Σάββατο, 19 Νοεμβρίου 2016

Ὑποταγὴ καὶ ντροπή…!!!

Ὑποταγὴ καὶ ντροπή...!!!

Ὁ Ὀμπάμα ἔφυγε, οἱ ψευδαισθήσεις τελείωσαν.

Οἱ Γερμανοί, τύπος καὶ πολιτικοί, πάντα ἡνωμένοι, πέρασαν στὴν ἀντεπίθεση:

«Αὐτὸς ποὺ δὲν μπόρεσε νὰ ἀποτρέψῃ τὴν νίκη Τρᾶμπ, μαζὺ μὲ τὸν μεγαλύτερο ψεύτη τῆς Εὐρώπης»,

ἦταν σὲ γενικὲς γραμμὲς ὁ κεντρικὸς τίτλος τῶν γερμανικῶν ἐφημερίδων.

Τὴν ἴδια ὥρα Μέρκελ καὶ Σόιμπλε ἀπέῤῥιψαν κατηγορηματικὰ ὁποιανδήποτε ἀπόπειρα συζητήσεως περὶ μειώσεως τοῦ ἑλληνικοῦ χρέους. Τελεία καὶ παῦλα.
Ἡ Ἑλλὰς ἀπαξιωμένη, ξανὰ μόνη μὲ τὰ προβλήματά της.
Μία χώρα χρεωκοπημένη, χωρὶς οὐδὲ μία προοπτική, σὲ οἰκονομικὸ ἐπίπεδον, νὰ τὰ καταφέρῃ μόνη της.
Μία χώρα ποὺ βαδίζει ὁριστικῶς καὶ βεβαιωμένο γιὰ ἕνα τέταρτον μνημόνιον καί, μᾶλλον, γιὰ τὴν ἐπιστροφή της στὴν δραχμή.
Μία δραχμὴ «κατοχική» ὅμως. Δυστυχῶς.

Γιατὶ ἡ εὐκαιρία χάθηκε τότε ποὺ ὁ ἀριστερὸς πρωθυπουργὸς θεώρησε καλλίτερο γιὰ τὴν χώρα νὰ ἀγνοήσῃ τὸ «Ὄχι» τοῦ λαοῦ καὶ νὰ συνεργασθῇ μὲ τοὺς δανειστές.
Τὰ ἀποτελέσματα τὰ ζοῦμε ἀκόμη ὅλοι μας.

Καὶ οἱ πολῖτες τῆς χώρας νοιώθουν συνεχῶς τὴν ντροπή.
Ντροπὴ γιὰ τὴν ψεύτικη καὶ ἀῤῥωστημένη συμπεριφορὰ τοῦ πρωθυπουργοῦ της, τὴν ὁποίαν προσπαθεῖ νὰ καλύψῃ πίσω ἀπὸ μίαν δῆθεν …«ἀντισυμβατική» ἐνδυματολογικὴ συμπεριφορά, μὲ τὸ νὰ μὴν φορᾷ γραβάτα καὶ νὰ τὸ παίζῃ …ἄνετος μὲ ὅλους.

Ντροπὴ γιὰ τὸ κόμμα τῆς συγκυβερνήσεως ποὺ στηρίζει τὶς ἀδιέξοδες ἐπιλογὲ τῆς κυβερνήσεως καὶ ἀκόμη περισσότερο γιὰ τὶς μεγαλομανεῖς ἐπιλογὲς τοῦ ἀρχηγοῦ του.
Ντροπὴ γιὰ τὴν σημερινὴ ἀξιωματικὴ ἀντιπολίτευση, ὁ ὁποία παρὰ τοῦ ὑπάρχοντος κενοῦ ἐξουσίας, ἀδυνατεῖ νὰ ἀρθρώσῃ εἰλικρινὴ καὶ πειστικὸ ἀντιπολιτευτικὸ λόγο.
Κι ἀκόμη χειρότερα, γιὰ τὴν ἀντιπολίτευση, εἶναι ποὺ ἔχει ἤδη δημιουργήσει τὴν ἐντύπωση στὸν κόσμο πὼς θὰ πράξη ἀκόμη χειρότερα, ἀλλὰ καὶ μὲ μεγαλύτερον ζῆλο καὶ ἀκραῖο φιλελευθερισμό, σὲ περίπτωση ποὺ πάρῃ τὴν ἐξουσία.

Καὶ ὁ ἑλληνικὸς λαὸς ἐξαθλιωμένος, μπερδεμένος καὶ μὲ σκυφτὸ τὸ κεφάλι, ἐλπίζει ἀκόμη πὼς κάτι ἴσως νὰ ἀλλάξῃ ἀπὸ κάτι ἡγέτες τοῦ τύπου «ξέρεις ποιός εἶμαι ἐγώ ῥέ;»
Κι αὐτὸς ὁ λαὸς εἶναι ποὺ προδομένος θὰ συνεχίση νὰ πληρώνῃ τὶς ἐπιλογὲς τῶν ἡγετῶν του.

Θλίψις καὶ ἀδιέξοδον.


Θεοφανάκης Στέφανος


filonoi.gr 
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...