Τετάρτη, 2 Νοεμβρίου 2016

Προβληματισμοὶ γιὰ τὶς ἀμερικανικὲς ἐκλογές…

Προβληματισμοὶ γιὰ τὶς ἀμερικανικὲς ἐκλογές...1
Ὅπως δείχνουν οἱ ἐξελίξεις, μετὰ τὴν ἀπόφαση τοῦ «ἀδεκάστου» Διοικητοῦ τοῦ FBI καὶ πρώην Γενικοῦ Εἰσαγγελέως Τζέιμς Κόμυ, νὰ ξανανοίξῃ τὸν φάκελλο τῆς ἀνακρίσεως γιὰ τὴν ἐξωθεσμική της ἀλληλογραφία, ὅλα τελείωσαν γιὰ τὴν Χίλαρυ Κλίντον.


Ὁ μεγιστὰν τοῦ real estate, ὁ ἀλλαζὼν καὶ μεγαλομανὴς Τρᾶμπ φαίνεται νὰ εἶναι ὁ ἑπόμενος πρόεδρος τῶν ΗΠΑ.

Μόνον πού, κατὰ τὴν ταπεινή μου γνώμη, ὁ Τρᾶμπ δὲν μπορεῖ μὲ ὁποιονδήποτε τρόπο νὰ εἶναι τὸ σύμβολο ἀντιστάσεως καὶ ὁ «σωτῆρας» τοῦ ἀμερικανικοῦ λαοῦ καὶ τοῦ ὑπολοίπου κόσμου. Ἀλλὰ κατὰ μεγάλην πιθανότητα ὁ στημένος «προβοκάτωρ» τοῦ συστήματος. Καὶ ἐπειδὴ πίσω ἀπὸ τὴν ἐκλογὴ προέδρου τῶν ΗΠΑ κρύβονται παγκόσμια οἰκονομικὰ συμφέροντα, πολλὰ σὲ βάρος τῆς ὑπολοίπου  ἀνθρωπότητος, μᾶλλον ἔχουμε μπλέξει ὅλοι μας πολὺ ἄσκημα μὲ αὐτούς.


Προβληματισμοὶ γιὰ τὶς ἀμερικανικὲς ἐκλογές...2

Εἶναι μὲν γνωστο τοῖς πᾶσι, πὼς ἡ Κλίντον εἶναι ἡ «μαριονέτα» τῆς Νέας Τάξεως Πραγμάτων, ἀλλὰ οὐδεὶς γνωρίζει ποιοὶ εὑρίσκονται πίσω ἀπὸ τὸν Τρᾶμπ.

Προβληματισμοὶ γιὰ τὶς ἀμερικανικὲς ἐκλογές...4

Μήπως τό ἕτερον μισό; Μήπως ἡ ἀριστοκρατική «Παλαιά Τάξις»;

Προβληματισμοὶ γιὰ τὶς ἀμερικανικὲς ἐκλογές...3

Ἐνῶ ὁ ἀμερικανικὸς λαὸς ἔχει ξυπνήσει γιατὶ νοιώθει προδομένος ἀπὸ τὴν ἡγεσία του, μοῦ εἶναι δύσκολο νὰ πιστέψω πὼς ὁ «ἀπολιτίκ», ἀδαὴς μεγιστὰν τοῦ πλούτου διεκδικεῖ νὰ εἶναι ὁ κατάλληλος ἡγέτης γιὰ τὸν λαό. Στὴν πραγματικότητα φαίνεται νὰ εἶναι ὁ κατάλληλα «τοποθετημένος» ἐκεῖ ἀπὸ τὸ σύστημα γιὰ τὸν ἀπόλυτο ἔλεγχο ποὺ θὰ ἀκολούθηση, μιᾶς ποὺ ἀπεφάσισαν νὰ πάρουν τὸν ἔλεγχο στὰ χέρια τους, κάνοντας στὴν ἀκρη τοὺς πολιτικούς.


Ὁπότε ἂς ἐτοιμαζόμεθα…


Θεοφανάκης Στέφανος


filonoi.gr 
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...