Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2016

Ἐλέγχοντας κάθε τεχνολογικὴ δυνατότητα

http://filonoi.gr/wp-content/uploads/2016/10/%E1%BC%98%CE%BB%E1%BD%B3%CE%B3%CF%87%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-%CE%BA%E1%BD%B1%CE%B8%CE%B5-%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%E1%BD%B4-%CE%B4%CF%85%CE%BD%CE%B1%CF%84%E1%BD%B9%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1.jpg

Apple καὶ Google εἶναι οἱ ἐταιρεῖες ποὺ παρεμπόδισαν -καὶ ἕως τώρα σταμάτησαν- τὴν ἐξέλιξη τῶν ὑπολογιστῶν. Τὸ φορητὸ ἦταν τὸ ἐνδιάμεσο πειραματικὸ μοντέλο, καὶ ἀνεμένετο ὄταν ἡ μετάβασις σὲ μικρότερα «κουτιά», μὲ τεράστιες ὑπολογιστικὲς δυνατότητες καί, τὸ σημαντικότερο πλήρως ἀναβαθμίσιμα μὲ εὔκολο τρόπο (ἀκριβῶς ὅπως γίνεται στοὺς σταθεροὺς ὑπολογιστές, ποὺ τοὺς ἀνοίγεις καὶ βάζεις ὅ,τι θέλεις).

Ἀντὶ γιὰ ἐξελιγμένους, εὐχρήστους στὴν ἀναβάθμιση φορητούς, αὐτὰ τὰ ἀμερικανικὰ καρκινώματα μπῆκαν στὴν μέση καὶ γέμισαν τὸν πλανήτη μὲ ἐντελῶς πρωτόγονα μηχανήματα – σκουπίδια, τὰ βλακόφωνα, εἰδικὰ σχεδιασμένα μὲ γνώμονα τὸ νὰ μπορῇ νὰ τὰ χειρίζεται κι ὁ τελευταῖος γιδοβοσκὸς σουννίτης, ἀπὸ τὰ ὀρεινὰ χωριὰ τοῦ πακιστᾶν καί, βεβαίως, μὲ πλήρως ἐλεγχόμενο περιεχόμενο. Τὸ ἀποτέλεσμα ἦταν ὀρδὲς μπαζοβλακῶν, ποὺ μόλις καὶ μετὰ βίας μποροῦν νὰ γράψουν μιὰ σειρὰ σὲ κάποιο τουίττερ, νὰ βγάζουν μανιωδῶς σέλφις, καὶ νά ἔχουν παράξει ἀσύλληπτα τεραστίους ὄγκους παντελῶς ἀχρήστων δεδομένων, ποὺ ἔχουν καταμπουκώσει ὅλο τὸ διαδίκτυο. Ἡ εὕρεσις χρησίμων ἱστοσελίδων καὶ πραγματικὰ ἀξιολόγων πληροφοριῶν ἔχει γίνει σχεδὸν ἀδύνατος (μεγάλον ῥόλο σὲ αὐτὸ παίζει καὶ ἡ μηχανὴ spam τοῦ Google, ποὺ ἐξαφανίζει τὰ ὀργανικὰ ἀποτελέσματα ἔναντι ἑκατομμυρίων πληρωμένων συνδέσμων ἐμπλέων ἀμερικανικῆς ἰδεολογικῆς προπαγάνδας).

Δὲν εἶναι λοιπὸν νὰ ἀπορῇ κάποιος γιὰ τὰ ἐξηρτημένα ἀντανακλαστικὰ καὶ τὶς ὑστερίες ποὺ παρατηροῦμε τὰ τελευταῖα ἔτη, τὴν ἀδυναμία ἀρθρώσεως λόγου, τὴν διαδεδομένη γλωσσικὴ διαταραχή, τὴν ἐξάλειψη πολιτικοῦ λόγου ἀλλὰ καὶ στοιχειωδῶν πολιτικῶν ἐλευθεριῶν, τὴν μαζομορφοποίηση, καθῶς καὶ τὴν συνεχὴ διολίσθηση σὲ ὁλοκληρωτικοῦ τύπου ῥεγουλαρίσματα.


Φρούριον

εἰκὼν


filonoi.gr
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...