Σάββατο, 8 Οκτωβρίου 2016

Χέρι-χέρι …ἐναντίον μας!!!


Χέρι-χέρι ...ἐναντίον μας!!!
«Ἐκκλησία καὶ Πολιτεία προχωροῦν ἡνωμένες».

Κυττᾶξτε τους!
  Κυττᾶξτε τους καλά!
  Τὸ βλέμμα τους, τὴν γλῶσσα τοῦ σώματός τους, κυρίως ὅμως τὸ μειδίαμά τους. Εἶναι ἡ «ἐξουσία» ποὺ τὰ «εὑρίσκει» καὶ δίνει «λύσεις»!!!

Ἔλυσαν τὶς «παρεξηγήσεις» τους καὶ «προχωροῦν ἡνωμένοι» (!!!), οἱ καταφερτζῆδες καὶ οἱ λαοπλάνοι.

Ἐνάντια σέ ποιούς ὅμως;

Ἔτσι λειτουργεῖ τὸ «σύστημά» τους. Αὐτὴ εἶναι ἡ «τάξις πραγμάτων» τους. Ὅσο γιὰ τοὺς ὑπολοίπους…
  …Καλὴ συνέχεια!!!


Θεοφανάκης Στέφανος


filonoi.gr 
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...