Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2016

Θάνατος στά ἀφεντικά; (Μὰ κυρίως στοὺς …περιπτεράδες!!!)


Πολύ μυαλό θέλει κάποιος γιά νά καταλάβῃ γιά ποιόν δουλεύουν αὐτά τά φιδογεννήματα τῆς ἀριστερᾶς;
Πολύ μυαλό θέλει γιά νά καταλάβῃ ὅτι εἶναι ἐχθροί τοῦ λαοῦ; Ἐχθροί τοῦ βιοπαλαιστοῦ, τῶν ἀνθρώπων τῆς ἐργασίας, τῶν πτωχῶν καί ἀνημπόρων;Πόση ἀνοχή ἀκόμη σέ αὐτά τά τέρατα, πού κατέστρεψαν τόν καπιτάλα περιπτερά καί τόν κατεδίκασαν νά κάνῃ μαῦρες ἑορτές, γιά νά τον βρῇ μαῦρος χρόνος;

Πόση ἀνοχή καί πόσο παραμῦθι ἀκόμη;
Ἡ χειροτέρα χούντα καὶ τρομοκρατία ποὺ φοβᾶσθε, ἡ μεγαλυτέρα ἐγκληματικὴ ὀργάνωσις, εἶναι ἐδῶ καὶ ἔχει καὶ τὸ ὄνομα καὶ τὴν χάρη μαζύ…

Γιατί, ὅπως φαίνεται, ἄλλοι ἔχουν τὸ ὄνομα καὶ ἄλλοι τὴν χάρη… Καὶ μάλιστα ἐμπράκτως…
Ἀλλὰ μιᾶςκαὶ δηλώνουν ἀριστεροί, ἂς μὴν διαμαρτυρόμεθα.
Ἂς καθήσουμε νὰ μᾶς καταστρέψουν, νὰ μᾶς δολοφονήσουν καὶ νὰ μᾶς γενοκτονήσουν χωρὶς κάποιαν ἀντίδραση!

Ἔ, φθάνει πιά!!!
Κι ἐὰν ἡ κυβέρνησις δὲν συνεργῇ, ὅπως λέει, ἂς τὸ ἀποδείξη.
Διαφορετικὰ συνεργεῖ!!


Σουραβλᾶ Εὐστρατία


filonoi.gr 
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...