Τετάρτη, 28 Δεκεμβρίου 2016

Ξεκίνησε ἐπισήμως στὶς Η.Π.Α. ἡ φίμωσις κάθε …ἀντιλόγου!!!


Καί, πολὺ λίγο πρὶν τὰ χριστούγεννα, ὁ «κύριος» Ὀμπάμα, ὑπέγραψε Νέο «Νόμο» μὲ τὸ ὄνομα «πράξις ἐξουσιοδοτήσεως Ἀμύνης 2017».
Θαμένο μέσα στὸν «νόμο» εὐρίσκεται μέτρο τὸ ὁποῖον ἔχει …δῆθεν «σκοπό» τὴν πάταξη τῆς ξένης προπαγάνδας…

Ὁ πόλεμος τῆς «κυβερνησεως» τῶν Η.Π.Α. ἐναντίον τῶν Ἀνεξαρτήτων (μὴ Ἐλεγχομένων ἀπὸ τὴν ἰδίαν) Μέσων Ἐνημερώσεως, ξεκίνησε…

Just before Christmas, President Obama quietly signed into law the Defense Authorization Act for 2017. Buried in the bill is a measure for a government-wide crack down on “foreign propaganda,” which the mainstream media has already proclaimed to be anything at odds with the mainstream media. The government war on independent media has begun.


ronpaulinstitute.org


Χρῆστος Τριάρχης


filonoi.gr 
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...