Κυριακή, 2 Οκτωβρίου 2016

Διακρίσεις γιὰ τοὺς …ἄλλους!!!

Διακρίσεις γιὰ τοὺς ...ἄλλους!!!2

Νὰ μὴν σοῦ τύχῃ…
Τὰ παιδιὰ τοῦ ἀλεξέι σὲ ἰδιωτικὰ σχολεῖα, ὑψηλοτάτων διδάκτρων, προδιαγραφῶν καὶ στοχευμένης ἐκπαιδεύσεως.
Αὐτὸ δὲν εἶναι διάκρισις.
Εἶναι διάκρισις νὰ πάῃ τὸ δικό σου παιδὶ Ἕλληνα σὲ ἰδιωτικὸ σχολεῖο.
 

Ξέρετε γιατί;
Ξέρετε γιατί τόσο κόψιμο, ἀπὸ ἀμέτρητες κυβερνήσεις, ὑπουργους ἀπαιδείας καὶ …πρεσβεῖες;

Διακρίσεις γιὰ τοὺς ...ἄλλους!!!1
902

Ξέρετε γιατί ἔχουν τό ἴδιο …«κόψιμο» πρεσβεῖες, κυβερνήσεις, «σωτῆρες», Μ.Κ.Ο. καί …«ἀνθρωπιστές»;
Ξέρετε γιατί δέν πειράζονται τά …ἰδιαίτερα σχολεῖα;
Ξέρετε γιατί οἱ διακρίσεις δέν πρέπει νά ὑπάρχουν μόνον γιά ἐμᾶς;

Μὰ διότι τὰ δικά μας παιδιὰ πρέπει νὰ γίνουν ἴσα στὸ ἀντιληπτικὸ ἐπίπεδον. Δῆλα δὴ νὰ χάσουν τὸ ἀντιληπτικόν τους ἐπίπεδον…
Νὰ πῶς ἠλιθιοποιοῦνται τὰ παιδιά μας!

Ἐν ἀντιθέσει φυσικὰ μὲ τὰ δικά τους παιδιά…
Ἄλλο τὸ ἴσος νομικά, θεωρητικὰ καὶ πάντα γιὰ τοὺς πολλούς, κι ἄλλο τὸ ἴσος νοητικά, οἰκονομικὰ καὶ κοινωνικὰ γιὰ τοὺς ἰδίους καὶ τὰ παιδιά τους.
Αὐτὸ τὸ περὶ νοητικῆς ἰσότητος ἐπιδιώκουν καὶ ἐπιτυγχάνουν. Ὅλα ἰσοπεδωμένα πρὸς τὰ κάτω γιὰ ἐμᾶς καὶ γιὰ αὐτοὺς μόνον τὸ δικαίωμα στὴν ἀντιληπτική, νοητικὴ καὶ ἐκπαιδευτικὴ ὑπεροχή.
Δύο μέτρα καὶ δύο σταθμά.
Δύο εἰδῶν κοινωνίες. Ἐμεῖς κι αὐτοί.
Ἀκόμη ἀναρωτόμεθα γιά τό πῶς μᾶς μετέτρεψαν σέ τόσο προθύμους; Ἔ;

Διακρίσεις γιὰ τοὺς ...ἄλλους!!!3


Ῥοκφέλερ καὶ κοινωνικὸς ἔλεγχος μέσῳ τῆς παιδείας

Φιλονόη

filonoi.gr 
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...