Σάββατο, 1 Οκτωβρίου 2016

Βλέπεις καλλίτερα (κι ἀσκανδάλιστα) τό μέλλον ὅταν λέγεσαι Λάτσης;

Ἔχω ἰσχυρισθεῖ πολλὲς φορὲς πὼς ὁ Λάτσης εἶναι «βιτρίνα» καὶ πὼς αὐτὴ ἡ ἐκδοχὴ  ἐνισχύεται ἀπὸ τὴν …«μνημονιακὴ ὑποχρέωσιν» τοῦ χαρίσματος – ξεπουλήματος τοῦ Ἑλληνικοῦ. Καὶ οὐδόλως τυχαία εἶναι ἡ πολύωρος ἀναμονὴ τοῦ Ποῦτιν, ἀπὸ τὴν Μαριάννα, γιὰ νὰ ἐπιτύχῃ τελικῶς νὰ συναντηθῇ μαζύ του  γιὰ μόλις δέκα λεπτά, τὴν στιγμὴ ποὺ στὸ Ἑλλαδοκαφριστὰν ἤδη παίζει σημαντικότατον ῥόλο τὸ βιτρίνα-ὄνομά τους ..


Βλέπεις καλλίτερα (κι ἀσκανδάλιστα) τό μέλλον ὅταν λέγεσαι Λάτσης;6

Χαρίζουν (ὁριστικῶς) καὶ τὸ Ἑλληνικό!!!


Τὸ ξεπούλημα τοῦ «Ἑλληνικοῦ» ἦταν …ὑπερκομματικό!!!

Ἐπίσης εἶναι δεδομένον πὼς τὸ ξεπούλημα τοῦ Ἑλληνικοῦ, (καθὼς ἐπίσης καὶ τὸ σκάνδαλον τοῦ «The Mall») ἐκτὸς τοῦ ὅ,τι εἶναι ὑπερκομματικό, περιλαμβάνει καὶ τὴν ἀπόδειξιν τῆς ἐμπλοκῆς πολλῶν δικαστικῶν παραγόντων, πολιτικῶν καὶ δημοσιοκάφρων στὴν ἐν λόγῳ ἀνηθικότητα καὶ ἀντισυνταγματικότητα, ἀποδεικνύοντας πὼς ἡ διαπλοκὴ δὲν ἔχει ταὐτότητα, ἰδεολογία καὶ παρατάξεις. Κι ἐννοεῖται πὼς δὲν θὰ μποροῦσαν νὰ διαφύγουν τῶν ἐξαγορῶν, τῶν ἐξυπηρετήσεων καὶ τῶν προσκυνημάτων τὰ σημερινὰ κουδουνισμένα, ποὺ πιστεύουν πὼς εἶναι ἐπὶ πλέον καὶ κυβέρνησις, τὴν ὤρα, ποὺ καθημερινῶς ἀποδεικνύεται πὼς εἶναι μόνον ἄθλιες μαριονέτες …«σκιῶν» καὶ πὼς ὑπάρχουν μόνον γιὰ νὰ ἐξυπηρετοῦν μὲ κάποια, μικρὰ στὴν πραγματικότητα, ἀνταλλάγματα, αὐτοὺς ποὺ τοὺς ἐκπαίδευσαν καὶ τοὺς ἐλέγχουν καὶ οἱ ὁποῖοι, στὴν πραγματικότητα, κυβερνοῦν τὸν πλανήτη.
Τὸ «The Mall» καὶ τὸ «Ἑλληνικό» παραμένουν ἁπλῶς μερικὲς …«σκόνες» ποὺ ἄφησαν στὸ πέρασμά τους ὅλοι αὐτοὶ ποὺ συμπεριφέρονται σὰν ἰδιοκτῆτες τοῦ πλανήτου καὶ ποὺ τοποθέτησαν ἁπλῶς τὸν Λάτση ὡς …«ὑπεύθυνο».

Βλέπεις καλλίτερα (κι ἀσκανδάλιστα) τό μέλλον ὅταν λέγεσαι Λάτσης;5
 

Δίπλα σὲ αὐτὰ τὰ ἐγκλήματα, μὲ ἀκόμη μεγαλύτερες περιβαλοντικές, ἠθικὲς καὶ κοινωνικὲς προεκτάσεις ἔρχονται νὰ «κολλήσουν» τὰ τῆς «Ἑλληνικὸς χρυσός», τὰ τοῦ ΤΑΙΠΕΔ καὶ τὰ ἄνευ ἀνύπαρκτα πόθεν, τοῦ ἀπεράντου ἔσχες, κάθε τσόγλανου ποὺ ἐξυπηρετεῖ ἀλληλοεξυπηρετούμενος τὸ μόρφωμα τῆς διαπλοκῆς.
Τὸ μεγαλύτερον ὅμως ἔγκλημα, ποὺ ἐπιμελῶς μᾶς ἀποκρύπτουν, λέγεται παιδεία ποὺ πολὺ προσεκτικὰ ἐκπαιδεύει χαχόλους νὰ παραμείνουν χαχόλοι, τὴν ἰδίαν στιγμὴ ποὺ τὰ πάντα στὸν πλανήτη ἀλλάζουν καὶ οἱ ἐπερχόμενες ἀνατροπές, ἂν καὶ σὲ μεγάλον βαθμὸ σχεδιασμένες ἀπὸ τοὺς ἐπικυριάρχους, στὴν πραγματικότητα λειτουργοῦν πρὸς μίαν καὶ μόνον κατεύθυνσιν: τὸ τέλος αὐτῆς τῆς Ὕβρεως
Γιὰ νὰ τὴν ζήσουμε ὄμως αὐτὴν τὴν στιγμή, ἀπαιτοῦνται πολλὲς ἀκόμη στιγμές, μέσα στὴν μπόχα, τὴν βρωμὰ καὶ τὰ ἀπόνερά τους.

Φιλονόη
Υ.Γ. Θὰ ἤθελα πράγματι νὰ εἶμαι ἀπὸ μίαν μεριὰ καὶ νὰ δῶ αὐτὸ τὸ μέλλον τοῦ (κάθε) Λάτση. Πάρα πολὺ θὰ τὸ ἤθελα…

Το the Mall και η ικανότητα του Λάτση να βλέπει το μέλλον
Με ευρεία πλειοψηφία κυρώθηκε η παραχώρηση του «Ελληνικού» στην Lamda Development η οποία κάνει λόγο για έργο «που θα σέβεται το πολεοδομικό ισοζύγιο» με «κοινοχρήστους χώρους πρασίνου που θα καλύπτουν έκταση 2.600.000 τ.μ.». Αυτή η ανακοίνωση όμως μοιάζει πολύ με μιαν άλλη που υπέγραφε ο όμιλος Λάτση πριν από 13 χρόνια για ένα «πνεύμονα πρασίνου» που τελικά κατέληξε στο μεγαλύτερο -πρώην- αυθαίρετο της Ευρώπης.


filonoi.gr
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...