Σάββατο, 24 Δεκεμβρίου 2016

Φόρος στὸν φόρο…

Νέο τέλος τηλεφωνίας 5%.
  ΦΠΑ επί του ποσού του λογαριασμού πλέον του τέλους 24%.

Έστω λογαριασμός 100 ευρώ.

Πλέον νέο τέλος 5%. Μερικό σύνολο 105 ευρώ.Πλέον ΦΠΑ 24% στα 105 ευρώ=Γενικό σύνολο 130,20 ευρώ.


Πόση είναι η πραγματική αύξηση:

Μα 6,20 ευρώ.


Ποσοστό % στο ποσό λογαριασμού (πάγια συν τέλη) 6,20%.Βάλαμε επιπλέον χαράτσι 5% και επιβάλουμε ΦΠΑ στο νέο σύνολο.

Η πραγματική επιβάρυνση, δηλαδή ο νέος φόρος, είναι 6,20%.Μόνο στους ουγκαγκαμπούμπου και στο Ελλαδιστάν.


Καμαρώστε τους αρρώστους οικονομικούς εγκέφαλους που κανονίζουν τη πορεία των οικονομικών της χώρας, των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών μας.


Κλασική καθημερινή πρακτική του αρχιληστή.

Φόρος στο φόρο, του φόρου, ω φόρε!!!!
Ἀγαλιώτης Γεώργιος


φωτογραφία


filonoi.gr 
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...