Μ.Κ.Ο. καὶ ὅλο αὐτὸ τὸ νομοθετικὸ πλαίσιο ποὺ αὐτὲς ἐπιβάλλουν στὴν χώρα.
Κι ἐάν, γιὰ τὴν ὥρα, αἰσθανόμεθα μόνον ἐμεῖς τὶς ἐπιπτώσεις τῶν ἀποφάσεων τῶν παγκοσμιοποιητῶν, καλὸ θὰ εἶναι νὰ κυττάξουμε προσεκτικὰ καὶ στὶς ἄλλες εὐρωπαϊκὲς χῶρες, ὅπου οἱ καταστάσεις εἶναι ἀκόμη χειρότερες.

Ἂς μὴν σᾶς παρουσιάσω ὅμως ἄλλα παραδείγματα.
Τὰ γνωρίζετε…
Αὐτὸ ποὺ ἴσως νὰ μὴν γνωρίζετε εἶναι ἐτοῦτο:

Άλλες εποχές αναμφισβήτητα πιο «ασφαλείς» η παραμικρή περίεργη δραστηριότητα, κυρίως από αλλοδαπούς, προκαλούσε τα κρατικά αντανακλαστικά ενδεχομένως κάποιες φορές υπερβολικά.
Αυτό όμως που ζούμε τα δυο τελευταία χρόνια στην μεθόριο, τα νησιά του Αιγαίου, την πρώτη γραμμή του μετώπου, ω μη γένοιτο, δεν έχει ξαναγίνει.
Παρέλαση κατασκόπων(;), ξένων υπηρεσιών ενστόλων και μη και κάθε «καρυδιάς καρύδι» μπαίνει και βγαίνει στο νησί μας, αντικαθιστά τις αρχές, διευκολύνει παράνομα την είσοδο αλλοδαπών, υπονομεύει την ασφάλεια της χώρας μας και ουδείς από τους εντεταλμένους δείχνει ότι ανησυχεί!!
Ἐχθρικὰ ἐδάφη ἐντὸς τῶν ἐθνικῶν ἐδαφῶν...5
Σήμερα στον πρωινό περίπατο έπεσα επάνω στο περίεργο εικονιζόμενο όχημα με πλήρη λειτουργία του εξοπλισμού του ενώ την ίδια ώρα περιπολούσαν στο στενό πολεμικά, ακταιωροί κλπ.
Το πλησίασα, το φωτογράφισα, το περιεργάσθηκα ουδείς από τους ερμητικά κλεισμένους εποχουμένους ενοχλήθηκε.
Ἐχθρικὰ ἐδάφη ἐντὸς τῶν ἐθνικῶν ἐδαφῶν...6 Ἐχθρικὰ ἐδάφη ἐντὸς τῶν ἐθνικῶν ἐδαφῶν...7
Επιστρέφοντας έστειλα το ακόλουθο στις τοπικές εφημερίδες για δημοσίευση:
«Το εικονιζόμενο όχημα στις φωτογραφίες που επισυνάπτω με αδιαφανή τζάμια και ξένες πινακίδες είναι σταθμευμένο (ενδεχομένως ημέρες) στην περιοχή μεταξύ Καρφά και Αγίας Ερμιόνης της Χίου, στην οροφή του φέρει περιστρεφόμενες κάμερες, διόπτρες, κεραίες και ενδεχομένως διαθέτει και άλλον εξοπλισμό εντός του, που δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθεί από έξω.
Οι φωτογραφίες είναι τραβηγμένες στις : 20/10 07:50 τοπική ώρα.
Ρωτώ δημοσίως δια του τύπου κάθε Δημόσια και Κρατική Αρχή του τόπου:
Ι. Είναι εις γνώσιν κάποιου κρατικού φορέα η κυκλοφορία του εικονιζομένου οχήματος;
ΙΙ. Σε ποιον ανήκει;
ΙΙΙ. Τι είδους όχημα είναι;
IV. Τι εξοπλισμό έχει;
V. Έχει άδεια για τον εξοπλισμό που φέρει;
VI. Τι δραστηριότητες ασκεί;
VII. Συλλέγει πληροφορίες και που αποστέλλονται;
VIII. Ποιον φορέα ελληνικό ή της αλλοδαπής υπηρετεί;
IX. Οι πληροφορίες που τυχόν συλλέγει ποια ελληνική Αρχή τις ελέγχει;
Χ. Ποιοι είναι «πλήρωμα» του οχήματος;
Με την ελπίδα ότι κάποιος φορέας θα απαντήσει
Σταύρος Γ. Μιχαηλίδης
Υποναύαρχος (ε.α) Λ.Σ.
(Ὁ κύριος Μιχαηλίδης ἦταν ὑποψήφιος μὲ τὴν Νουδουλάρα, ἀλλὰ πιστεύω πὼς αὐτὸ δὲν μειώνει τὴν βαρύτητα τῆς καταγγελίας του.)
Καὶ ἴσως, λόγῳ ἀκριβῶς τῆς μυστικότητος καὶ τῆς σιωπῆς, ποὺ συνοδεύει, ἀπὸ πλευρᾶς πολιτείας κι ἀρχῶν, τὸ ἐν λόγῳ περιστατικόν, νὰ ὑποκρύπτονται ἀκόμη μεγαλύτεροι κίνδυνοι γιὰ ὅλους μας.

Διαβιοῦμε σὲ μίαν χώρα ποὺ οἱ (φερόμενοι ὡς) ἐπὶ κεφαλῆς της πολιτικοί, εἶναι ἀπολύτως ἐλεγχόμενοι ἀπὸ τὶς Μ.Κ.Ο. τοῦ Soros, τῶν ξένων πρεσβειῶν καὶ τῶν τραπεζιτῶν.
Οἱ ὑπηρεσίες ἀσφαλείας τῆς χώρας ἀποδομῶνται συστηματικῶς, μὲ ὑπογραφὲς καὶ ἀποφάσεις αὐτῶν τῶν μαριονετῶν-πολιτικῶν.
Οἱ πολῖτες ἀφοπλίζονται καὶ κινδυνεύουν νὰ γίνουν στόχοι, ἀνᾲ πάσᾳ στιγμῇ, ἀρκεῖ νὰ τὸ θέλουν οἱ …«ἀλληλέγγυοι» καὶ οἱ  ἐπαγγελματίες «ἀνθρωπιστές».
Τὸ χρῆμα, ποὺ διοχετεύεται στὸ «μεταναστευτικό», ἄφθονο καί, κυρίως, ἀγνώστων διαδρομῶν, μὰ σίγουρα δὲν διοχετεύεται γιὰ τὸ …καλό μας!!!
Ὅλος ὁ κρατικὸς μηχανισμός, ἀπὸ δημοσίους ὑπαλλήλους ἔως αἱρετούς, ἀπομυζοῦν, ἀπολαμβάνουν καὶ χειροκροτοῦν τὴν λεηλασία καὶ τὴν ἐθνικὴ ἀποδόμησιν!
Οἱ
μνημονιακοὶ μηχανισμοὶ ἀπογυμνώνουν ἐμᾶς ἀπὸ μέσα αὐτοπροστασίας, μετατρέποντάς μας σὲ μίαν χώρα γυμνή, ποὺ ἀδυνατεῖ νὰ ἀντιμετωπίσῃ τὸν ὁποιονδήποτε εἰσβολέα, ὁδηγώντας μας, βεβαιωμένα, σὲ μία νέα τραγῳδία, ἀκριβῶς στὰ πρότυπα τῆς Κυπριακῆς, τὴν ἴδιαν στιγμὴ ποὺ ἐκχωροῦν, ἄνευ δικῆς μας ἐγκρίσεως, δικαιώματα σὲ ἐθνικὰ ἐδάφη.
Οἱ πράκτορες ξένων δυνάμεων δροῦν ἀνενόχλητοι καί, σὲ κάποιες περιπτώσεις, ἢ προστατεύονται, ἢ ἀκόμη καὶ συνεργάζονται  μὲ κρατικοὺς μηχανισμούς, πάντα εἰς βάρος μας.
Τὰ μέσα μαζικῆς ἐξαπατήσεως χαρακτηρίζουν ἅπαντες ὡς «ῥατσιστές», ἐὰν ἐκφράσουν ἁπλῶς στοιχειώδεις καὶ λογικὲς ἀντιῤῥήσεις γιὰ τὴν καταστροφή, ἢ ἐὰν τολμήσουν νὰ ἀντισταθοῦν στὶς σαρωτικές τους τακτικές.
Ἡ χώρα διαλύεται, ἀλλὰ ἀσυνείδητα τρωκτικὰ ἐξακολουθοῦν νὰ συνεργοῦν στὴν ἀφαίμαξίν μας, πολλαπλασιάζοντας τοὺς νόμους δουλοποιήσεώς μας καὶ αὐξάνοντας διαρκῶς τὸ βάρος τῶν δεσμῶν μας.
Ἡ δικαιοσύνη κοιμᾶται τὸν …ὕπνο της καὶ σφυρίζει ἀδιάφορα.
Κι ὅλοι μαζὺ αὐτοί, συνειδητῶς ἢ μή, συνεργοῦν στὸ νὰ πολλαπλασιάζονται οἱ θύλακες ἐχθρικῶν ἐδαφῶν ἐντὸς τῶν ἐθνικῶν ἐδαφῶν.
Δῆλα δή… Ξεκάθαρη, συνειδητή, μεθοδευμένη, στοχευμένη, ἀνθελληνική, ὑπάνθρωπος δημουργία ἐχθρικῶν κέντρων, κατόπιν ἐκχωρήσεως ἐδαφῶν, ἐντὸς τῶν ἐθνικῶν ἐδαφῶν, μὲ τὶς εὐλογίες τῶν «ἐπὶ κεφαλῆς» μας, ποὺ ἐμεῖς ἐκλέγουμε, ἐμεῖς πληρώνουμε κι ἐμεῖς ἀνεχόμεθα.

Παραλλήλως…
Ἡ ἐκπαίδευσίς μας, ὡς πολῖτες, ἀπὸ τὴν νηπιακή μας ἡλικία, εἶναι τέτοια ποὺ μᾶς ἔχει μετατρέψει σὲ …κόττες καὶ κυρίως σὲ …ἐλπίζοντες, ἐναποθέτοντας τὶς λύσεις τῶν προβλημάτων μας στοὺς ἐπομένους διαχειριστὲς τῆς χώρας.
Τὸ σύνθημα «δεξιός-ἀριστερός» ἀκόμη κυριαρχεῖ, ἀποδεικνύοντας πὼς ἄλλο ἡ βλακεία κι ἄλλος ὁ πραγματικὸς κι ἀναγκαῖος πατριωτισμός, ποὺ ἑνώνει τοὺς ἀνθρώπους καὶ τοὺς συνασπίζει ἀπέναντι στοὺς (πραγματικούς) ἐχθρούς τους.
Ἡ οἰκονομικὴ καταστροφή, μαζὺ μὲ τὴν ἠθικὴ κατάῤῥευσιν, ἐπιδεινώνει τὰ προβλήματα, ἀν τὶ νὰ τὰ λύνῃ…
Ἄλλως τέ… Τὴν σήμερον μόνον ὅσοι συνεργοῦν στὴν ἐπικράτησιν τῶν δημιουργῶν ἐχθρικῶν στρατοπέδων, ἔχουν ἐλπίδες ἐπιβιώσεως. Ὅλοι οἱ ἄλλοι καταδιώκονται κι ἐξοντώνονται, μὲ συνοπτικὲς διεργασίες καὶ μὲ ὅλα τὰ παπαγαλάκια νὰ χειροκροτοῦν ἐπάνω ἀπὸ τὰ πτώματά τους.

Στὴν πραγματικότητα, ἐμπρὸς στὰ μάτια μας, μὲ ὅλους τοὺς τρόπους, μὲ τὸ δικό μας χρῆμα, μὲ τὴν δική μας ἀνοχή, μὲ τὸν δικό μας -σὲ κάποιες περιπτώσεις- ὠχαδελφισμό, ἀνενόχλητοι πραγματικοὶ ἐχθροὶ τῆς Πατρῖδος μας, δολίως φθείρουν τὴν Χώρα.
Κι ἐμεῖς ἀκόμη συζητᾶμε γιὰ κόμματα, γιὰ «ἰδεολογίες» καὶ γιὰ  «πρωτογενῆ» ἢ «δευτερογενῆ πλεονάσματα», ἀρνούμενοι νὰ παραδεχθοῦμε πὼς αὐτὰ ποὺ συμβαίνουν οὔτε τυχαῖα εἶναι, οὔτε ἄστοχα, μά, κυρίως, πὼς ἐκχωροῦμε, κάθε στιγμή, περισσότερα τμήματα τῆς ἐθνικῆς μας ἀνεξαρτησίας, ὅσο ἐπιτρέπουμε στὰ καθάρματα νὰ κρατοῦν τὰ ἡνία τῆς δικῆς μας χώρας.

Καί τί θά κάνουμε;
Θά πάρουμε τά ὅπλα;
Θά ἀρχίσουμε κι ἐμεῖς νά δροῦμε ὅπως τά πρακτοράκια τοῦ Soros, πετώντας αὐτοσχέδιες βόμβες καί δολοφονώντας ἀθῴους;
Θά κυνηγᾶμε μέ τά ξύλα καί τίς μαγγοῦρες τά ἐθνικά μας καθάρματα καί τίς ἀνεγκέφαλες στρατιές τῶν ἀκολούθων τους;

Γιὰ ἀρχή, γιὰ πολὺ ἀρχή, ὅσοι ἀκόμη δὲν τὸ ἔχουν κάνει, ἂς κυττάξουμε δίπλα μας.
Ὅλο καὶ κάποιος θὰ εἶναι ἐκεῖ ποὺ μποροῦμε νά μιλήσουμε, νά ἐπικοινωνήσουμε καὶ νὰ συναποφασίσουμε τὰ ἐπόμενά μας βήματα. Αὐτὰ τὰ βήματα ποὺ πρέπει πλέον νὰ μᾶς ἐνώνουν κι ὄχι νὰ μᾶς διαχωρίζουν σὲ καλοὺς καὶ κακούς, ἐφ΄ ὅσον ὅλοι μας εἴμαστε θύματα τῶν ἰδίων καθαρμάτων.
Οἱ καταστάσεις σκληραίνουν, οἱ συνθῆκες ἀγριεύουν καὶ οἱ ἐθνικοὶ κίνδυνοι μεγιστοποιοῦνται. Ἐὰν δὲν εἴμαστε μαζύ, θὰ εἴμαστε εὔκολα …πτώματα.
Ξεκινᾶμε λοιπὸν ἀπὸ τὰ ἁπλᾶ, τὰ ἀναγκαῖα.
Ἀναζητοῦμε τρόπους ἐπικοινωνίας κι ὄχι τρόπους ῥήξεων.
Ἡ ὥρα πλησιάζει…
Οἱ Κερκόπορτες αὐτὴν τὴν φορὰ ἦσαν πολλές, ἀλλά, ἐὰν πράγματι ἀγαπᾶμε τὴν Ἐλευθερία, θὰ βροῦμε τοὺς τρόπους, σιγὰ σιγὰ στὴν ἀρχή, ὁρμητικότερα στὴν συνέχεια, νὰ τελειώσουμε διὰ παντὸς μὲ τὰ κατακάθια ποὺ μᾶς κατατρώγουν, ἐδῶ κι αἰῶνες, τὰ …«συκώτια», διατηρώντας μας ἐν ὑπνώσει καὶ τελικῶς ἐν δουλείᾳ.
Καί… κάθε σπιθαμὴ ἐδάφους πλέον, ὄσο κι ἐὰν δὲν μᾶς ἀρέσῃ, ὀφείλουμε νὰ τὴν παραδόσουμε ἀκεραία στοὺς ἐπομένους…
Καὶ θὰ τὸ κάνουμε… στὴν ὥρα του…!!!

Φιλονόη


filonoi.gr 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...