Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου 2016

Γερμανία στὸ στόχαστρο…

«Charlie Hebdo, ἡ ἐφημερίδα ποὺ χαλαρώνει – Τώρα καὶ στὰ γερμανικά». 

Ἡ ἐκδοτικὴ ἑταιρεία τοῦ γνωστοῦ περιοδικοῦ, συμφερόντων Ῥότσιλτ, ἀπεφάσισε νὰ ἐπεκταθῇ καὶ στὴν γερμανικὴ ἀγορά!

Γερμανία στὸ στόχαστρο...1

Ἔτσι κυκλοφορεῖ γιὰ πρώτη φορὰ στὰ γερμανικὰ καὶ ὁ πρῶτος «στόχος» τοῦ Γερμανίδα καγκελάριος!

Γερμανία στὸ στόχαστρο...2

Μὲ κατεβασμένα τὰ… παντελόνια, ἡ Ἄνγκελα Μέρκελ κάθεται στὴν λεκάνη διαβάζοντας τὸ περιοδικὸ μὲ τίτλο: «Charlie Hebdo, ἡ ἐφημερίδα ποὺ χαλαράνει – Τώρα καὶ στὰ γερμανικά».
Γιὰ νὰ μὴν ὑπάρχῃ οὐδὲ μία ἀμφιβολία, γιὰ τὸ ποιὸς εἶναι ὁ ἐπόμενος στόχος τῶν «ἀγορῶν» καὶ τῶν «Rothschild»! 

Δικό τους τὸ «μαχαίρι»… Δικό τους καὶ τὸ «καρποῦζι»…


Θεοφανάκης Στέφανος


filonoi.gr 
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...